Fakta

Kollision: i en önskad tid av förändring

”Kollision: i en önskad tid av förändring”, skriven av Mats Sederholm och Linda Bjuvgård och utgiven av Open Eyes Media är en ärlig och engagerande bok, personlig och välskriven. Tonen är kritisk och genomskådande men samtidigt filosofisk, en smula teatralisk med skarpa och metaforiska formuleringar. Boken riktar strålkastarljuset mot det fängslande sinnet och den gamla världens illusioner, erbjuder en glimt av den nya världskulturen, bjuder på en stund av reflektion och visualiserar en framtidsbild av den nya världen. Boken präglas av en stark längtan till förändring och förnyelse, en önskan att bryta från invanda mönster, att frigöra sig från gamla strukturer och skapa en värld utifrån kärlek, passion och glädje.

Boken berör ämnen såsom pengar och ekonomi, makt och politik, media och övervakning, skolsystemet. Den erbjuder en krönika över det som har varit, fastställer en evolutionspunkt där vi befinner oss nu och framkallar en framtidsbild. Boken fokuserar på människans potential och hyser tilltro till människans förmåga att skapa en mer harmonisk och fridfull värld.

Det kan inte undgå någon att det pågår stora förändringar överallt i världen, en värld som känns alltmer disharmonisk, splittrad och dissonant. En del människor märker ingenting, andra reagerar med uppgivenhet och likgiltighet medan en liten skara har börjat revoltera sig och vägrar anpassa sig. Det gamla systemet som håller människor fast som slavar under makt, kontroll och pengar håller på att krackelera.

Enligt författarna är pengarna bluffen som styr vårt liv eller en fotboja som håller oss inkopplade i den gamla världens system resten av livet medan media är den gamla världens megafon. ”Det ekonomiska spektaklet är ett pyramidspel med regissörer i kavaj och slips. Det är en illusion som kan fungera eftersom tillräckligt många mäniskor väljer att tro att det är riktigt och sant.”

Konsumtionskulturen leder oss bort från våra egna förmågor och vår inre kraft och gör oss till konsumenter istället för skapare av vår egen verklighet. Det ständiga kravet på effektivitet och framgång försämrar vår hälsa och ger upphov till stress, tömmer oss på energi, fråntar oss förmågan till reflektion och långsiktigt tänkande. Vi har förlorat kontakt med vår inre kompas, med vår intuition och våra känslor. Vårt inskränkta perspektiv hänger ihop med bristande kreativitet, nyfikenhet och lekfullhet.

Författarna gör en distinktion mellan den gamla världen som vi lever i och en ny värld som gagnar människans inre natur och hennes potential. Titeln ”kollision” anspelar på kontrasten mellan den gamla och den nya världen. Ramverket i den gamla världen byggs på illusioner, allmänna föreställningar, tilltro till media, auktoriteter och trender; reaktionsmönster som vi lärt oss upprepa. I den nya världen är tillit, tillförsikt och genuin glädje grundpelare. I denna värld bestämmer människan över sig själv och sitt liv utifrån ett utvidgat helhetsperspektiv eller en utvidgad seendehorisont som författarna kallar det.

I författarnas vision kommer utbildningar att fokusera på nyfikenhet, lust och kreativitet istället för mekaniskt lärande och formella examina. I lärande kommer lek, passion och längtan att spela en större roll. Teoretiska ämnen kommer att integreras med praktiska kunskaper om livet, med fokus på empati och konsten att kommunicera med människor. Hälsan kommer att betraktas utifrån ett mer holistiskt perspektiv där blockeringar i kropp och sinne motverkas innan sjukdomar uppstår. Behovet av den ovärdiga uppfödningen av djur och synen på djur som endast matprodukter kommer att upphöra.

”Kollision: i en önskad tid av förändring” bjuder på en intressant och lärorik läsning och analys. Boken är en smula svårläst och kräver koncentration och fokus men är samtidigt inspirerande och full av visdom.

”Kollision: i en önskad tid av förändring” finns att köpa på bl a Bokus.