BarnböckerMusik

Viktorianäckrosen: en barnbok om kärlek, mod och djurrätt

Viktorianäckrosen är min fjärde barnbok utgiven på Adagio förlag. Det är en fantasiberättelse som utspelar sig i Palmhuset i Göteborg och handlar om kärlek, mod och djurrätt. Titeln syftar på viktorianäckrosen, en jättenäckros, vars stora, skålformade blad kan bli två meter i diameter. Den blommar på natten och lever i enbart två dagar. Första dagen är den vit och andra natten alltmer rosa. I sagan är Viktorianäckrosen en flicka som föds ur näckrosen i Vattenhuset. Hon är liten som ett frö men växer snabbt och blir en tioårig flicka. Med hjälp av naturens kraft och en stor portion magi väcker hon sina vänner till liv: Lisa, Anton och Sebastian. Tillsammans beger de sig ut på ett magiskt äventyr.

Barnen reser i en luftballong styrd av fyra vindar och lär känna fascinerande djur- och fågelarter som lever på Jorden: kolibrier, flamingor, sjöhästar, elefanter och delfiner. En del av dem är glada och njuter av livet medan andra lider i fångenskap. Delfinerna sjunger inte längre när de bor på delfinarier, elefanter på cirkus trumpetar av sorg, hemlösa katter och hundar är sjuka och hungriga. Kor som inte får vara med sina nyföda kalvar råmar dag och natt av sorg och längtan. Barnen vill gärna hjälpa djuren att få ett bättre liv. För att lyckas med planen som finns inskriven i visdomboken måste barnen finna färg-, ljud- och doftkoder. Det blir en farofylld resa där barnens mod, kärlek och vänskap sätts på prov.

”Viktorianäckrosen” utspelar sig i en besjälad naturmiljö. Ibland befinner sig barnen i en verklighet som vi alla känner till, ibland tar sagovärlden över. I fantasivärlden kan djuren tala, nyckelpigor har magiska krafter och de fyra vindarna är barnens vägledare. Fantasi och verklighet flätas samman och gränserna mellan dröm och verklighet suddas bort. Läsaren lär sig om jättenäckrosor, om intressanta djur- och fågelarter. Samtidigt berör boken ett viktigt tema: djurrätt och djurplågeri. Den ställer indirekt en viktig fråga: får djuren vistas i fred på Jorden eller måste de fly till en annan planet för att få att leva i fred? Varför ska djuren offras för människans underhållning? Sagan slutar lyckligt. Budskapet är att man alltid kan åstadkomma positiva förändringar om man bryr sig tillräckligt mycket.


Viktoria_häftat”Viktorianäckrosens sånger” är ett komplement till barnboken Viktorianäckrosen; ett musikhäfte med tolv sånger, samtliga arrangerade för piano och presenterade med melodistämmor, texter och ackord. Den utkommer på Adagio förlag samtidigt som barnboken. Sångerna är komponerade och arrangerade för piano. ”Viktorianäckrosens sånger” utgör min debut som tonsättare.