Sagor ur Jordens Skattkammare

sagor_jordens_skattkammareUnder höstterminen 2016 kommer jag och andra barnboksförfattare att träffa tusentals elever från Jönköpings län skolor och inspirera dem att skriva egna sagor. Det är det roligaste och mest omfattande skrivprojektet som jag har varit med om! Jag känner mig hedrad och tacksam över att vara delaktig i detta fantastiska sagoprojekt och ser fram emot att träffa alla elever, inspirera dem till eget skapande och ha roligt tillsammans!

Sagor ur jordens skattkammare är ett musik-, teater- och integrationsprojekt för hela Jönköpings län där elever inspireras att skriva egna sagor som sedan dramatiseras och framförs för allmänheten. Projektet leds av Kerstin Jansson tillsammans med Jönköpings Sinfonietta, länsbiblioteken och länets kulturskolor.

Projektbeskrivning
Framför brasan, under mörka vinterkvällar, satt förr i tiden mormor och berättade sagor för de minsta.Traditionen att berätta sagor har funnits nästan lika länge som människan. Över hela världen förs historier vidare från generation till generation. Oavsett land och språk är premisserna ofta de samma; det godas kamp mot det onda, svaga som besegrar omöjliga odds, fattiga som får möjlighet att önska vad de vill. Sagor har en nästan magisk förmåga att väcka fantasin och skapa bilder. Musik har en vidunderlig förmåga att gestalta känslor och genom att kombinera dessa världar vill vi visa hur sagans och musikens urkrafter kan verka tillsammans.

Steg 1 – Föreställning på Kulturhuset Spira
Projektet startar i början av höstterminen 2016 med en fantasieggande föreställning på Spira baserad på sagor från hela världen. Skådespelare, akrobater, dansare och hela Jönköpings Sinfonietta, förstärkta med instrument från främmande kulturer, gestaltar sagorna i en väv av musik och mystik.

Steg 2 – Eleverna skriver själva
Inspirerade av möjligheterna de upptäckt på Spira får eleverna skriva egna sagor. Ett flertal barnboksförfattare inspirerar till stordåd när de möter barnen ute på skolorna och håller skrivarkurser. För att hålla kopplingen till musiken vid liv har orkestern spelat in ett antal musikavsnitt att lyssna på vid skrivandet.

Steg 3 – Elevernas sagor uppförs
De skolor som vill väljer ut några av elevernas egna sagor som ska framföras teatraliskt. Dramapedagoger kommer ut till skolorna och hjälper till i processen att skapa en föreställning.


Andra inblandade författare är Åsa Öhnell, Pia Hagmar, Jessika Berglund, Torsten Bengtsson, Anette Eggert, Malin Stehn och Clas Rosvall.


Läs mer om projektet på länkarna nedan.

Det skönaste som finns

sommarreaDet skönaste som finns är att ligga under ett träd, blunda och lyssna på trädens sus i kronorna, bäckens porlande eller havets kluckande mot stenarna, fåglarnas glada rop – naturens underbara melodi. Näst skönast är att läsa en bok och njuta av tystnaden. Allra mest gillar jag att läsa böcker som sätter fantasin i rörelse, som berör och inspirerar mig.

Sommaren och semestern inbjuder till reflektion, avkoppling och läsning och därför bjuder jag på extra förmånliga priser på mina böcker. Njut av livet och den lediga tiden och passa på att köpa mina böcker till extra rabatterade priser. Hoppas att du blir inspirerad! Erbjudandet gäller enbart 1 juni-15 augusti 2016. Läs mer

LIVSPLAN

the_hand_of_godJag minns min livsplan
färden till Jorden
genom ljuslabyrinten
förvandlingen från Gud
till färgad smärta
tyngden i magen
skriet:
Jag vill inte!
Jag vill inte!

En kort stund var jag lycklig
på Jorden

gjorde ingen skillnad
mellan gult och blått
blomma och fjäril
gråt och skratt
vara eller inte vara –
allt var liksom
Livet.

