Konst

Jan Andersson & IndiJan Art

När jag kliver in i Jan Anderssons värld fylld av myter och sagostunder blir jag ett med indiangestalterna. Jag fascineras av deras färger, strukturer och berättelser och glömmer bort den yttre världen för en stund.

Jan Andersson är utbildad bildpedagog på Konstfackskolan i Stockholm och är bosatt i Skövde där han arbetar som konstnär och bildlärare. Han är aktuell med en konstutställning på Galleri Ullman i Göteborg (Södra vägen 30). Hans konstverk kan beskådas 10-18 maj, kl 12-18. 

Utställningen består av målningar och kollagebilder av mystiska indiangestalter, landskapsbilder i akvarell samt sten- och plåtskulpturer. Konstnären målar främst i akryl och olja men även i akvarell. Färgerna är intensiva men aldrig dissonanta. Kombinationen av varma och kalla färger uttrycker explosiva tillstånd som varvas ner med stunder av stillhet och harmoni. En målning i explosivt rött av en indian ridande i prärien, Gryning, påkallar min uppmärksamhet. En tavla i intensiva blå nyanser över framtidens Manhattan, En blå dag på Manhattan, skänker lugn. Penslar används inte nämnvärt mycket i Jan Anderssons måleri utan formerna och de tredimensionella intrycken kommer från litografiskt handtryck av sten och plåt. Bilderna är utförda på både papper och duk och är formatmässigt ganska stora.

Indiantemat är återkommande i Jan Anderssons konst. Som barn fascinerades han av apache- och inkaindianer som han stiftade bekantskap med genom äventyrsböcker och filmer. De satte fantasin i rörelse och framkallade bilder som han senare försökte avbilda i färg och tryck. Genom tiden har indiantemat genomgått många transformationer. Ibland blir indiangestalterna abstrakta och stiliserade, ibland naturalistiska och tar form av ansiktsprofil. Indianen är förmodligen Jan Anderssons alter ego men kan även tolkas som en symbol för frihet och inre harmoni.