Juridik

Civilrätt: en hundraårig klassiker

”Civilrätt”, utgiven av Liber är en lärobok avsedd att fungera som kurslitteratur på juridiska utbildningar eller introduktions-kurser i juridik. Boken har funnits sedan 1910. Ständigt bearbetad och förbättrad av en rad eminenta professorer vid juridiska institutioner, har boken nått sin 23:e upplaga, numera reviderad av Christina Ramberg, professor i civilrätt. Det är en konst att kunna presentera en lärobok i civilrätt på ett överskådligt sätt utan att tappa fokus eller gå vilse bland detaljer. ”Civilrätt” är en bok som lyckas med konsten att förklara komplicerade rättsfrågor på ett lättfattligt språk med hjälp av många, relevanta exempel. ”Civilrätt” är en välskriven och pedagogisk hundraårig klassiker.

Rättsordningen eller gällande rätt är ett komplext system av rättsregler: lagar och förordningar, domstolspraxis, rättsvetenskap, sedvanerätt, moraliska regler, sociala värderingar m.m. Rättsordningen är indelat i två huvudområden: civilrätt (privaträtt) och offentlig rätt. Offentlig rätt reglerar relationen mellan stat och medborgare, medan civilrätt handlar om relationen mellan personer eller mellan personer och företag. Till privaträtten räknas regler om bl a makar och sambor, äktenskap, adoption, arv, testamente, köp, hyra, avtal och arbete.  ”Civilrätt” erbjuder en översikt över samtliga privaträttsliga områden: familjerätt, allmän förmögenhetsrätt, avtalsrätt, immaterialrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Det är omöjligt att vara specialist på hela civilrätten. Ändå är det viktigt att ha översiktliga kunskaper om de flesta rättsområden för att kunna utreda juridiska frågor. Att lära sig identifiera relevanta rättsområden, hitta bland en uppsjö av lagar och regler samt förstå hur rättsreglerna ska tillämpas i varje enskilt fall är det som en juristutbildning går ut på men boken passar även för nyfikna medborgare som på egen hand vill lära sig förstå hur rättssystemet fungerar och tillvarata sina rättigheter under livets gång.

Det är en konst att kunna presentera en lärobok i civilrätt på ett överskådligt sätt på 400 sidor utan att tappa fokus eller gå vilse bland detaljer. ”Civilrätt” är en bok som lyckas med konsten att förklara komplicerade rättsfrågor med hjälp av en tydlig och pedagogisk struktur, på ett lättfattligt språk, med hjälp av många relevanta exempel som gör att man lätt följer i resonemanget. Juridiska termer förklaras på ett bra sätt och man behöver inte grubbla i en halvtimme över juridiska termer eller ord på latin som är annars vanliga i juridisk litteratur.

Boken är lätt bläddrat i och med att varje kapitel inleds och avslutas med en svartfärgad sida. Varje kapitel har tydliga huvudrubriker och underrubriker i fetstil. I slutet av boken finns en del juridiska uttryck och termer förklarade och ett sakregister.

Det är dock lite underligt att personrätt med regler kring god man, förvaltare m.m. och som har tydligt samband med familjerätten har hamnat i början av boken innan förmögenhetsrätt, avtalsrätt och arbetsrätt medan familjerättsdelen behandlas i slutet av boken. Enligt mig hör dessa områden ihop.

Det störa bokformatet (17×24 cm), breda marginaler och nyckelord i sidospalten gör att texten känns luftig och lättläst. Lyxigt också med sydda sidor som gör att boken lätt lägger sig platt mot underlaget om man vill kolla upp lagtext i en annan bok medan man läser. Här har man inte snålat med vare sig utförande eller papper. Omslaget är enkelt men har en tilltalande formgivning och ser charmigt ut med samspelet mellan matt och blanklaminat (titeln).

Sammanfattningsvis är ”Civilrätt” en välskriven och pedagogisk lärobok om ett svårt och omfattande rättsområde.

”Civilrätt” (2014) finns att köpa på bl a Liber, Adlibris, Bokus och Cdon.