Mänskliga rättigheter i praktiken

Förlag: Adagio förlag

Författare & formgivare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-9-2

Kategori: juridik, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Europadomstolen

Format: häftat

Storlek: 15,5 x 22 cm

Antal sidor: 183 

Utgiven: mars 2018

Pris: 199 kr 

PROVLÄS BOKEN

Beskrivning

De mänskliga rättigheterna verkar som en självklarhet i teorin men hur fungerar de i praktiken? Denna handbok erbjuder en lättillgänglig guide för hur man bevakar sina grundläggande rättigheter som enskild i Sverige och vilka myndigheter och instanser man kan vända sig till när rättigheterna kränks. Boken beskriver vad artiklarna i Europakonventionen betyder och förklarar klagoprocessen i Europadomstolen. Denna grundläggande introduktion kräver inga juridiska förkunskaper och vänder sig till var och en som har ett intresse av att lära sig mer om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och Europadomstolen.

Konstnärens upphovsrätt

Förlag: Adagio förlag

Serie: Kulturskaparens upphovsrätt

Författare & formgivare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-8-5

Kategori: juridik, upphovsrätt, konstnärsrätt, fotorätt

Format: häftad, 17 x 23 cm, 285 g

Antal sidor: 152

Utgiven: nov 2017

Pris: 199 kr  

PROVLÄS

OMSLAG

BESKRIVNING

Konstnärens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Boken fokuserar på konstnärliga verk (bildkonst, brukskonst och fotografiska verk) och vissa närstående rättigheter (utövande konstnärer och fotografiska bilder). Den riktar sig till konstnärer, fotografer och andra kulturskapare utan juridiska förkunskaper som i sitt arbete stöter på frågor av upphovsrättsligt slag. Boken är full av exemplifierande rättsfall som ger en god förståelse för hur upphovsrätten fungerar i praktiken. Förutom en ordlista där många juridiska uttryck och termer förklaras, innehåller boken även ett rättsfallsregister och användbara litteraturtips.


RECENSIONER

”Språket i boken är genomgående lätt att ta del av även för den som saknar juridiska förkunskaper. Inte bara sökordsregistret gör det enkelt för läsaren att snabbt hitta vad som sökes utan också upplägget med upprepade anteckningar i marginalen om vad som står att läsa i själva löptexten. Målgruppen är envar som är intresserad av svar på upphovsrättsliga frågor.” – Lektör Sven Martinger, ur BTJ-häftet 2018:04

Författarens upphovsrätt

Förlag: Adagio förlag

Serie: Kulturskaparens upphovsrätt

Författare & formgivare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-7-8

Kategori: juridik, upphovsrätt, författarrätt

Format: häftat, 17 x 23 cm, 140 sidor

Utgiven: okt 2017

Pris: 199 kr 

SMAKPROV

BESKRIVNING

”Författarens upphovsrätt” är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande orientering inom upphovsrätten. Syftet med boken är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna om det upphovsrättsliga systemet. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister och skribenter utan juridisk utbildning som önskar få kunskap och vägledning inom upphovsrätten. Även egenutgivare och andra företagare som tillämpar upphovsrätten i vardagsarbetet och i verksamheten kan ha nytta av handboken. Boken har en enkel struktur med tydliga rubriker och ledande ord i marginaler. Förutom en ordlista där många juridiska uttryck och termer förklaras, innehåller boken ett utförligt sakregister som gör det lätt att hitta de uppgifter man söker.


RECENSIONER

"Boken har ett praktiskt anslag som gör att den lämpar sig ytterst väl för den i första hand tilltänkta målgruppen, nämligen författare, journalister och andra som i sitt arbete stöter på frågor av upphovsrättsligt slag… Språket är lätt att ta del av även för den som saknar juridiska förkunskaper. Sammantaget finner jag boken ytterst lämplig som en introduktion till det tämligen svåra och mycket abstrakta ämnesområdet upphovsrätt." – Lektör Sven Martinger, ur BTJ-häftet nr 24, 2017

"Mycket bra, perfekt läromedel. Tydlig, överskådlig och känns inte "tung" vilket juridik kan upplevas annars." – Mia Sandell, Handledare Digital delaktighet