Hälsa

Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth

”Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth”, är skriven av Elana Freeland och publicerad på förlaget Feral House. Boken avslöjar hur chemtrails och jonosfäriska uppvärmare som HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) arbetar tillsammans i ett försök att ”äga vädret” och upprätthålla ett global trådlös nätverk vars syfte är att experimentera med kemikalier på omedvetna populationer. Chemtrails och jonosfäriska uppvärmare samverkar för att manipulera Jordens atmosfär och säkerställa trådlös åtkomst till människors organ och hjärnor.

Klimatförändring
Allting började när amerikanska regeringen och privata företag, främst militära, registrerade ett stort antal patent som beskrev metoder för att släppa ut en rad olika ämnen i atmosfären för att förändra den. En del påstår att besprutningen krävs för att rädda planeten från global uppvärmning fast i verkligheten är det tvärtom, giftutsläppet bidrar till klimatuppvärmning. Konsekvensen är en förstörd miljö, naturkatastrofer, torka, stormar, snö, sjukdomar.

Hälsoeffekter
Chemtrails har besprutats över alla 28 Nato nationer i årtionden. Chemtrails är toxiska ämnen som innehåller kemikalier, tungmetallpartiklar (aluminium, barium oxid, strontium, kadmium, krom, nickel, magnesium, koppar, mangan), tunna plastpartiklar, frystorkade bakterier och virus i nanostorlek, de flesta tillsatta numera i flygbränslet. Många av dessa ämnen påverkar centrala nervsystemet, irriterar hud och mage, orsakar lunginflammation. De hamnar i våra kroppar i luften vi andas, i vattnet vi dricker, i maten vi äter. Jord och vattenprover (även blodprover) överallt i världen visar onormalt höga halter av dessa ämnen. Och det är inte bara människor som berörs utan även insekter, djur och natur. I kombination med höga nivåerna av mikrovågor från mobilmaster och radar kommer denna intensiva besprutning att leda till en folkhälsokatastrof.

De senaste 10-åren har allergier, andningsproblem, degenerativa och auto-immuna sjukdomar ökat dramatiskt. Bevisen finns överallt. Men myndigheter, makteliten och media avfärdar geoengineering och chemtrails och stämplar allting som konspirationsteori. De få journalister, bloggare, författare, politiker och tjänstemän som uppdagar vad som pågår bakom kulisserna tystas ner, förlöjligas, förnedras, förlorar sina inkomster eller mördas. Vi lever i en värld där regeringen och industrin samverkar för att skapa katastrofer och utsätta folket för biologiska försöksexperiment. Det är en regim av hemligheter, lögner och trovärdigt förnekande.

Syftet med chemtrails
Det pågår en världsomfattande experiment med mänskligheten. Syftet är att förändra och manipulera vädret, avbefolka Jorden, komma åt naturresurser, föra politiskt krig m.m. Genom att styra jetströmmen, kan vädret manipuleras att dra regn från ett område till ett annat, eller torka upp fukten och producera extrem torka. Vädret kan manipuleras som vapen i krig. Förutom att öka vinster på bekostnad av ödelagda samhällen, kan hotet om extrema väder utpressa nationer att bete sig på ett sätt de annars inte skulle. Många epidemier och sjukdomar i form av bakterier och virus är sprejade på människor i samråd med läkemedelsindustrier som gör enorma profiter för att kurera oss.

Chemtrails & HAARP
Boken erbjuder en historisk översikt över Nikola Teslas konstruktion, numera känd som HAARP. Man lär sig hur HAARP patentet är konstruerad och hur det fungerar. Boken undersöker hur kombinationen chemtrails-HAARP orsakar global uppvärmning och tittar närmare på vad som egentligen ligger bakom en del händelser, från oljeutsläppet i Mexikanska golfen, jordbävningar till epidemier. Extremt väder – översvämningar, torka, snöstormar på våren, värme på vintern, tornados, 9.0 jordbävningar, orkaner – beror på HAARP och andra jonosfäriska värmeelement runt om i världen som joniserar atmosfären med mikrovågor för olika politiska, ekonomiska och biologiska dagordningar. Genom att styra jetströmmen i en mycket joniserad atmosfär, kan regnet dras från ett område till ett annat eller fukten kan torkas upp och producera extrem torka. Syftet med chemtrails-HAARP kombinationen är väderkontroll men också att bibehålla ett fullt spektrum dominans över hela Jorden.

Chemtrails är väsentliga för HAARP-nätverk. De skapar de kemiska korridorerna för HAARP elektromagnetiska vågor att följa. De nano partiklar av ledande metaller och polymerer, sensorer, mikroprocessorer och biologiska patogener (alla utmanande för vårt immunförsvar) uppladdade i chemtrails, tjänar flera agendor bl a att behålla en kontinuerligt joniserad atmosfär.

Chemtrails versus contrails (kondensstrimmor)
Kondenstrimmor är iskristaller som bildas av jetavgaser. De avdunstar relativt snabbt. De tjocka ränderna som numera alla flygplan släpper efter sig är inte vanliga kondensstrimmor och inte heller vanliga moln. De vita ränderna som ibland korsar hela himlen i bisarra mönster och dröjer sig kvar i luften, sprider ut sig och förvandlas till ett mjölkaktigt dis som täcker himlen är kemiska spår (chemtrails). Chemtrails dröjer kvar, breder ut sig och går samman medan kondensstrimmor försvinner relativt snabbt bakom planet. De vita ränderna som täcker himlen är inte vanliga kondensstrimmor utan avsiktlig utspridning av kemikalier och tungmetallpartiklar.

Konsekvenser
Sverige är också intensivt besprutad. HAARP anläggningar finns även i Sverige, LOIS/HIScat/Teracom. Ibland känns luften så tung att det inte går att andas. Många klagar över svår migrän, hosta och andningsproblem när sprutningarna är intensiva. En del menar att den stora förändring som himlen över Sverige genomgick de senaste 4-åren kan knappast ha skett utan att den svenska regeringen gett sitt godkännande. Anonyma piloter och väderobservatörer berättar att satellitbilder i TV:s väderprognoser är modifierade och manipulerade. De onaturliga molndisen och väl synliga utlagda ränderna är borttagna. De flesta vädersatellitbilder kommer numera från några av världens största tillverkare av militär utrustning.

Chemtrails är numera bränsletillsats och de flesta kommersiella flygplan besprutar dem under färden vare sig de vill eller inte. Giftiga gaser kan mycket väl vara dödsorsaken av två 43-åriga British Airways piloter, Richard Westgate och Karen Lysakowska. För att inte tala om ofattbara kostnader för månatliga flygbesprutningar i världen som beräknas hamna på cirka 600 miljoner dollar per månad.

Varför detta vansinne?
Världen styrs av maktgiriga individer som saknar samvete och empati. Kalla dem vad du vill, psykopater, patologiska lögnare, bedragare. De kränker, förstör, skadar och dödar utan att det berör dem. Det är inte första och inte heller sista gången då psykopater leker med mänskligheten.

Vad kan du göra?
Det finns en hel del tips i boken (i sista kapitel) på hälsoåtgärder för att rena kroppen från gifter och tunga metaller. Skaffa dig kunskap och agera.

Bokens källor
Innehållet i denna bok är baserad på information från diverse internet källor: tekniskt material, läkarutlåtanden, tidningsartiklar, forskningsarbete, bloggarinlägg, vittnesmål från piloter, insiders, whistleblowers, anonyma källor samt utgivna böcker. Det är upp till läsaren att bilda sig en uppfattning och dra sina egna slutsatser. Men en sak är säkert: om all information som redovisas i boken är sann, är människans existens under allvarligt hot. Och inte nog med det men slutet kommer att bli tragiskt och mer makabert än man kan föreställa sig.

Slutsats
Det finns ett stort värde i Elana Freelands forskningsarbete men tyvärr upplever jag texten alldeles för svårläst och emellanåt ofokuserad. En stor mängd information, citat, tekniskt material, utdrag ur patentansökningar, forskningsrapporter gör texten tung och obegriplig. Boken behöver en rejäl språkbearbetning och anpassning till en bestämd läsargrupp. Jag har ibland svårt att följa i resonemangen och vet inte om det överhuvudtaget finns en röd tråd i texten. Men i väntan på en mer fokuserad och lättläst bok om HAARP och chemtrails är Elanas Freelands bok med mängden källor och bevismaterial ovärderlig.

”Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth” finns att köpa på bl a Amazon, Adlibris och Bokus.


Andra källor om HAARP och chemtrails:

One thought on “Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth

Comments are closed.