Tänd alla stjärnor i mig

Författare & formgivare: Laura Popa

Förlag: Adagio förlag

ISBN: 978-91-984345-0-7

Kategori: lyrik, kärlek, erotik

Format: inbunden

Antal sidor: 114 

Storlek: 13 x 18 cm

Utgiven: 22 feb 2019

Pris: 149 kr

PROVLÄS

OMSLAG

En diktsvit präglad av livsglädje och en stark erotisk livskänsla

”Tänd alla stjärnor i mig” är Laura Popas tredje diktsamling, en hyllning till livets och kärlekens melodi. Diktsviten är präglad av livsglädje och en stark erotisk livskänsla. Den har tre delar, var och en med sin karaktär och sin stämning. Första delen beskriver mötet med en själsfrände och förälskelsen, andra delen skildrar kärleksfullbordan och den tredje gestaltar kärleksförlusten och sorgen. Dikterna är sensuella och innehåller finstämda skildringarna av den sexuella hängivenheten. De undersöker kärlekens och hängivenhetens plats men gestaltar även kärlekens dilemman: svårigheten att hänge sig utan att förlora sig, den svåra balansgången mellan behovet av trygghet och längtan efter frihet och oberoende. Språket är fullt av lekfulla infall och målande bilder.

Kärlek är allt jag har

Författare & formgivare: Laura Popa

Förlag: Adagio förlag

ISBN: 978-91-981601-5-4

Kategori: lyrik

Format: inbunden, 72 sidor, 13 x 20 cm

Utgiven: 2017

Pris: 149 kr

PROVLÄS

OMSLAG

Kärleksdikter med grundtoner av längtan och vemod 

”Kärlek är allt jag har” är min andra diktsamling som kommer ut på Adagio förlag, Den innehåller kärleksdikter med grundtoner av längtan och vemod men också ömhet och värme. I denna diktsvit förenas mörker med ljus, sinnets tumult med hjärtats visdom, sorgens förtvivlan med kärlekens tillförsikt. Dikterna tar ibland formen av en dialog mellan jaget och världsalltet förklätt till gud, en kastanj, havet och andra naturelement som symboliserar visdom, inspiration och kärlek. Många dikter använder musiken för att beskriva längtan och drömmar, främlingskap och gemenskap. Stämningen i boken präglas av en lustfylld upptäckarglädje och en känsla av samhörighet med naturen och universum. 

Som en meditativ chaconne

Författare & formgivare: Laura Popa

Förlag: Adagio förlag

ISBN: 978-91-980455-0-5 

Kategori: lyrik

Format: 15 x 21, inbunden, 80 sidor

Utgiven: 2012

Provläs

OMSLAG

BESKRIVNING

Diktsamlingen har tre delar, var och en med sin karaktär och sina stämningar. Första delen handlar mycket om lyssnande, om betraktande, om upplevelser. Jaget sveps in i en virvel av musik, blommor, andning, närvaro och tankeflykt. Andra delen är betydligt mörkare. Flera av dikterna skildrar en natur som håller på att gå under. Det är berättelser om att i sorg och vanmakt ändå försöka rädda och hjälpa naturen. Men striden förs också på det personliga planet. I den tredje delen är vi tillbaka i ljuset. Livet blir enkelt, världen är din och det är självklart att äta brödsmulor tillsammans med koltrasten.

Diktsamlingen bjuder på lovsång till fantasins skapande kraft, känslan av helighet inför vårens under, självrannsakan och kärleksförklaringar. Dikterna erbjuder en stor spännvidd: från färgprakt till gråhet, från mörker till ljus, från fanfarer till stillhet. Det finns många mörka skuggor, men turerna in i mörkret får ljuset att lysa än klarare. Några dikter talar om en smärta som man önskar att man inte kände igen, andra om en glädje man vill vara ett med. Som en röd tråd genom dikterna går tron på det vackra och det goda. Ibland finns det där i överflöd och allt man behöver göra är att se det, känna det. Ibland skymtar det som en möjlighet bortom det svåra, kanske till och med som ett löfte. Och ibland talar dikterna om möjligheten att vara den goda kraften, att vara den som ger hopp.