Upphovsrätt

Publicerad Publicerad i Juridik, Upphovsrätt

Upphovsrätt är ett rättsområde som skyddar kreativa uttryck. Var och en som skriver en text, en artikel eller en dikt, målar en tavla, komponerar ett musikstycke kan ha skydd enligt upphovsrättslagen. Med upphovsrätt menas en ensamrätt för upphovsmännen att bestämma […]

Författardrömmar

Publicerad Publicerad i Inspiration, Skrivarkurser

Vi skriver mer än någonsin. En av tre svenskar drömmer om att ge ut en bok och författaryrket ligger högt på listan över drömyrket. Intresset för att skriva skönlitterärt har vuxit enormt de senaste 10 åren. Varför vill så många […]

Tänd alla stjärnor i mig

Publicerad Publicerad i Poesi

En diktsvit präglad av livsglädje och en stark erotisk livskänsla ”Tänd alla stjärnor i mig” är Laura Popas tredje diktsamling, en hyllning till livets och kärlekens melodi. Diktsviten är präglad av livsglädje och en stark erotisk livskänsla. Den har tre […]

Tro på dig själv

Publicerad Publicerad i Healing, Personlig utveckling

Tro på dig själv och på dina förmågor! Utan ett starkt förtroende på dina krafter kan du inte lyckas. En känsla av underlägsenhet och otillräcklighet påverkar uppnåendet av dina förhoppningar, medan ett bra självförtroende leder till självförverkligande och framgångsrika prestationer. […]

Att bestämma påföljd för brott

Publicerad Publicerad i Juridik

Att bestämma påföljd för brott, tredje upplagan, är skriven av Martin Borgeke och Mari Heidenborg och är utgiven på Wolters Kluwer (Norstedts Juridik). Den behandlar domstolarnas straffrättsliga påföljdsbestämning som i stor utsträckning är praxisstyrd. Boken beskriver hur det svenska påföljdssystemet […]

Brottsoffer, rättsliga perspektiv

Publicerad Publicerad i Juridik

”Brottsoffer – rättsliga perspektiv” är en lärobok om brottsoffer utgiven på Studentlitteratur. Den består av nio kapitel och är skriven av sju författare – Lena Landström, Fanny Holm, Ruth Mannelqvist, Therese Enarsson, Karin Åström, Anna Wergens och Görel Granström – […]

Klinisk forensisk psykologi

Publicerad Publicerad i Juridik

Forensisk psykologi är en del av psykologin som befinner sig i skärningspunkten mellan psykologi och juridik. Den kliniska forensiska psykologin försöker besvara frågor om brott och psykologi, om varför människor begår brott och vilka drivkrafter leder fram till brott samt […]

Advokaten i brottmålsprocessen

Publicerad Publicerad i Juridik

”Advokaten i brottmålsprocessen” är skriven av advokaten och författaren Claes Borgström och är utgiven av Norstedts Juridik. Boken är indelad i 18 kapitel och omfattar 209 sidor. Den fokuserar på brottmålsprocessen, från första kontakten med en klient, häktningsförhandlingen, förundersökningen och kontakten […]

Handbok för försvarare

Publicerad Publicerad i Juridik

”Handbok för försvarare” är skriven av Johan Eriksson, advokat på Försvarsadvokaterna och utgiven av Limhamnsgruppen, ett företag i Malmö, specialiserat på vidareutbildning inom juridik. Boken innehåller 33 kapitel och sträcker sig på 291 sidor. Kapitlen i boken följer försvararens arbetsprocess från […]