Sedan drabbades jag av
gravitationslagen
och kunde inte längre ignorera
kontrasterna
den färgade smärtan
tyngden i magen
skriet:
Jag vill inte!
Jag vill inte!

Till slut: kompromissen
gravitationslagens upphörande
vaggvisorna
ljustunneln
förvandlingen till Gud –
Jag är hemma nu.

© Laura Popa 2016

(på bilden ovan, The Hand of God, av Carl Milles, Millesgården)

Födelsedagspresent

syrenerAllt jag önskar mig i födelsedagspresent
är att omfamna en blommande syrenberså
drunkna i dofthavet
impregnera varje cell med syrenminnen
måla mina tankar i syrennyanser
tills jag blir självlysande lila
och tystlåten som en syrenberså.

Inombords blommar jag varje dag
sjunger på syrenspråk
målar blomsterparadis med blicken
och somnar fridfullt varje natt
omsvept i syrendoft
och blomstermelodier.

© Laura Popa 2016

Anställningsskyddslagen med kommentar

LAS_kommentarAnställningsskyddslagen med kommentar (12:e upplagan) är skriven av Martin Wästfelt, Magnus Bäckström, Malin Wulkan, Lars Åström och utgiven på Studentlitteratur. Den rekommenderas för alla som vill hämta grundläggande kunskaper om LAS men även för praktiskt verksamma jurister. Handboken behandlar många frågor kring anställning såsom anställningsformer, uppsägning, avskedande, skadestånd och rättegång om arbetstvister. Med hjälp av hundratals rättsfall, fallbeskrivningar och praktiska exempel illustreras varje paragraf på ett metodiskt och lättförståeligt sätt. Många svårbegripliga ämnen belyses, förtydligas och förklaras tydligt och nyanserat. Det finns många böcker om arbetsrätt på marknaden och denna är absolut en av de bästa när det gäller språktydlighet och praktisk inriktning. Studentlitteratur ger ofta ut välskrivna, lättförståeliga och prisvänliga handböcker. Läs mer

Textival Litteraturfestival i Göteborg

SagolandTextival Littteraturfestival
Textival Litteraturfestivals 9:e upplaga på temat ”hem” kommer att hållas på Göteborgs Litteraturhus och Lagerhuset, 1-2 april 2016. Festivalen består av ett program med inbjudna författare, poeter, konstnärer och publicister, en textmässa med ett trettiotal utställare samt Barnens Textival.

Författarcentrum Väst
Jag och några andra författare från Författarcentrum Väst kommer att medverka och bjuda på samtal och uppläsningar ur våra böcker kring årets tema ”hem”. Datum: 2 april, kl 16.30-17.45, Göteborgs Litteraturhus. Läs mer

Socialförsäkringar: en introduktion för professionsutbildningar

LarsZanderin”Socialförsäkringar: en introduktion för professionsutbildningar” är framtagen för att användas på kurser i socialrätt och socialförsäkringsrätt samt på socionomprogrammet. Den är utgiven på Liber och skriven av Lars Zanderin, fil. lic. i statsvetenskap, fil.dr i rättssociologi samt universitetslektor i statsvetenskap. I boken behandlas familjeförmåner, förmåner vid sjukdom eller arbetsskada, särskilda förmåner vid funktionshinder, förmåner vid ålderdom och förmåner till överlevande. Boken redogör i stort sett för socialförsäkringsbalkens innehåll och bjuder tyvärr inte på något mer än lagtext. 
Läs mer

Kollision: i en önskad tid av förändring

Kollision”Kollision: i en önskad tid av förändring”, skriven av Mats Sederholm och Linda Bjuvgård och utgiven av Open Eyes Media är en ärlig och engagerande bok, personlig och välskriven. Tonen är kritisk och genomskådande men samtidigt filosofisk, en smula teatralisk med skarpa och metaforiska formuleringar. Boken riktar strålkastarljuset mot det fängslande sinnet och den gamla världens illusioner, erbjuder en glimt av den nya världskulturen, bjuder på en stund av reflektion och visualiserar en framtidsbild av den nya världen. Boken präglas av en stark längtan till förändring och förnyelse, en önskan att bryta från invanda mönster, att frigöra sig från gamla strukturer och skapa en värld utifrån kärlek, passion och glädje. Läs mer

