Att bestämma påföljd för brott

Posted Posted in Juridik

Att bestämma påföljd för brott, tredje upplagan, är skriven av Martin Borgeke och Mari Heidenborg och är utgiven på Wolters Kluwer (Norstedts Juridik). Den behandlar domstolarnas straffrättsliga påföljdsbestämning som i stor utsträckning är praxisstyrd. Boken beskriver hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och tillämpas. Den riktar sig i första hand […]

Brottsoffer, rättsliga perspektiv

Posted Posted in Juridik

”Brottsoffer – rättsliga perspektiv” är en lärobok om brottsoffer utgiven på Studentlitteratur. Den består av nio kapitel och är skriven av sju författare – Lena Landström, Fanny Holm, Ruth Mannelqvist, Therese Enarsson, Karin Åström, Anna Wergens och Görel Granström – samtliga verksamma vid Umeå universitets juridiska institutionen. Boken riktar sig […]

Klinisk forensisk psykologi

Posted Posted in Juridik

Forensisk psykologi är en del av psykologin som befinner sig i skärningspunkten mellan psykologi och juridik. Den kliniska forensiska psykologin försöker besvara frågor om brott och psykologi, om varför människor begår brott och vilka drivkrafter leder fram till brott samt när och hur ska psykologiska metoder bidra till att förebygga […]

Advokaten i brottmålsprocessen

Posted Posted in Juridik

”Advokaten i brottmålsprocessen” är skriven av advokaten och författaren Claes Borgström och är utgiven av Norstedts Juridik. Boken är indelad i 18 kapitel och omfattar 209 sidor. Den fokuserar på brottmålsprocessen, från första kontakten med en klient, häktningsförhandlingen, förundersökningen och kontakten med vittnen, förberedelser inför huvudförhandling samt huvudförhandlingen i tingsrätt och […]

Handbok för försvarare

Posted Posted in Juridik

”Handbok för försvarare” är skriven av Johan Eriksson, advokat på Försvarsadvokaterna och utgiven av Limhamnsgruppen, ett företag i Malmö, specialiserat på vidareutbildning inom juridik. Boken innehåller 33 kapitel och sträcker sig på 291 sidor. Kapitlen i boken följer försvararens arbetsprocess från första mötet med klienten och beskriver proceduren vid polisförhör, häktning, […]

Mänskliga rättigheter i praktiken

Posted Posted in Juridik

I Sverige saknar många människor kunskap om vilka rättigheter de har och vad de kan göra för att faktiskt få tillgång till dessa. Många känner sig inte delaktiga i besluten som rör dem. En del känner maktlöshet inför ett svårbegripligt rättsväsende som vänt den enskilde medborgaren ryggen. Flera undersökningar visar […]

Konstnärens upphovsrätt

Posted Posted in Juridik

Konstnärens upphovsrätt som kommer ut på Adagio förlag utgör andra del i bokserien om upphovsrätt, Kulturskaparens upphovsrätt. Boken fokuserar på bildkonst, brukskonst, fotografiska verk, fotobilder och artisters rättigheter. Den riktar sig till konstnärer och fotografer utan juridiska förkunskaper som i sitt arbete stöter på frågor av upphovsrättsligt slag. Vad betyder upphovsrätt? Är […]

Författarens upphovsrätt

Posted Posted in Juridik

Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister och skribenter utan juridisk utbildning som har ett behov och intresse av att få grundläggande kunskap om upphovsrätt. Även egenutgivare och andra företagare som tillämpar upphovsrätten […]

Anställningsskyddslagen med kommentar

Posted Posted in Juridik

Anställningsskyddslagen med kommentar (12:e upplagan) är skriven av Martin Wästfelt, Magnus Bäckström, Malin Wulkan, Lars Åström och utgiven på Studentlitteratur. Den rekommenderas för alla som vill hämta grundläggande kunskaper om LAS men även för praktiskt verksamma jurister. Handboken behandlar många frågor kring anställning såsom anställningsformer, uppsägning, avskedande, skadestånd och rättegång […]

Socialförsäkringar: en introduktion för professionsutbildningar

Posted Posted in Juridik

”Socialförsäkringar: en introduktion för professionsutbildningar” är framtagen för att användas på kurser i socialrätt och socialförsäkringsrätt samt på socionomprogrammet. Den är utgiven på Liber och skriven av Lars Zanderin, fil. lic. i statsvetenskap, fil.dr i rättssociologi samt universitetslektor i statsvetenskap. I boken behandlas familjeförmåner, förmåner vid sjukdom eller arbetsskada, särskilda […]

Asylrätt: en praktisk introduktion

Posted Posted in Juridik

”Asylrätt: en praktisk introduktion” är en juridisk handbok skriven av Madelaine Seidlitz, människorättsjurist på Amnesty International och utgiven på Norstedts Juridik, numera Wolters Kluwer. Det krävs gedigna kunskaper för att presentera ett sådant stort och komplicerat rättsområde på 150 sidor. Handboken är mycket välskriven och lättbegriplig. Madelaine Seidlitz är mycket […]

