Skapande skola

Posted Posted in Författarbesök, Skapande skola, Skrivkurser

Skapande skola bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur för att stimulera elevernas eget skapande. Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett […]

Leva ett lyckligt liv

Posted Posted in Personlig utveckling

Alla vill leva ett liv som känns bra. Men att skapa ett liv som känns bra är lättare sagt än gjort. Det finns några element som bidrar till ett gott liv för alla människor, men ingredienserna som utgör ett lyckligt liv är helt unika för varje person. Tillfredsställelse är en […]

Kärlek är den ljuvaste förnedring

Posted Posted in Poesi

Jag sörjer dig som en ostämd fiol vill dämpa upproret i mig gnida min dissonans mot sand och stenar vill tona mitt hjärta till ljudet av brytande vågor vagga fram och tillbaka som en krängande båt tills jag fylls av vindspelsmusik igen – kärlek, min älskade är den ljuvaste förnedring. […]

Tänd alla stjärnor i mig

Posted Posted in Poesi

En diktsvit präglad av livsglädje och en stark erotisk livskänsla ”Tänd alla stjärnor i mig” är Laura Popas tredje diktsamling, en hyllning till livets och kärlekens melodi. Diktsviten är präglad av livsglädje och en stark erotisk livskänsla. Den har tre delar, var och en med sin karaktär och sin stämning. […]

Tro på dig själv

Posted Posted in Energimedicin, Healing, Personlig utveckling

Tro på dig själv och på dina förmågor! Utan ett starkt förtroende på dina krafter kan du inte lyckas. En känsla av underlägsenhet och otillräcklighet påverkar uppnåendet av dina förhoppningar, medan ett bra självförtroende leder till självförverkligande och framgångsrika prestationer. Vi bygger upp känslan av säkerhet eller osäkerhet genom hur […]

Övervinna gravitationslagen

Posted Posted in Poesi

ÖVERVINNA GRAVITATIONSLAGEN JAG ÄR FRI dansar lindans mellan dröm och verklighet svävar i extas mellan tid och tidlöshet. När jag sträcker mina armar i flykt expanderas mina sinnen havet i mig utvidgas solen växer i mitt hjärta guden i mig skrattar kittlar mig inifrån befriar mig från gravitationslagen. JAG ÄR […]

Att bestämma påföljd för brott

Posted Posted in Juridik

Att bestämma påföljd för brott, tredje upplagan, är skriven av Martin Borgeke och Mari Heidenborg och är utgiven på Wolters Kluwer (Norstedts Juridik). Den behandlar domstolarnas straffrättsliga påföljdsbestämning som i stor utsträckning är praxisstyrd. Boken beskriver hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och tillämpas. Den riktar sig i första hand […]

Brottsoffer, rättsliga perspektiv

Posted Posted in Juridik

”Brottsoffer – rättsliga perspektiv” är en lärobok om brottsoffer utgiven på Studentlitteratur. Den består av nio kapitel och är skriven av sju författare – Lena Landström, Fanny Holm, Ruth Mannelqvist, Therese Enarsson, Karin Åström, Anna Wergens och Görel Granström – samtliga verksamma vid Umeå universitets juridiska institutionen. Boken riktar sig […]

Klinisk forensisk psykologi

Posted Posted in Juridik

Forensisk psykologi är en del av psykologin som befinner sig i skärningspunkten mellan psykologi och juridik. Den kliniska forensiska psykologin försöker besvara frågor om brott och psykologi, om varför människor begår brott och vilka drivkrafter leder fram till brott samt när och hur ska psykologiska metoder bidra till att förebygga […]

Som en sång i g moll

Posted Posted in Poesi

Jag låter kärleken implodera i mig invadera mina celler erodera mitt förnuft fylla mig med vansinne. Sen lägger jag mig på marken bland svala grässtrån och solgula smörblommor och drömmer om dig; glider in trans vibrerar som en sträng när jag minns dina kärleksord som du glömt kvar i mig […]

