Poesi

På guldfiskens rygg

”På guldfiskens rygg” är en diktsamling skriven av rumänskfödda författarinna Gabriela Melinescu, utgiven på Ellerströms förlag. Boken presenterar ett urval dikter som utkommit på rumänska under 2000-talet och ett antal nytolkningar av äldre dikter. Samlingen är försedd med illustrationer av Melinescu. Dikternas språk är symboliskt och surrealistiskt. Att läsa Melinescus dikter är som att betrakta surrealistiska konstverk. Ibland målas dikterna med snabba penseldrag och ter sig bisarra och kryptiska. Andra dikter är svävande och lätta som fjärilar som i dikten ”Jag drömde om dig”: ”Av rädsla att förlora dig drömde jag om dig i natt.”

Den senaste diktsamling på svenska av Gabriela Melinescu bar titeln ”Ljus mot ljus” och kom ut 1993 på Bonnier förlag. Den står i kontrast mot denna senare samling. Medan i ”Ljus mot ljus” råder sinnesfrid och inre lugn, är dikterna i ”På guldfiskens rygg” upproriska och deklamatoriska. Jaget kämpar för att hitta en existentiell mening. 

Inför åldrandet är jaget melankoliskt men ser samtidigt döden med lätthet, som en befrielse. Med modern pratar jaget om dödens skönhet. I ett inre kamp, blir jaget en vildros som håller fast vid sina taggar och ”en främling med lust att förnyas i alla riktningar”. Dikterna intygar ibland om ett skriande ensamhet, om rädslan att förlora de man älskar.

I dikterna träder fram nattliga drömmar med sin symbolik som det gudomliga barnet som kan rädda en från sorg och ensamhet, Animus eller brodern som är ”masken som aldrig sover”. Jagets röst är ofta upprorisk och i dialog med Gud, med den store Trollkonstnären och Satan kräver det uppgörelse. När kampen blir kvävande, nöjer det sig med att betrakta och konstatera att allt är förgängligt. I vissa stunder förenas jaget med jorden, med Gud, universum och hela existensen. Oxen tar över striden och visar ”hur det är möjligt att gå från kaos till frihet”.

Dikternas språk är symboliskt och surrealistiskt. Att läsa Melinescus dikter är som att betrakta surrealistiska konstverk. Ibland målas dikterna med snabba penseldrag och ter sig bisarra och kryptiska. Andra dikter är svävande och lätta som fjärilar som i dikten ”Jag drömde om dig”: ”Av rädsla att förlora dig drömde jag om dig i natt.”

Jag fascineras av Melinescus sätt att leka med mystiska och fantasifulla bilder genom att låta jaget uppträda i underliga kostymer och väva in drömmarnas gåtfullhet. Det är en teknik som hon använder flitigt i sina tidigare böcker: ”Mamma som gud”, ”Hemma utomlands” och ”Ruggningar”. 

”På guldfiskens rygg” finns att köpa hos Ellerströms förlag men även på Adlibris, Bokus och Cdon.