Skapande skola

Posted Posted in Författarbesök, Skapande skola, Skrivkurser

Skapande skola bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur för att stimulera elevernas eget skapande. Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett […]

Barnens rätt på lekfullt sätt – att arbeta praktiskt utifrån Barnkonventionen

Posted Posted in Författarbesök, Skapande skola, Skrivkurser

Barnkonventionen Det har gått nästan 20 år sedan barnkonventionen antogs. I Sverige är konventionen ett välkänt dokument. Kunskapen om konventionens innehåll är dock många gånger bristfällig. Yrkesgrupper som arbetar med barn vet att de ska respektera barnkonventionen men känner sig osäkra på innehållet och vad det innebär att arbeta utifrån […]