Romaner

Rekviem för en romantiker

Rekviem för en romantiker är min första roman utgiven på Adagio förlag. Det är en drömsk och någorlunda filosofisk roman som präglas av ett utforskande av livets möjligheter. Romanen präglas av ett undersökande av ett tillstånd mellan dröm och verklighet, av platser där drömmen når ner i det okända, utom räckhåll för tolkning. Som en röd tråd genom romanen löper kärleken till musiken, konsten och naturen. Dessa element förstärker Biancas upplevelser. Hon förvandlas, kommer till värdefulla insikter och förstår att ingenting är omöjligt. På livets resa blir hennes drömmar ett fönster mot friheten.

Boken har tre delar som står för olika faser i Biancas liv. De två inledande kapitlen målar upp två möten ur det förflutna: med fadern på tågstationen och med skolkamraterna från skolan i hemstaden. Genom tidens glasögon blickar Bianca tillbaka på gamla minnen och målar upp scener ur det förflutna. De följande kapitlen beskriver en realistisk barndom i hemlandet Rumänien, präglad av fattigdom och kärleksbrist medan det sista kapitlet De galopperande hästarna står för utbrott och banar väg till livsförändring.

Romanens andra del beskriver Biancas livsvandring och sökning efter mening och identitet. När hon öppnar minnesdörrar till det förflutna, uppenbarar sig nya möjligheter. Genom inre och yttre resor och inspirerande människomöten sker förändringar. Bianca kommer till nya insikter och väljer nya vägar i livet.

Den tredje delen är metaforisk och surrealistisk. Finns vi på riktigt eller är vi bara en del av en fantasivärld, en projektion av någons tankar och känslor? Vad är skillnaden mellan dröm och verklighet? Scenerna präglas av något undflyende, en känsla av att gestalterna kommer att förvandlas eller försvinna om vi vänder oss bort. Berättelserna rymmer frågor om universums oändlighet och människans försök att begripa världen. 

Romanen präglas av ett undersökande av ett tillstånd mellan dröm och verklighet, av platser där drömmen når ner i det okända, utom räckhåll för tolkning. Som en röd tråd genom romanen löper kärleken till musiken, konsten och naturen. Dessa element förstärker Biancas upplevelser. Hon förvandlas, kommer till värdefulla insikter och förstår att ingenting är omöjligt. På livets resa blir hennes drömmar ett fönster mot friheten. 

Språket är poetiskt och metaforiskt, översållat med dofter, känslor och sinnesbilder målade i starka färger.