Asylrätt: en praktisk introduktion

Asylratt”Asylrätt: en praktisk introduktion” är en juridisk handbok skriven av Madelaine Seidlitz, människorättsjurist på Amnesty International och utgiven på Norstedts Juridik, numera Wolters Kluwer. Det krävs gedigna kunskaper för att presentera ett sådant stort och komplicerat rättsområde på 150 sidor. Handboken är mycket välskriven och lättbegriplig. Madelaine Seidlitz är mycket kunnig och lyckas förmedla sina kunskaper på ett skickligt och pedagogiskt sätt. Denna handbok är värdefull för alla som försöker sätta sig i asylprocessen eller arbetar praktiskt med asylrätt. Läs mer

Handbok för offentliga biträden i asylprocessen

Handbok_asyl”Handbok för offentliga biträden i asylprocessen” är skriven av Viktoria Nyström och utgiven på Norstedts Juridik, numera Wolters Kluwer. Handboken bjuder på en praktisk och lättfattlig genomgång av asylprocessen för ensamkommande barn med särskilt fokus på biträdets roll och arbete. Boken är lättläst och lättöverskådligt med numrerade rubriker och tydlig kapitelindelning. Texten genomsyras av ödmjukhet inför rollen som biträde och stor respekt för barn och barns rättigheter. Boken fungerar utmärkt som stöd för offentliga biträden men ger även andra aktörer som arbetar med ensamkommande barn en inblick i det juridiska arbetet kring asylprocessen.
Läs mer

Barnens rätt på lekfullt sätt – att arbeta praktiskt utifrån Barnkonventionen

Barnkonvention_rattigheterBarnkonventionen
Det har gått nästan 20 år sedan barnkonventionen antogs. I Sverige är konventionen ett välkänt dokument. Kunskapen om konventionens innehåll är dock många gånger bristfällig. Yrkesgrupper som arbetar med barn vet att de ska respektera barnkonventionen men känner sig osäkra på innehållet och vad det innebär att arbeta utifrån konventionen.

Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att leka och vila, rätt att känna sig trygga och må bra, rätt att få sjukvård. De har rätt att komma till tals i frågor som berör dem och säga vad de tycker. Att börja prata om barns rättigheter redan i förskolan lägger grunden till ett demokratiskt samhälle där barnen respekteras och deltar aktivt i samhället, vågar säga ifrån eller be om hjälp.

Workshops utifrån Barnkonventionen
För att öka kunskapen om Barnkonventionen och hjälpa barnen att arbeta praktiskt med sina rättigheter enligt artiklarna i konventionen, kommer Laura Popa att inleda en serie workshops på förskolor och skolor i Göteborg. Hon arbetar utifrån Barnkonventionen och lägger upp sina lektioner kring olika teman till exempel: vad är en rättighet, alla barns lika värde, delaktighet, rätt att leka och vila, rätt att lära sig och utvecklas, rätt till trygghet och omvårdnad, rätt till kärlek. Lektionerna kommer att vara lekfulla, stimulerande och anpassade till barnens ålder, tankesätt och livsperspektiv. Läs mer

Copyright, en ovärderlig lärobok i upphovsrätt

CopyrightCOPYRIGHT – svensk och internationell upphovsrätt, 9:e upplagan, är skriven av Henry Olsson och utgiven av Norstedts Juridik, som nyligen bytt namn till Wolters Kluwer. Copyright är en praktisk och metodisk handbok för upphovsrättsjurister, en utmärkt lärobok för juridikstudenter som vill specialisera sig inom upphovsrätt och en värdefull uppslagsbok för de flesta upphovsmän och personer som jobbar praktiskt med upphovsrättsliga frågor. Vill man fördjupa sig inom upphovsrätten, är denna lärobok den mest täckande och detaljerade som finns att tillgå på bokmarknaden. Den är mycket välskriven och pedagogisk, med bra upplägg och struktur. Den erbjuder många praktiska exempel som oftast belyses med hjälp av rättsfall från svenska, nordiska och internationella domstolar.

Det märks att författaren Henry Olsson är expert på sitt område och har gedigen kunskap om varenda liten upphovsrättslig detalj, vilket är naturligtvis beundransvärt. Jag har lätt att följa med i resonemangen och förstår även svårbegripliga regler vilket tyder på att författaren är en bra pedagog som kan konsten att presentera ett svårt ämne på ett lätt överskådligt sätt. Läs mer

Att leka Gud!

Att_leka_Gud”Att leka Gud! – om klimatdebatten, geo-engineering och en ny världsordning” är titeln på Pia Hellertz nya bok, publicerad DeSaMek Publishing (2015).

Vi lever i en värld där människor blir allt mer underhållningsberoende, kunskaps-förlamade och indoktrinerade av massmedia utan att våga tänka självständigt, höra och se vad som pågår omkring. Bland dessa människor utmärker sig ett fåtal författare som Pia Hellertz. Hon är modig, kunskapstörstig och vaksam. Hon är nyfiken och vill förstå obegripliga ämnen och sedan förklara dem för oss. Pia Hellertz vågar skaffa sig kunskap, agera och stå för sin sanning. Hon erbjuder sällan svar på frågor hon ställer men delar generöst med sig av sina synvinklar och perspektiv, informationskällor samt erbjuder en väldokumenterad referenslista. Hennes bok är en ambitiös och faktaspäckad sammanfattning av viktiga ämnen som angår oss alla. Läs mer

Remembering who we are

Remembering_who_we_are”Remembering who we are, Laarkmaa’s guidance on healing the human condition” is dedicated to all who have enough love and courage to make the necessary changes for human evolution. The book is written by Laarkmaa, through Pia Smith Orleane & Cullen Baird Smith, acting as Ambassadors, published by Balboa Press, a division of Hay House in USA. Laarkmaa is a loving group of interstellar beings, Pleiadians, who define themselves as ”one of six and six of one”, meaning that they have both individual aspects and a unified consciousness.Laarkmaa communicate with Cullen and Pia, heart to heart, through the energy of love, offering their assistance in helping the evolution of humanity, sharing their wisdom about the future of technology, the power of our thoughts and information about who we really are.

This is a wonderful book to read over and over again, to reflect and meditate upon. This book will not solve the world’s problems, give humanity buckets of money or turn sickness into health but will change your perspective and give you answers that will challenge your way of thinking and feeling. Laarkmaa’s loving messages will probably resonate with your heart. Read this book, begin your transformational journey and spread your message of Love and Joy to the world. Good always, as Laarkmaa say.
Läs mer

Skoljuridik

SkoljuridikSkoljuridik är skriven av en grupp jurister, statsvetare och pedagoger, de flesta verksamma vid Umeå universitet, och även medverkande vid den statliga rektorsutbildningen. Boken är utgiven av Liber AB år 2012. ”Skoljuridik” erbjuder en detaljrik redovisning av många rättsområden inom skolan. Läsaren erbjuds en grundläggande orientering i rättssystemet med många relevanta exempel från skolverkligheten. En introduktionskurs i juridik, både teoretisk och praktisk, anpassad för elever och skolpersonal, även nyttig för vårdnadshavare. Läroboken är välskriven, pedagogiskt upplagd med en bra struktur och tydlig kapitelindelning. Den bjuder även på ett historiskt perspektiv om rektorsrollen och tar upp intressanta frågor om moral och etik i beslutsfattande som rektorn ofta ställs inför. Många exempel belyses med relevanta rättsfall från olika rättsinstanser. Skoljuridik är förmodligen den bästa läroboken för pedagoger och rektorer som behöver navigera genom det snåriga och föränderliga rättssystemet. 