Advokaten i brottmålsprocessen

Posted Posted in Juridik

”Advokaten i brottmålsprocessen” är skriven av advokaten och författaren Claes Borgström och är utgiven av Norstedts Juridik. Boken är indelad i 18 kapitel och omfattar 209 sidor. Den fokuserar på brottmålsprocessen, från första kontakten med en klient, häktningsförhandlingen, förundersökningen och kontakten med vittnen, förberedelser inför huvudförhandling samt huvudförhandlingen i tingsrätt och […]

Handbok för försvarare

Posted Posted in Juridik

”Handbok för försvarare” är skriven av Johan Eriksson, advokat på Försvarsadvokaterna och utgiven av Limhamnsgruppen, ett företag i Malmö, specialiserat på vidareutbildning inom juridik. Boken innehåller 33 kapitel och sträcker sig på 291 sidor. Kapitlen i boken följer försvararens arbetsprocess från första mötet med klienten och beskriver proceduren vid polisförhör, häktning, […]

HAVSTÅRAR

Posted Posted in De Samhöriga, Ungdomsböcker

Elina ser fram emot sommarlovet med pappa. I huset vid havet där hon kan simma alla dagar, läsa hur mycket hon vill och måla nya tavlor. Och umgås med Filip som inte längre känns som en bästis utan något mer som hon inte kan sätta ord på. Men redan första […]

Fantasiskola med Laura Popa

Posted Posted in Författarbesök, Skrivkurser

Skriv mystiska och övernaturliga berättelser Var går gränsen mellan fantasi och verklighet? Laura Popa har alltid fascinerats av drömvärlden med dess magiska, absurda och surrealistiska element. Övernaturliga inslag i form av onda krafter, demoner, ondskefulla djur och paranormala fenomen är ofta förekommande i hennes böcker. På fantasiskolan leker vi med […]

Mänskliga rättigheter i praktiken

Posted Posted in Juridik

I Sverige saknar många människor kunskap om vilka rättigheter de har och vad de kan göra för att faktiskt få tillgång till dessa. Många känner sig inte delaktiga i besluten som rör dem. En del känner maktlöshet inför ett svårbegripligt rättsväsende som vänt den enskilde medborgaren ryggen. Flera undersökningar visar […]

Konstnärens upphovsrätt

Posted Posted in Juridik, Konst

Konstnärens upphovsrätt som kommer ut på Adagio förlag utgör andra del i bokserien om upphovsrätt, Kulturskaparens upphovsrätt. Boken fokuserar på bildkonst, brukskonst, fotografiska verk, fotobilder och artisters rättigheter. Den riktar sig till konstnärer och fotografer utan juridiska förkunskaper som i sitt arbete stöter på frågor av upphovsrättsligt slag. Vad betyder upphovsrätt? Är […]

Författarens upphovsrätt

Posted Posted in Juridik

Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister och skribenter utan juridisk utbildning som har ett behov och intresse av att få grundläggande kunskap om upphovsrätt. Även egenutgivare och andra företagare som tillämpar upphovsrätten […]

Halmstad för nybörjare

Posted Posted in Natur

I Halmstad är naturen ständigt nära med vidsträckta vyer, lövskog, fantastiska naturreservat och forsande vattenfall. Det är kanske naturen och havet som gör Halmstad så speciellt. Redan när jag kliver av tåget vid centralstationen och promenerar förbi Järnvägsparken bjuds jag på Sinnenas promenad, en del av grönstråket utmed ån Nissan […]

Pålsjö skog, ett smultronställe

Posted Posted in Natur

Att hitta ett smultronställe i Helsingborg är lätt. I Visby njöt jag av dagliga promenader i Botaniska trädgården men i Göteborg där jag bodde år 2014-2016 fann jag inte någon särskild plats som tilltalade mitt hjärta. I Helsingborg bor jag nära Pålsjö skogen, en skog som jag blev förälskad i […]