Konstnärsporträtt

Ingegerd Härgestam – en konstnär som hyllar livets skörhet

I Ingegerd Härgestams konstverk finns humor, galenskap och ett stråk av mörker. Hennes konst handlar om livets skörhet, om det som är ofullkomligt, om mystik. Ingegerd hämtar inspiration från naturen och skogen som förtrollar henne. Hon fotograferar, ritar, målar, skulpterar och provar ständigt nya uttryckssätt. Ofta arbetar hon med blandade tekniker. Det viktiga för Ingegerd Härgestam är inte att konstverken är vackra eller tilltalande utan om de väcker känslor och reaktioner hos publiken. 

Ingegerd Härgestam vad inspirerar dig att skapa? Varifrån kommer alla dina idéer?

Naturen, men inte enbart den vackra naturen, snarare den som förmultnar, som har levat och ger nytt liv. Det är spännande att titta på kryp och strukturer. Likaså övergivna hus, med patina, och spår efter människor som bott där, djur som flyttat in. Fågelskrämmor inspirerar i sina människoliknande gestalter. Gjorda av sådant vi kasserat, återanvänt en sista gång innan kläderna blåser sönder och uppgår i ett fågelskrämmornas nirvana. Ord ur en dikt, sång, bok- eller filmtitel väcker också min skaparlust.

Vad vill du berätta med din konst?

Min konst kanske handlar om livets skörhet, det som är ofullkomligt, men också om mystik. Vad man ser och inte ser i en människa (och i samhället), våra olika inre lager. Konstverken har ibland ett stråk av mörker, men där finns nog också humor och lite galenskap. Tolkningen och upplevelsen är betraktarens. Liksom alla konstnärer (människor) arbetar jag med livet, döden och kärleken.

Får du en flow-känsla när du arbetar?

Javisst! När jag kommer in i skapandet är det där jag är, även om andra saker pågår runt omkring mig. Tid existerar inte, jag befinner mig i min högra hjärnhalva. Där kan jag vara okritisk och bara låta saker ske. Självkritiken kommer sen.

Vilka medier använder du? Hur jobbar du?

Med teckning, collage, måleri och skulpturala objekt. Utifrån enkla skisser, ibland från mina foton. Jag jobbar sällan i fotografisk stil – fotot är mer stöd och inspiration. Perfektion är inte så intressant. För det mesta jobbar jag med blandade tekniker. Jag bygger upp och sammanfogar, river bort, byter – uttrycket blir ofta expressivt och kalligrafiskt. Slumpen får gärna vara med. Material kan vara tusch, grafit, akvarell, akryl, stengods, betong och glas. Även gamla tapeter, skrot, fågelfjädrar och andra naturföremål.

Tycker du det är roligt att ställa ut?

Det är både spännande och skrämmande. Att visa sina verk innebär möten och samtal med besökare och man kan få oväntade reaktioner: Jag tycker egentligen inte alls om konst, men jag måste tala om att nr 19 (Samuraj) är det vackraste jag sett i hela mitt liv.

Samuraj

Är Samuraj ett konstverk som du är särskilt stolt över? Vad betyder det för dig?

Samuraj har varit med länge och visats på många utställningar och blev som tur är inte såld. Den kom till i en speciell fas i livet, är en av mina skrämmor. Den tillhör nu de verk jag vill ha kvar i ateljén, som jag får nya idéer av. Titeln kan också vara Schaman… jag kan inte bestämma mig, så då blir det enligt mitt valspråk: Både och!

Finns det någon konstnär som har betytt särskilt mycket för dig?

Det finns många! En konstnär och författare som kanske inte är så känd – är Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, 1915-2002. Jag upptäckte henne tidigt. Hon gjorde fantastiska teckningar med stor kärlek till livet och naturen. Bilderna är mystiska och surrealistiska. Hon engagerade sig i kvinnokampen och miljörörelsen.

Vilken roll spelar konsten i ditt liv?

Möten med konst och konstnärer är jätteviktiga. Min konst påverkas av händelser i livet, och sådant som berör mig, om än inte så illustrerande. Konsten har påverkat olika skeenden, gjort att jag mött människor, kommit till nya platser, tänkt nya tankar.

Ingegerd Härgestam arbetar även som illustratör. Hon har illustrerat några barnböcker bl a Den musikaliska musen Ebba. Hennes illustrationer är mycket detaljrika och fantasifulla. Kontakta henne om du behöver en illustratör till din bok.

2 thoughts on “Ingegerd Härgestam – en konstnär som hyllar livets skörhet

Comments are closed.