FaktaHälsa

Why in the world are they spraying?

Sedan lanseringen av den banbrytande dokumentären What in the world are they spraying?, har miljontals människor insett de skadliga effekterna av chemtrails (kemiska spår) och geo-engineering. Why in the world are they spraying? är en djupgående analys av chemtrails, kemiska spår, och geo-engineering problematiken. Den beskriver tydligt motiven bakom detta lömska program vars intention är att förändra naturliga vädermönster och markkemi och ta kontroll över livsmedelsproduktionen. En djupt känsloladdad film som handlar om hur politiker och makthavare har genom tiden försökt utveckla metoder för att styra klimatet. 

Sedan lanseringen av den banbrytande dokumentären ”What in the world are they spraying?”, har miljontals människor insett de skadliga effekterna av chemtrails (kemiska spår) och geo-engineering. Det har gett upphov till starka reaktioner runt om i världen. Många som tidigare var omedvetna om det, vidtar nu åtgärder. Michael J. Murphy, upphovsman och medproducent av ”What in the world are they spraying?” har tillsammans med Barry Kolsky producerat ”Why in the world are they spraying?”

”Why in the world are they spraying?” är en djupgående analys av chemtrails och geo-engineering problematiken. Den beskriver tydligt motiven bakom detta lömska program vars intention är att förändra naturliga vädermönster och markkemi och ta kontroll över livsmedelsproduktionen. En djupt känsloladdad film som handlar om hur politiker och makthavare har genom tiden försökt utveckla metoder för att styra klimatet. De försöker motverka effekterna av den globala uppvärmningen men de har en dold agenda: de sprayar giftiga metalloxider (aluminium, barium, strontium) i atmosfären. Dessa släpps sedan på våra jordar och förstör träd, växter, odlingar och luften vi andas i.

Det finns människor som arbetar hårt för att styra matproduktionen i världen och därmed manipulera befolkningen samtidigt som de maximerar sina vinster utan någon som helst tanke på världens hälsa eller välbefinnande. Dessa människor sätter pengar och vinst före livet. De kontrollera vädret och därmed livsmedelsproduktionen. De manipulerar och kontrollerar livet på denna planet. Varför? För att vi tillåter det.

Har du lagt märke till de långa vita ränderna (chemtrails) som förekommer allt oftare på himlen i Sverige? Eller sett jetplan/flygplan som lämnar tjocka breda stråk efter sig? Du skulle kunna tro att de bara är kondensstrimmor från flygplan. Fast dessa ränder försvinner betydligt långsammare. Ofta kan du se dem på varma dagar när de skymmer den blå himlen. De följs ofta av någon form av nederbörd. Ibland sprayas det en hel dag. Framåt kvällen eller redan på morgonen är himlen fullständigt disig och molnig. 

Har du funderat över alla naturkatastrofer som drabbar mänskligheten varje dag? Varför har vädret blivit så instabilt de senaste åren? Har du lagt märke till att människor omkring dig drabbas allt oftare av astma, lungsjukdomar och allergier? Allergierna har ökat och blivit en folksjukdom. Även Sverige är intensivt besprutat med kemikalier och tungmetallpartiklar i nanostorlek. Sverige är samtidigt högt belastat med elektromagnetisk strålning från mobilmaster och trådlös teknik.

Se gärna dokumentären ”What in the world are they spraying” där man kan påvisa kraftigt förhöjda värden av aluminium och barium i regnvatten. Chemtrails även kallat geo-engeneering är ett projekt som pågår inte bara över Sverige utan i stora delar av världen.

På bilden kan du se hur kvällshimlen i Göteborg ser ut efter intensiv besprutning med chemtrails.

chemtrails_goteborg

Filmproducenterna uppmuntrar alla som köper en DVD  att göra kopior och dela ut filmen gratis för att stödja deras vision om att göra denna fråga känd för alla. Båda filmerna finns gratis på YouTube.


Mer om chemtrails och vädermanipulation: