Juridik

Bouppteckning & Arvskifte, praktisk handbok

”Bouppteckning & Arvskifte” är skriven av Anna Molin och Ulf Bokelund Svensson och utgiven av Björn Lundén Information AB. Det är en praktisk och lättfattlig handbok som beskriver på ett strukturerat sätt arbets-gången vid bouppteckningar och arvskiften samt förklarar regler kring enskild egendom, giftorättsgods, gåvobrev, legala arvingar, testamente. Tänkbara scenarion belyses med konkreta exempel på ett lättbegripligt språk som gör det enkelt att ta till sig komplicerade regler. En pedagogisk bok med tydligt innehåll som fungerar utmärkt som material för självstudier, lärobok på kurser i juridik eller handbok för yrkesverksamma jurister, boutredare och liknande.

En bouppteckning görs när någon avlider. Men vanligtvis räcker det med en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än att betala begravningen. Bouppteckningen är en legitimationshandling för dödsboet och utgör underlag för arvskifte. Skatteverket registrerar bouppteckningar och kontrollerar att reglerna följts.

En bouppteckningsförrättning ska hållas senast tre månader efter dödsfallet. Dödbodelägarna träffas då och går igenom boets tillgångar och skulder. Förrättningsmännen gör en bouppteckning och tar reda på vilka tillgångar och skulder den avlidne hade och hens släktförhållande. Tillgångar värderas, kallelser skickas, testamentet tas fram om det finns, försäkringar och bankkonton kollas upp, släktförhållanden ska undersökas, tidsfrister ska bevakas. En okomplicerad boutredning tar några timmar medan andra boutredningar sträcker sig över månader. Allt beror på hur stora tillgångarna är, hur många ska dela på dem och hur bra alla samarbetar med varandra.

Rättsreglerna kring boutredning och arvskifte är långt ifrån enkla. Det finns många begrepp som man behöver sätta sig i, många regler, undantag, lagrum, rättspraxis. I denna bok förklaras begrepp och regler på ett lättfattligt sätt och belyses med relevanta, genomskådliga exempel. Man behöver inte vara jurist för att förstå hur en bouppteckning går till eller hur man bär sig åt för att göra ett arvskifte. Däremot inte sagt att man blir expert på boutredningar genom att läsa denna bok utan man bör alltid överväga att anlita en kunnig och erfaren jurist som är väl insatt i skatterättsliga frågor, fastighetstaxering, tolkning av testamente, rättspraxis m.m.

Förutom många exempel på situationer som uppstår vid arvskiften och bouppteckningar, tar boken upp regler kring makar och sambor, enskild egendom, giftorättsgods, gåvobrev, legala arvingar, testamente och formkrav. Läsaren hänvisas till relevant lagrum och rättspraxis. På Notisum, Lagen.nu, Lagrummet och Riksdagens hemsida finns lagar och rättspraxis att läsa. 

”Bouppteckning & Arvskifte – praktisk handbok” (åttonde upplagan, 2015) finns att köpa på Björn Lundén Information AB, Adlibris och Bokus.