Jurist

Jag har en juristexamen från Stockholms universitet med folkrättslig inriktning. Tidigare har jag jobbat som förläggare på Adagio förlag, jurist på Avista Juristbyrå, utredare på Migrationsverket, VD-sekreterare och grundskolelärare. Jag kan hjälpa dig med följande uppdrag:

Upphovsrättstvister, upphovsrättsavtal
Hyrestvister, brott mot hyresavtal
Avtalsrättsliga tvister
Migrationsrättstvister, mål om uppehållstillstånd
Obetalda fakturor, ansökan om betalningsförelägganden
Omprövning och överklagande av myndighetsbeslut

Juridiska tjänster

Jag erbjuder kvalificerad rådgivning inom bl.a. migrationsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, familjerätt, upphovsrätt och mänskliga rättigheter. Jag hjälper till med upprättande av licensavtal, förlagsavtal och andra avtal samt tolkning av avtal innan påskrift. Även granskning av avtal och råd om eventuella ofördelaktiga villkor och förslag till förändringar. Du bör inte utan vidare acceptera ett avtal utan att först sätta dig in i villkoren och eventuellt diskutera önskvärda förändringar.

Rättsområden

Upphovsrätt – licensavtal, upphovsmannens ekonomiska och ideella rättigheter, skydd mot kopiering, gemensam upphovsrätt, upphovsrättsintrång, skadestånd

Mänskliga rättigheter – rättigheter enligt Europakonventionen, klagomål till Europadomstolen, skadeståndstalan mot staten

Migrationsrätt – arbetstillstånd, uppehållstillstånd, medborgarskap

Avtalsrätt – regler kring avtals uppkomst, bestämmande av avtalets innehåll (avtalstolkning), förändring av avtalets innehåll, upphävning

Fastighetsrätt – bostadsrättsavtal, fel i bostadsrätt, hyresavtal, lägenhetsbyten, upplåtelse i andra hand, uppsägning och anmodan att flytta, förverkande på grund av bristande betalning, störningar i boendet, besittningsskydd, tvister i Hyresnämnden och allmän domstol