EnergimedicinHealingPersonlig utveckling

Överskrid dina begränsningar

Vem skulle du bli om du ändrade dina tankar och din gamla tro? Vad skulle du göra? Vad skulle du ha? En del människor vågar aldrig tro att de kan förändra sitt liv. De fortsätter att tänka och göra samma saker och få samma resultat år efter år.  Var du än befinner dig i ditt liv är det en återspegling av vad du tror är möjligt för dig. Om du inte uppgraderar dina övertygelser för att matcha dina framtida mål, kommer du att stanna fast där du är.

Vad är en tro? En tro är en antagen sanning. Vår tro, om vi skapar dem själva eller vi får dem från vår familj och vänner, förankrar vår förståelse av världen runt omkring oss. Många människor håller sig vid sina övertygelser hela sitt liv. Deras resultat förändras inte mycket under åren.

Det vore väl bra att börja bli medveten om dina övertygelser och undersöka dem. Var kommer de ifrån? Vem har skapat dem? Finns det någon grund för dem?

Ett trossystem förändras inte av sig själv. Du måste ändra det. Ditt trossystem bygger på din utvärdering av någonting. Ofta om vi omvärderar en situation kommer vår tro på situationen att förändras. Så börja utvärdera din tro och dina tankar från olika perspektiv. Om du gör det, börjar du se att många av dina övertygelser är grundlösa.

Förväntan skapar en ny verklighet. Var och en av dina övertygelser påverkas av en massa olika livserfarenheter, bra och dåliga. När du tar ansvaret och börjar bygga positiva övertygelser, har du möjlighet att förändra din verklighet. Börja idag, utvärdera dina övertygelser, problem och tankar ur olika perspektiv. När du omvärderar dina negativa tankar blir du vänligare mot dig själv och utvecklar en djupare respekt för din verkliga potential som en gränslös, kreativ varelse.

LAURA POPA – arbetar med olika former av energihealing och intuitiv vägledning när det gäller karriär, arbete, hälsa och kärleksliv. Hon har de senaste 10 åren studerat och praktiserat olika alternativa terapiformer. Bl.a. har hon fördjupat sig inom olika former av meditation, intuitiv healing, musikterapi, läkande konst och skrivande, drömtolkning. Genom att läsa av kroppens energi kan hon på ett effektivt sätt observera obalanser och blockeringar. Hon har en förmåga att intuitivt förstå hur trauman, förträngda känslor och felaktig kost och livsval påverkar energikroppen och orsaka obalanser, som i sin tur resulterar i sjukdomar i den fysiska kroppen. Utifrån den bedömning ger hon råd samt hjälper till att ta avlägsna blockeringar och obalanser. Ibland är effekten omgående men andra gånger behöver man göra livsförändringar om man vill komma till rätta med sina obalanser.

Kontakta henne för en konsultation.