Juridik

Mänskliga rättigheter i praktiken

De mänskliga rättigheterna verkar som en självklarhet i teorin men hur fungerar de i praktiken, i det verkliga livet?

”Mänskliga rättigheter i praktiken” ger svar på vilka de mänskliga rättigheterna är, hur de fungerar i praktiken, hur de efterlevs och hur man kontrollerar och straffar brott mot dem. Mänskliga rättigheter utifrån Europakonventionen står i fokus i denna bok och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna ägnas särskild uppmärksamhet. Boken erbjuder även en praktisk handledning om hur man går till väga när man vänder sig till Europadomstolen med ett klagomål. Denna grundläggande introduktion kräver inga juridiska förkunskaper och vänder sig till var och en som har ett intresse av att lära sig mer om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och Europadomstolen.

Boken kommer ut på Adagio förlag i februari 2018.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *