Mänskliga rättigheter i praktiken

Titel: Mänskliga rättigheter i praktiken

Förlag: Adagio förlag

Författare: Laura Popa

Formgivare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-9-2

Kategori: juridik, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Europadomstolen

Format: häftad

Storlek: 15,5 x 22 cm

Antal sidor: 183

Utgiven: 15 mars 2018

Pris: 219 kr (porto 39 kr)

PROVLÄS BOKEN /BESTÄLL

Beskrivning

De mänskliga rättigheterna verkar som en självklarhet i teorin men hur fungerar de i praktiken? Denna handbok erbjuder en lättillgänglig guide för hur man bevakar sina grundläggande rättigheter som enskild i Sverige och vilka myndigheter och instanser man kan vända sig till när rättigheterna kränks. Boken beskriver vad artiklarna i Europakonventionen betyder och förklarar klagoprocessen i Europadomstolen. Denna grundläggande introduktion kräver inga juridiska förkunskaper och vänder sig till var och en som har ett intresse av att lära sig mer om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och Europadomstolen.