Handbok för offentliga biträden i asylprocessen

Posted Posted in Juridik

”Handbok för offentliga biträden i asylprocessen” är skriven av Viktoria Nyström och utgiven på Norstedts Juridik, numera Wolters Kluwer. Handboken bjuder på en praktisk och lättfattlig genomgång av asylprocessen för ensamkommande barn med särskilt fokus på biträdets roll och arbete. Boken är lättläst och lättöverskådligt med numrerade rubriker och tydlig […]

Copyright, en ovärderlig lärobok i upphovsrätt

Posted Posted in Juridik

COPYRIGHT – svensk och internationell upphovsrätt, 9:e upplagan, är skriven av Henry Olsson och utgiven av Norstedts Juridik, som nyligen bytt namn till Wolters Kluwer. Copyright är en praktisk och metodisk handbok för upphovsrättsjurister, en utmärkt lärobok för juridikstudenter som vill specialisera sig inom upphovsrätt och en värdefull uppslagsbok för […]

Skoljuridik

Posted Posted in Juridik

Skoljuridik är skriven av en grupp jurister, statsvetare och pedagoger, de flesta verksamma vid Umeå universitet, och även medverkande vid den statliga rektorsutbildningen. Boken är utgiven av Liber AB år 2012. ”Skoljuridik” erbjuder en detaljrik redovisning av många rättsområden inom skolan. Läsaren erbjuds en grundläggande orientering i rättssystemet med många […]

Arbetsrätt i praktiken, en handbok

Posted Posted in Juridik

”Arbetsrätt i praktiken – en handbok” (17:e upplagan, 2014) är skriven av Lars Viklund och Bo Bylund och utgiven på förlaget Studentlitteratur. Handboken rekommenderas för alla som är intresserade av ämnet och behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den är lämplig som kurslitteratur på juridiska utbildningar, arbetsrättsliga kurser men även användbar […]

Konstjuridik: med konstnären i fokus

Posted Posted in Juridik

”Konstjuridik: med konstnären i fokus” är skriven av Katarina Renman Claesson, lärare och forskare inom immaterialrätt på Stockholms universitet och Christina Wainikka, lektor vid Södertörns högskola och är utgiven på Norstedts Juridik (2014). ”Konstjuridik” är som titeln antyder en bok som handlar om konst och juridik med inriktning på konstnärens […]

Sveriges Rikes Lag & Sveriges Lag

Posted Posted in Juridik

Studerar man juridik eller jobbar man som jurist, statsvetare, socionom och liknande måste man ha tillgång till en bra lagbok där de flesta relevanta lagar är sammanställda. Det finns en hel del lagboksamlingar på marknaden. En del innehåller lagar som gäller för ett visst rättsområde, t ex arbetsrätt, socialrätt eller familjerätt. […]

Samhällsguiden, en juristutbildning i miniatyr

Posted Posted in Juridik

”Samhällsguiden – en handbok i offentlig service” är utgiven av Fritzes. Vill man skaffa sig ett översiktsperspektiv över hur svenska samhället och rättssystemet är uppbyggt, är denna bok ett utmärkt hjälpmedel. ”Samhällsguiden” är en praktisk handbok som erbjuder svar på alla tänkbara rättsfrågor; en komprimerad miniguide om livets viktigaste frågor. Att […]

Ekonomisk familjerätt

Posted Posted in Juridik

”Ekonomisk familjerätt – makars & sambors egendom & bostad; gåva, arv, testamente & boutredning” är den fullständiga titeln på denna lärobok i familjerätt skriven av Folke Grauers och utgiven av Karnov Group. En väldigt annorlunda lärobok skriven i ”jag-form” med utdragna förklaringar och tröttsamma redovisningar av äldre rättsregler. Ibland tar boken form […]

Civilrätt: en hundraårig klassiker

Posted Posted in Juridik

”Civilrätt”, utgiven av Liber är en lärobok avsedd att fungera som kurslitteratur på juridiska utbildningar eller introduktions-kurser i juridik. Boken har funnits sedan 1910. Ständigt bearbetad och förbättrad av en rad eminenta professorer vid juridiska institutioner, har boken nått sin 23:e upplaga, numera reviderad av Christina Ramberg, professor i civilrätt. […]

Barnrättens grunder

Posted Posted in Juridik

”Barnrättens grunder” är en lärobok skriven av Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt vid Ersta Sköndal högskola och utgiven på förlaget Studentlitteratur. Boken är avsedd som studiematerial för utbildningar med anknytning till barn, juridik och samhälle, t.ex. juristutbildningar. Den rekommenderas även som handbok för praktiskt verksamma jurister och socionomer samt andra med […]

Bouppteckning & Arvskifte, praktisk handbok

Posted Posted in Juridik

”Bouppteckning & Arvskifte” är skriven av Anna Molin och Ulf Bokelund Svensson och utgiven av Björn Lundén Information AB. Det är en praktisk och lättfattlig handbok som beskriver på ett strukturerat sätt arbets-gången vid bouppteckningar och arvskiften samt förklarar regler kring enskild egendom, giftorättsgods, gåvobrev, legala arvingar, testamente. Tänkbara scenarion […]