HälsaPersonlig utveckling

Älska dig själv, en guide för särskilt sensitiva och känsliga själar

”Älska dig själv, en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar” är en varm och insiktsfull bok om högkänsliga som präglas av omtanke och kärlek. Den andas ödmjukhet och stor respekt för människans värde. Boken är skriven av Ilse Sand, översatt från danska till svenska av Eva Åkerstedt och Margareta Palmgren samt utgiven på förlaget Ammentorp. Jag är ytterst glad att det har börjat komma böcker på svenska om ämnet högkänslighet. I Sverige stämplas ofta högkänsliga som psykiskt sjuka (tillsammans med elöverkänsliga).

Vi lever i ett samhälle som ställer allt högre krav på att vi är robusta, hälsosamma, starka, energiska, utåtriktade och målinriktade. Vi måste prestera optimalt under tidspress, vara stresståliga, delta i många aktiviter, vara sociala, ta hand om familjer m.m.

Ilse Sand, som är utbildad teolog och psykoterapeut, är själv särskilt sensitiv eller högkänslig (enligt Elaine N. Arons definition). Genom många beskrivningar och exempel målar hon hur livet och verkligheten kan te sig för en högkänslig person. I boken delar hon med sig av sina känslor, tankar och erfarenheter. Hon ger tips och råd på saker man kan prova för att må bättre när världen ter sig alltför överväldigande. Att lära känna sig själv, sina förmågor och begränsningar är absolut det bästa sättet att berika sitt liv. Utan självkännedom och omtanke om sig själv kan livet kännas tomt och meningslöst för en högkänslig människa. För att leva ett glädjefullt bra liv krävs att man sätter sin hälsa och sitt välbefinnande framföra andras behov och krav.

En del människor (inklusive jag), som kallas högkänsliga eller särskilt sensitiva, har svårt att ignorera störande ljud, lukter och andra intryck. Nyårsfyrverkerier och motorvägar kan upplevas som ett verkligt ljudhelvete. Vi påverkas lätt av andra människors sinnesstämningar och kan bli utmattade av att umgås med människor som pratar oavbrutet. När vi utsätts för många intryck eller blir överstimulerade har vi lättare att bli ilskna, sorgsna, energilösa och deprimerade.

Däremot har högkänsliga människor ett rikt inre liv och drömliv, livlig fantasi och älskar att njuta av livet i långsamt tempo. Högkänsliga är bra på att observera och reflektera, ta hänsyn till detaljer. De är vanligtvis väldigt kreativa, de älskar att skriva, måla, skulptera, sjunga och spela musik, arbeta i trädgård, vistas i naturen. En del av oss är introverta och tillbakadragna, andra mer modiga och äventyrssökande. Särskilt sensitiva människor har ett rikt inre liv och får näring av sina egna tankar och känslor, intryck och fantasier. De har en förmåga att se på saker och ting från olika vinklar och perspektiv och de är bra på att föreställa sig nya möjligheter.

Är högkänslighet något man föds med eller kommer det till senare i livet? Det berörs inte i boken, däremot kan man ta del av forskningsmaterial i Elaine Arons bok, ”Den högkänsliga människan”. Däremot är boken översållad med många utdrag ur högkänsliga människors liv, situationer, svårigheter. Det är lärorikt att ta del av andras upplevelser och erfarenheter. Boken berör även andra teman som ilska, maktlöshet och sorg, skuld och skam och hur man kan bearbeta svåra känslor. Det är nämligen vanligt att överkänsliga upplever omvärlden intensivt och är benägna att ta på sig föräldrars skulder och negativa känslor. De påverkas särskilt mycket av otrygga barndomsår och instabila miljöer. Detta kan bli traumatiserande och behöver bearbetas. Den högkänsliga människan måste lära sig hantera sin omvärld, sina begränsningar, älska sina gåvor och ställa krav på att människor ska respektera och tycka om dem precis som de är.

I slutet av boken finns det tips på aktiviteter som särskilt sensitiva kan känna glädje av att ägna sig åt. Det finns även en test som man kan göra för att testa om man är särskilt sensitiv. 

”Älska dig själv – en guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar” finns att köpa på bl a Bokus, Cdon och Adlibris.