FaktaHälsa

Kanariefåglarna ryter

Kanariefåglarna ryter – din hälsa, vår miljö och en ljusnande framtid är skriven av Ingrid Franzon, närings-medicinare och Margareta Dahlberg, frilansjournalist. Boken är utgiven på Örtagårdens bokförlag 2005. Boken är väldigt värdefull för dess många praktiska råd och tips om hur vi kan skydda oss och våra barn mot hälsovådliga kemikalier, gifter och strålning. Den är väldokumenterad, mycket informativ, pedagogiskt upplagd och skriven på ett lättfattligt språk.

”Förr i tiden skickade gruvarbetarna i Japan en kanariefågel i gruvan för att se om luften var hälsosam. Om kanariefågeln kom upp oskadd, visste de att luften i gruvan var tjänlig”, skriver författarna i bokens inledning. Dagens kanariefåglar är människor som drabbas av mystiska åkommor och sjukdomar, av allergier och överkänslighet. Detta på grund av att samhället översvämmas av gifter, kemikalier och strålning från alla håll. Det pågår ett världsomfattande experiment med människors hälsa.

Världen producerar 400 miljoner ton kemikalier varje år. Mer än 30 000 kemiska ämnen finns på EU-marknaden. Av dessa har endast 5000 testats och bedömts vad gäller deras effekter på hälsan och miljön. De alla andra vet vi väldigt lite om. Somliga miljögifter bryts inte utan lagras i jorden, växter och djur. Många av dem är cancerframkallande, mutagena, har negativa effekter för reproduktionen och stör hormonbalansen.

Barn födds med fler än 300 syntetiska kemikalier i blodet och man har hittat 300 främmande ämnen i bröstmjölk. Det finns mätningar som visar att personer som bor i storstäder har mer än 500 kemikalier i sina kroppar. Det har blivit vanligt att medelålders människor drabbas av cancer, allergier, Alzheimer, arytmi, benskörhet, diabetes, hjärtinfarkt, högt blodtryck, MS, Parkinsons, reumatiskt artrit, störd sköldkörtelfunktion och andra autoimmuna och degenerativa sjukdomar.

Luftföroreningar

För 20 år sedan var det mycket ovanligt med överkänslighet, allergi och astma. Idag lider 40% av alla småbarn i Sverige av allergi. Studierna visar att astma kan vara en miljöbetingad sjukdom i likhet med kemikalieöverkänslighet.

Vattenföroreningar

Vattnet innehåller läkemedelsrester, främst lugnande, blodtryckssänkande, anti-inflammatoriska och smärtstillande medel. Vi får alla i oss rester av antidepressiva läkemedel och aktiva kemikalier vare sig vi vill det eller inte. Alla kemikalier och miljögifter som släpps ut i luften eller sprids på jorden hamnar så småningom i vattnet och det är upp till oss att skaffa vattenrenare om vi vill att vårt vatten ska vara fritt från onödiga kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller, läkemedel, bakterier, parasiter och virus.

Mat

Visste du att vanlig komjölk innehåller 13 olika fenolföroreningar, vilket gör mjölk till ett av våra mest energiframkallande livsmedel? Mejeriprodukter är en vanlig orsak till att människor utvecklar allergi, astma, sömnsvårigheter och migrän. Varje droppe mjölk innehåller 59 bioaktiva hormoner. Är det klokt att hälla i sig mjölk, undrar författarna? De flesta människor är omedvetna att det vi äter påverkar vår sinnesstämning och hälsan. Vad kan man säga om socker, koffein och alkohol? Om kött, mejeriprodukter eller om genmanipulering (GMO)? Om glutamat och smakförstärkare, ett nervgift med toxisk påverkan på både nerver och hjärnan? Visste du att man kan tvätta rent bilens motor med coca-cola? Läs vidare i boken. 

Kosmetika & hudvårdsprodukter

Kosmetika innehåller många giftiga kemikalier. Mjällschampot innehåller zinkpyrition, ett gift som dödar svamp men är så farligt att det inte får användas i bottenfärgar på båtar. Solskyddskrämer innehåller titandioxod, ett mineral som är allergi- och cancerframkallande. Ekonomisk vinst går ofta före hälsa och miljöhänsyn.

Boken Kanariefåglarna ryter erbjuder många råd och tips om hur vi kan skydda oss och våra barn mot hälsovådliga kemikalier, gifter och strålning. Boken är skriven på ett lättförståeligt sätt och erbjuder många relevanta exempel på fall då människor och barn som drabbats av kemikalieöverkänslighet fått kämpa i åratals. När man drabbas av kemikalieöverkänslighet blir man sällan bemött med förståelse och respekt av sjukvårdspersonal och myndigheter. Det är vanligt att personer som lider av överkänslighet pga miljön stämplas som hypokondriker och får förskriven antidepressivt läkemedel. Det är sorgligt. 

Hemsidan Kanariefåglarna är full av värdefull information om ämnen som behandlas i boken. Se även Naturskyddsföreningens hemsida. 

Kanariefåglarna ryter finns att köpa på bl a Kanariefågelns webbshop, Adlibris och Bokus.


Andra relevanta böcker och sidor:
Impotensmadrassen – kemikaliedetektivens giftiga upptäcker, faktabok av Monica Kaupi
Mörkläggning – elektronikens rättslösa offer, faktabok av Gunni Nordström
Kemikaliedetektiven
Kemikalieinspektionens hemsida
Naturskyddsföreningens hemsida – om hormonstörande ämnen