Personlig utveckling

Behöver du hjälp och inspiration för att släppa det förflutna och förändra ditt trossystem? Vill du lära dig att tro på dig själv, acceptera det goda hos dig, sätta upp mål, uppnå hälsa och skönhet samt skapa ett liv av välstånd och överflöd? Vi kan öppna oss för vår intuition och uppleva ett liv som styrs av synkronisitet och meningsfulla tillfälligheter som leder oss till allt som vi vill ha. Vi kan njuta av ett liv fyllt av kärlek, hälsa, överflöd och glädje. Laura Popa erbjuder privata konsultationer för dig som vill lära dig att leva ett rikare liv och utveckla dina förmågor, hitta dina passioner och uppnå din högsta potential. 

LAURA POPA – arbetar med olika former av energihealing och intuitiv vägledning när det gäller karriär, arbete, hälsa och kärleksliv. Hon har de senaste 10 åren studerat och praktiserat olika alternativa terapiformer. Bl.a. har hon fördjupat sig inom olika former av meditation, frigörande andning, intuitiv healing, musikterapi, läkande målande och skrivande, drömtolkning. Genom att läsa av kroppens energi kan hon på ett effektivt sätt observera obalanser och blockeringar. Hon har en förmåga att intuitivt förstå hur trauman, förträngda känslor och felaktig kost och livsval påverkar energikroppen och orsaka obalanser, som i sin tur resulterar i sjukdomar i den fysiska kroppen. Utifrån den bedömning ger hon råd samt hjälper till att ta avlägsna blockeringar och obalanser. Ibland är effekten omgående men andra gånger behöver man göra livsförändringar om man vill komma till rätta med sina obalanser och åstadkomma lycka och framgång.

Skrivarkurser & författarbesök

Drömmer du om att bli författare? Laura Popa erbjuder inspirationsworkshops och skrivarkurser för barn och vuxna, i skolan eller på bibliotek samt i privat regi. Hon gör även författarbesök i skolan och medverkar gärna på kulturfestival, kulturnatt och andra litterära evenemang.

Arvode & priser

Lektörstjänster

Vill du ha ett professionellt och pålitligt omdöme om det du skrivit? För att utvecklas i ditt skrivande och förbättra ditt manus är det alltid bra att anlita en lektör. Lektören går igenom din text och skriver ett omdöme som tar upp språk, handling, dramaturgi, dialog, karaktärer och miljö och ger konstruktiv kritik i syfte att göra ditt manus bättre. Lektören tittar på om det finns ett framåtdriv i berättelsen, om det är spännande, om den dramaturgiska strukturen håller, om karaktärerna är intressanta, om scenerna fyller ett syfte, om val av perspektiv, berättarröst och gestaltning. 

Redaktörstjänster

Redaktörstjänsten är för dig som redan har skrivit och bearbetat ditt manus. Du behöver hjälp med de sista justeringarna såsom finslipning av gestaltning och miljöer, karaktärer och språk.

Författarcoachning

Vill du få hjälp från idé till färdigt manus? Författarcoachning är för dig som har en bokidé men vet inte hur du kan förverliga den. Du kanske skriver ett manus men känner dig osäker på hur du ska komma vidare och utveckla din berättelse.

Juridiska tjänster

Juridisk rådgivning & juridiskt biträde

Behöver du juridisk rådgivning och juridiskt biträde inom upphovsrätt, familjerätt, fastighetsrätt och mänskliga rättigheter? Även avtalsgranskning, workshops för barn utifrån Barnkonventionen, kurser, föreläsningar och föredrag inom byråns samtliga rättsområden för er som saknar formell juridisk utbildning och som behöver en grundläggande orientering och inblick i lagar och rättsregler.

Läs mer på Avista Juristbyrå.