Musik

Beethoven: biografin

“Beethoven: biografin” är som titeln antyder en biografi av musikmästaren Beethoven: en bok om tonsättaren, musikern och människan Beethoven. Den är skriven av författaren, pianisten och historikern Åke Holmquist. Biografin är en fantastisk bok, ett mästerverk. Den är mycket väl skriven och pedagogiskt upplagd. Den är full av respekt och beundran för tonsättaren. Åke Holmquist delar med sig av sina kunskaper, tankar och känslor. Hans beundran för Beethovens musik är gränslös och likaså min beundran för hans enastående arbete med denna biografi.

Beethovens musik slutar inte att fascinera människor världen över trots att hans musik är nästan två hundra år gammal. Hans musik är tidlös; den är inte skriven för stunden, utan för evigheten. Kraften och passionen i hans musik, hans fantasi är gränslös. Det är en musik som griper tag i oss och talar till våra innersta känslor. Beethovens musik lämnar ingen oberörd.

”Det monument över sitt konstnärskap som han reste av egen kraft är oanfrätt av tidens gång och tycks bara bli solidare för varje skärva av det ofullgångna mänskliga monument som kommer i dagen.” 

För att förstå Beethovens musik på djupet behöver man umgås med Beethoven, med hans liv och musik på alla tänkbara sätt. Det gör Åke Holmquist genom att lyssna och spela hans musik, genom att läsa den omfattande litteraturen om Beethoven, genom att forska om honom. Han tecknar en bild av människan och tonsättaren som är förankrad i ett källkritiskt granskat material. Han går genom lager av myter och korrigerar många underhållande berättelser och anekdoter.

Biografin är mycket omfattande. Den sträcker sig på 974 sidor och innefattar 42 kapitel. Det är en mycket ambitiös biografi som målar med fina penseldrag hela 1700-talets ekonomiska, politiska och sociala klimatet. Beethovens musik är delvis en avspegling av hans samhälle, delvis en produkt av hans innersta tankar och känslor, idéer och värderingar, hans uppväxt, sjukdomar och nedgångar i livet. 

Beethoven tror inte på kyrkans Gud. Det gudomliga är för honom något ogripbart, ofattbart. På hans skrivbord står inom ram några sentenser som Schiller har hämtat från antika egyptiska inskrifter: ”Jag är den som jag är. Jag är allt, det som var, det som är, det som kommer. Ingen dödlig har någonsin lyft min slöja.”

En av gudomliga gärningar är for honom naturen. Beethoven älskar naturen passionerat: ”Jag är salig, lycklig: varje träd talar genom mig”. Han är övertygad att även konsten och litteraturen har en gudomlig dimension. I ett liv präglat av sjukdom, sorger och besvikelser blir konsten det enda som ger mening.

Det finns många inflytelserika personer i Wien som beundrar hans musik, erbjuder honom ekonomiskt bistånd och stödjer honom. På hans tid är det vanligt att tonsättaren även dirigerar egna konserter trots att många saknar utbildning. Beethoven är en känslomänniska som utstrålar viljestyrka och energi. Han uttrycker sina känslor i allt han gör. Hans egendomliga sätt att dirigera har gått till historien. Per Daniel Amadeus Atterboms beskrivning är särskilt målerisk:

”Han stod liksom på en isolerad ö och dirigerade med sällsamma åtbörder (så t.ex. kommenderade han pianissimo därmed att han sänkte sig med böjda knän och nedåt sträckta armar mot golvet och vid fortissimo åter flög han som en avskjuten elastisk båge upp i höjde, blev en halv gång längre och slog ut armarna ifrån sig; mellan dessa extrema bibehöll han en ömsom uppåt, ömsom nedåt svävande ställning) sina dunkla demoniska harmoniers utflykt i de övriga människornas värld.”

Beethoven och hans familj tillhör det lägre borgerskapet och är fattiga. Han är ful, fattig, illa klädd, har ett häftigt temperament men hans självförtroende är stark. Han låter ingen kritik i världen hindra honom från att skriva det han vill. Hans orubbliga sätt gör att han komponerar utan begränsningar. Men varifrån kommer detta starka självförtroende? Om det får man läsa vidare i biografin. Liksom om alla hans musikkompositioner, vänner och ovänner, om kvinnorna i hans liv, konflikter med familjen, om sjukdomarna, dövheten.

Biografin är en fantastisk bok, ett mästerverk. Den är mycket väl skriven och pedagogiskt upplagd. Den är full av respekt och beundran för tonsättaren. Åke Holmquist delar med sig av sina kunskaper, tankar och känslor. Hans beundran för Beethovens musik är gränslös och likaså min beundran för hans enastående arbete med denna biografi.

Två cd-skivor med ett urval ur Beethovens repertoar följer med boken.