Skapande skola

Posted Posted in Författarbesök, Skapande skola, Skrivkurser

Skapande skola bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur för att stimulera elevernas eget skapande. Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett […]

Fantasiskola med Laura Popa

Posted Posted in Författarbesök, Skrivkurser

Skriv mystiska och övernaturliga berättelser Var går gränsen mellan fantasi och verklighet? Laura Popa har alltid fascinerats av drömvärlden med dess magiska, absurda och surrealistiska element. Övernaturliga inslag i form av onda krafter, demoner, ondskefulla djur och paranormala fenomen är ofta förekommande i hennes böcker. På fantasiskolan leker vi med […]

Barnens rätt på lekfullt sätt – att arbeta praktiskt utifrån Barnkonventionen

Posted Posted in Författarbesök, Skapande skola, Skrivkurser

Barnkonventionen Det har gått nästan 20 år sedan barnkonventionen antogs. I Sverige är konventionen ett välkänt dokument. Kunskapen om konventionens innehåll är dock många gånger bristfällig. Yrkesgrupper som arbetar med barn vet att de ska respektera barnkonventionen men känner sig osäkra på innehållet och vad det innebär att arbeta utifrån […]

Skrivkurs för ungdomar på Backa fritidsgård

Posted Posted in Författarbesök, Skrivkurser

En kort skrivkurs för ungdomarna på Backa fritidsgård vars berättelser ligger till grund för ett större teaterprojekt. Den bästa kampen som finns mot segregation, utanförskap, rasism, fientligheten är kulturarbete, säger Homeira Tari som är projektledare för teaterprojektet och chefredaktör för tidskriften Made in Backa. Med hjälp av kulturen kan vi åstadkomma trygghet, kärlek […]

Att skriva med glädje

Posted Posted in Bokutgivning, Skrivkurser

”Att skriva med glädje” är en handbok om skrivande och skrivprocessen, av författaren Kim M. Kimselius. I boken berättar Kimselius om den egna skrivprocessen, om det som är viktigt för henne när hon bygger upp sina berättelser. Boken kretsar väldigt mycket kring Kims egen skrivprocess och författarkarriär. Den är dock översållad med tips […]