FörfattarbesökSkapande skolaSkrivarkurser

Barnens rätt på lekfullt sätt – att arbeta praktiskt utifrån Barnkonventionen

Barnkonventionen
Det har gått nästan 20 år sedan barnkonventionen antogs. I Sverige är konventionen ett välkänt dokument. Kunskapen om konventionens innehåll är dock många gånger bristfällig. Yrkesgrupper som arbetar med barn vet att de ska respektera barnkonventionen men känner sig osäkra på innehållet och vad det innebär att arbeta utifrån konventionen.

Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att leka och vila, rätt att känna sig trygga och må bra, rätt att få sjukvård. De har rätt att komma till tals i frågor som berör dem och säga vad de tycker. Att börja prata om barns rättigheter redan i förskolan lägger grunden till ett demokratiskt samhälle där barnen respekteras och deltar aktivt i samhället, vågar säga ifrån eller be om hjälp.

Workshops utifrån Barnkonventionen
För att öka kunskapen om Barnkonventionen och hjälpa barnen att arbeta praktiskt med sina rättigheter enligt artiklarna i konventionen, kommer Laura Popa att inleda en serie workshops på förskolor och skolor i Göteborg. Hon arbetar utifrån Barnkonventionen och lägger upp sina lektioner kring olika teman till exempel: vad är en rättighet, alla barns lika värde, delaktighet, rätt att leka och vila, rätt att lära sig och utvecklas, rätt till trygghet och omvårdnad, rätt till kärlek. Lektionerna kommer att vara lekfulla, stimulerande och anpassade till barnens ålder, tankesätt och livsperspektiv.

Hur går det till?
Varje workshop kommer att inledas med en kort och enkel presentation av Barnkonventionen. För att levandegöra konventionen kommer barnen att bjudas på en kort berättelse utifrån dagens tema. En eller två skapande aktiviteter kommer att fortsätta därefter. Under dessa aktiviteter kommer barnen att engageras genom att prata och rita. Även sång och dans kan förekomma beroende på lektionens tema. Alla aktiviteter kommer att vara lekbaserade. Aktiviteterna ska stimulera barnens fantasi, nyfikenhet och kreativitet samt ska ge utrymme för egna tankar och funderingar. Lektionerna kommer att avslutas med ett kort samtal.

Laura Popa – jurist, författare och erfaren pedagog
Laura Popa som leder dessa workshops utifrån Barnkonventionen är utbildad människorättsjurist vid Stockholms universitet och driver juristbyrån Avista som är specialiserad inom humanjuridik. Hon är verksam som barnboksförfattare, konstnär och skrivpedagog. Hon är även utbildad grundskolelärare och arbetar med barn sedan många år. Med andra ord har hon gedigen kunskap och erfarenhet av att skriva för barn, arbeta med barn och är väl insatt i mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Kostnader och arvoden enligt Författarcentrum