Juridik

Socialförsäkringar: en introduktion för professionsutbildningar

”Socialförsäkringar: en introduktion för professionsutbildningar” är framtagen för att användas på kurser i socialrätt och socialförsäkringsrätt samt på socionomprogrammet. Den är utgiven på Liber och skriven av Lars Zanderin, fil. lic. i statsvetenskap, fil.dr i rättssociologi samt universitetslektor i statsvetenskap. I boken behandlas familjeförmåner, förmåner vid sjukdom eller arbetsskada, särskilda förmåner vid funktionshinder, förmåner vid ålderdom och förmåner till överlevande. Boken redogör i stort sett för socialförsäkringsbalkens innehåll och bjuder tyvärr inte på något mer än lagtext. 

Tyvärr bjuder inte denna bok på något mer än lagtext. Lagparagrafer rabblas upp i en ständig ström utan ytterligare förklaringar eller konkreta exempel. Vad ska en student lära sig av denna väldigt teoretiska bok är oklart, kanske använda den som lagtext. I så fall rekommenderar jag en lagbok där man får en överblick över alla kapitel och paragrafer på ett tydligt och systematiskt sätt.

Boken underlättar inte för någon som måste lära sig allt från grunden utan snarare försvårar. Alla citerade lagparagrafer gör boken svårläst. Rubrikerna försvinner i textmassan utan tydlig numrering eller större typsnitt. Här antas läsaren ha grundläggande kunskaper om socialförsäkringsrätt vilket gör boken överflödig. Det är svårt att bli socionom om man inte vet hur man ska tillämpa lagar och regler eller förstår vad olika termer betyder. Varför finns dessa lagar överhuvudtaget? Vad hade lagstiftaren för intentioner? Hur har lagparagraferna i socialbalken kommit till och vad är deras syfte? En handbok för professionsbildningar borde behandla lagar och regler från grunden och redogöra för många exempel och verkliga fall. 

I slutet av boken finns några rättsfall och JO:s avgörande citerade men även här saknas någon som helst analys. Rättsfallen är förkortade och det är ibland svårt att förstå vad rättsfrågan handlar om samt hur resonemanget gått till. Lars Zanderin lyckas tyvärr inte i denna bok förmedla sina kunskaper på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.