Med skoljuridik menas lagar och regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen, skolförordningar, läroplaner och kursplaner (som föreskriver skolans mål, organisation och arbetssätt), förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, straffrätt och processrätt, arbetsrätt och upphovsrätt. Regelsystemet beskrivs utifrån reglernas relevans för förskolan och skolan. Läs mer

Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld

IngemarW”Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld – en bok om det omvälvande som sker i det fördolda”, är skriven av Ingemar Wärnström och utgiven på bokförlaget Insikt. Denna bok kan te sig väldigt radikal och provokativ för många, självklart för andra. Hur man tolkar den och vad man väljer att tro på är individuellt. Det är upp till var och en att skaffa sig mer kunskap om det ena och det andra ämnet. Författaren gör inte anspråk på att äga sanningen utan uppmanar oss att ta reda på mer och bilda oss en uppfattning. Det är många, svåra och kontroversiella ämnen som omöjligen kan täckas på 200 sidor. Denna är en bok för vaknande människor som börjat se bakom dolda fasader och kan inte längre tystas ner av massmedias lögner, politiskt skådespel och myndighetspropaganda.
Läs mer

Svenska barnvisor, en rolig och lekfull sångbok

svenska_barnvisorSvenska barnvisor, utgiven av Max Ström, är en illustrerad sångbok för barn med både noter, ackord och en tillhörande ljudspelare. För sångurvalet och piano- och munspelarrangemangen står Tina Ahlin medan de färgglada och stämningsfulla illustrationerna är gjorda av Jessica Kurki. ”Att skapa den här boken har varit som att kliva ut på en gammal träbrygga och dyka ned i ett hav av barndomsminnen. På botten upptäckte jag den ena skatten efter den andra…”, skriver Tina Ahlin i förordet till boken. Och det är just vad denna bok är, en rolig och lekfull sångskatt för barn i alla åldrar. Läs mer

Waldorfpedagogik, en inspirerande bok

WaldorfpedagogikWaldorfpedagogik är utgiven på Studentlitteratur och skriven av författarna Christine och Örjan Liebendörfer, båda waldorflärare med mångårig erfarenhet från alla årskurser, Christine som klasslärare på Sophiaskolan i Rörum, Örjan verksam som rektor vid Lunds Waldorfskola. Boken erbjuder en nyanserad och bildrik redovisning över waldorfpedagogiken med detaljer från den 12-åriga kursplanen. Även läraruppdraget och synen på betygen berörs i boken. Författarna bemöter kritiken mot waldorfpedagogiken och redogör för relevant forskning på område samt hänvisar till en detaljerad litteraturlista i slutet av boken. En inspirerande bok, översållad med intressanta detaljer och citat, bildrik och visuell, kärleksfull men saklig, som bjuder på en lärorik resa i waldorfpedagogikens poetiska mysterier. En vacker och välskriven bok, ett måste för waldorflärare och andra pedagoger som söker inspiration eller vill berika sin undervisning. Läs mer

Arbetsrätt i praktiken, en handbok

arbetsratt_i_praktiken”Arbetsrätt i praktiken – en handbok” (17:e upplagan, 2014) är skriven av Lars Viklund och Bo Bylund och utgiven på förlaget Studentlitteratur. Handboken rekommenderas för alla som är intresserade av ämnet och behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den är lämplig som kurslitteratur på juridiska utbildningar, arbetsrättsliga kurser men även användbar för praktiskt verksamma advokater, jurister och personalhandläggare. En kortfattad och koncentrerad bok med många praktiska exempel och rättsfallsöversikt som erbjuder svar på de flesta intrikata frågor om arbetsrättsliga situationer; en alldeles utmärkt handbok för både lekmän och praktiskt verksamma på arbetsmarknaden. Läs mer