Juridik

Advokaten i brottmålsprocessen

”Advokaten i brottmålsprocessen” är skriven av advokaten och författaren Claes Borgström och är utgiven av Norstedts Juridik. Boken är indelad i 18 kapitel och omfattar 209 sidor. Den fokuserar på brottmålsprocessen, från första kontakten med en klient, häktningsförhandlingen, förundersökningen och kontakten med vittnen, förberedelser inför huvudförhandling samt huvudförhandlingen i tingsrätt och hovrätt. Inom ramen för huvudförhandlingen behandlas rättsprocessens viktiga beståndsdelar som sakframställning, förhör, förhörsteknik och plädering. Även etiska aspekter av advokatrollen (både försvararen och målsägandebiträdet), kontakt med media och genusperspektiv på brottmålsprocessen diskuteras i den sista delen av boken.

”Brottmålsadvokaten har en utsatt position”, skriver inledningsvis Claes Borgström. ”Hon ska vara orädd, ha en fullständig integritet, vara lojal med rättsordningen och samtidigt sätta klientens intressen främst.” 

Brottmålsprocessen är ett stort och viktigt rättsområde. Den täcker inte bara processrättsliga aspekter men även straffrättsliga aspekter av juridiken med särskild betoning på försvararens och målsägandebiträdets roll och arbete. För att bemästra dessa områden krävs gedigna kunskaper och några decennier arbetslivserfarenhet. Och det har Claes Borgström. Med ödmjukhet och humor bjuder författaren på både teori i form av genomgång av viktiga rättsregler, doktrin och rättspraxis men även på en stor mängd praktiska exempel ur verkliga livet och den egna verksamheten. Boken är systematiskt uppbyggd och pedagogiskt upplagd. Den är välskriven och lättbegriplig även för jurister och advokater utan erfarenhet, och för andra som är intresserade av brottmålsprocessen. Språket är lättillgängligt och upplevs oftast levande på grund av mängden direkta och indirekta citat och exempel ur verkliga situationer. Även för den mer rutinerade advokaten finns mycket att inhämta och lära sig.

”Varför väljer man att arbeta med brottmål?” undrar författaren i bokens sista kapitel. ”Vilka egenskaper hos en brottmålsadvokat är värdefulla och viktiga? Empati är naturligtvis en nödvändig egenskap. Man bör ha ett kreativt tänkande. Man måste tycka om intellektuella utmaningar. Man bör helst känna stimulans av att det man säger hela tiden ifrågasätts. Man måste helt enkelt tycka att det är roligt att processa. Det är inte fel att ha ett inslag av ”jäklar anamma” i sin karaktär: ”Bevisningen är stark men den ska vi smula sönder, jäklar anamma!””

”Advokaten i brottmålsprocessen” är en värdefull handbok för offentliga försvarare och målsägandebiträden som vill förbättra och fördjupa sina kunskaper. Det är en lärobok som  erbjuder koncentrerad kunskap och kan läsas många gånger utan att dess värde går förlorat. Boken skulle passa väl på juristutbildningar som behöver flera praktiska inslag och mer verklighetsanknytning. Jag hade nog varit glad och tacksam om Claes Borgström hade föreläst om advokatens roll i brottmålsprocessen när jag gick på juristprogrammet på Stockholms universitet.

Om författaren Claes Borgström
Claes Borgström studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. 1974. Han arbetade därefter som biträdande jurist. Under åren 1980–1990 drev Claes egen advokatbyrå i kontorsgemenskap med bl.a. advokat Bertil Molle och åren 1990–2000 var han delägare i Advokatfirman Sju Advokater. Han var också 1992–2000 ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd. År 2000–2007 arbetade Claes som jämställdhetsombudsman. 2007–2014 drev han och Thomas Bodström tillsammans Borgström & Bodström advokatbyrå. Claes Borgström driver sedan hösten 2014 advokatbyrå i eget namn.

”Advokaten i brottmålsprocessen” finns att köpa på förlaget Norstedts Juridik men även på Adlibris och Bokus.