EnergimedicinFörträngda känslorHealingPersonlig utveckling

Förträngda känslor saboterar ditt liv

Känner du någonsin att du kämpar med något som du inte helt kan sätta fingret på? Ditt liv blir kanske inte som du hade hoppats. Kanske försöker du förgäves att bilda varaktiga relationer. Du kanske önskar att vissa händelser i ditt förflutna aldrig hade inträffat men känner dig maktlös inför att ta dig bortom dem. Du kan till och med ha en orolig känsla att ditt nuvarande liv hålls gisslan av ditt förflutna på ett vagt och obestämt sätt.

Folk känner ofta att de på något sätt belastas av sina tidigare känslor, men de verkar inte veta hur de ska komma över dem. Ofta är den bakomliggande orsaken till frustrationen en förträngd känsla från en tidigare händelse som saboterar ens ansträngningar och chansen till ett lyckligt och framgångsrikt liv. På samma sätt som vindens effekter känns snarare än ses, är instängda känslor osynliga, men kan utöva ett kraftfullt inflytande på oss och vårt liv.

Vad är en instängd eller förträngd känsla?
Livet har sina mörkare tider. Du har förmodligen upplevt ögonblick av ångest, liksom andra tider av sorg, ilska, frustration och rädsla. Du kan ha upplevt perioder av sorg, liksom depression, låg självkänsla, hopplöshet och en mängd andra negativa känslor. Det du kanske inte inser är att några av de negativa känslorna du har upplevt, trots att du kanske har upplevt dem för länge sedan, kan fortfarande skapa problem för dig på subtila, men mycket skadliga sätt. Mycket av vårt lidande beror på negativa emotionella energier som har blivit ”fångade” eller ”instängda” inom oss. En enda instängd eller förträngd känsla kan skapa både fysiska och känslomässiga problem.

Ditt emotionella bagage
Ibland bearbetas inte känslorna helt. I dessa fall, istället för att bara uppleva känslorna och sedan gå vidare med livet, blir känslans energi på något sätt ”fångad” i den fysiska kroppen. Så i stället för att gå bortom ditt arga ögonblick, eller en tillfällig kamp med sorg eller depression, kan denna negativa känslomässiga energi stanna kvar i din kropp. Detta kan orsaka betydande fysisk och emotionell stress. De flesta människor är förvånade över att få veta att deras ”emotionella bagage” är mer bokstavligt än de hade föreställt sig. Även om de inte är synliga, är förträngda känslor mycket verkliga.

Att bli av med dina förträngda känslor kan hjälpa dig att övervinna hindren i ditt förflutna och kan ge nytt liv till ditt äktenskap, familj och andra personliga relationer. Att befria dig från dina instängda känslor kan få dig att känna dig tryggare och motiverad, och kan göra det lättare för dig att skapa relationer, karriär och liv som du alltid ville ha.

LAURA POPA – arbetar med olika former av energihealing och intuitiv vägledning när det gäller karriär, arbete, hälsa och kärleksliv. Hon har de senaste 10 åren studerat och praktiserat olika alternativa terapiformer. Bl.a. har hon fördjupat sig inom olika former av meditation, intuitiv healing, musikterapi, läkande konst och skrivande, drömtolkning. Genom att läsa av kroppens energi kan hon på ett effektivt sätt observera obalanser och blockeringar. Hon har en förmåga att intuitivt förstå hur trauman, förträngda känslor och felaktig kost och livsval påverkar energikroppen och orsaka obalanser, som i sin tur resulterar i sjukdomar i den fysiska kroppen. Utifrån den bedömning ger hon råd samt hjälper till att ta avlägsna blockeringar och obalanser. Ibland är effekten omgående men andra gånger behöver man göra livsförändringar om man vill komma till rätta med sina obalanser. Kontakta henne för en konsultation.