Fakta

Metoder för brukstextanalys

Metoder för brukstextanalys är en lärobok i textanalys skriven av Lennart Hellspong, professor emeritus i retorik vid Södertorns högskola och utgiven på Studentlitteratur. Varför ska man lära sig analysera brukstexter? För att bli bättre på att förstå deras budskap och syfte (ibland dolda sådana), för att lära sig ifrågasätta och tänka kritiskt, för att lära sig skriva och använda språket på ett effektivt och målmedvetet sätt. Att tänka kritiskt är en eftertraktad egenskap i vårt snabba och ytliga samhälle där tiden är en bristande vara och många sanningar och värderingar serveras färdigpackade.

Brukstext är ett samlingsbegrepp för texter som har ett praktiskt och teoretiskt syfte i motsats till skönlitterära texter som har ett estetiskt syfte. Brukstexter är allt från berättelser, beskrivningar, annonsreklam, nyhetsnotiser till lagtexter, utredningar och avhandlingar. Läroboken är i första hand avsedd för högskolestudier i svenska och retorik men lämpar sig även för de som jobbar med juridiska texter, språkliga dokument eller litteraturvetenskapliga texter. Även en skribent kan ha nytta av dessa analystyper, särskilt stilanalysen, värderande analysen, berättelseanalysen och läsbarhetsanalysen.

Metoder för brukstextanalys presenterar på ett pedagogiskt sätt 24 analystyper av brukstexter. Läsaren guidas genom varje analystyp med hjälp av diverse språkverktyg och frågeställningar och lär sig förstå och tolka diverse typer av text. I slutet av varje avsnitt finns förslag på olika skrivövningar. Boken avslutas med ett analysförslag av en annons för hudkräm. Denna del demonstrerar hur man praktiskt tillämpar alla 24 analystyperna. 

Varför ska man lära sig analysera brukstexter? För att bli bättre på att förstå deras budskap och syfte (ibland dolda sådana), för att lära sig ifrågasätta och tänka kritiskt, för att lära sig skriva och använda språket på ett effektivt och målmedvetet sätt. Att tänka kritiskt är en eftertraktad egenskap i vårt snabba och ytliga samhälle där tiden är en bristande vara och många sanningar och värderingar serveras färdigpackade i media.

Vi påverkas av texter utan att ibland förstå hur och varför. Börjar man titta på dessa texter på olika nivåer och ur olika synvinklar, börjar man förstå varför. Vad gör en text intressant eller mer läsvärd än en annan text och vad säger den om skribenten? Håller dess argument, är budskapet begripligt, vad väcker den för känslor? Lär dig analysera texternas budskap och bli en mästare på språkets mysterier.

Metoder för brukstextanalys är skriven på ett akademiskt krävande språk men en stor del av analystyperna och frågorna är lättare att förstå och jobba med. Dessa kan läsas även av mindre språkbegåvade läsare. Läs denna bok för att bli mästare på att analysera texternas budskap och för att lära dig mer om retorik och språkets mysterier! 

Metoder för brukstextanalys finns att köpa på bl a Adlibris och Bokus.