HealingPersonlig utveckling

Ditt liv är ditt konstverk

Betrakta dig själv som en konstnär och ditt liv som ditt största konstverk. Varje ögonblick är ett skapande tillstånd och varje skapande ögonblick innehåller obegränsade möjligheter. Du kan göra saker på samma sätt som du alltid gjort dem eller kan du betrakta alla olika alternativ och försöka med något nytt och annorlunda och potentiellt mer givande. Varje ögonblick erbjuder en ny möjlighet. Ditt liv är ett storartat konstverk.

De flesta människor i vår kultur har avskurits från sin medvetenhet om vem de egentligen är. Vi har förlorat det medvetna sambandet med vårt inre jag och vi har förlorat känslan av makt och ansvar för våra egna liv. I vårt inre har vi hamnat i en känsla av hjälplöshet och vi känner oss i grunden oförmögna att verkligen förändra våra liv och världen. Vi överkompenserar känslan av maktlöshet genom en ansträngd och intensiv strävan att skaffa oss lite makt och kontroll. Det känns som om något saknas inom oss själva. Vi blir spända, oroliga och stressade i våra ständiga försök att manipulera omvärlden för att få det vi önskar.

Utifrån denna situation sätter upp de flesta människor sina mål och försöker skapa vad de önskar i livet. Men det fungerar inte att skapa från denna medvetandenivå. Man sätter upp så många hinder för sig själv att det är omöjligt att lyckas eller så lyckas man nå sina mål men finner att de inte medför inre tillfredställelse.

Vi måste lära oss att slappna av, sluta kämpa, sluta anstränga oss så intensivt, sluta manipulera människor och ting för att försöka få det vi önskar och behöver. Sluta göra så mycket och för ett tag erfara hur det är att bara vara. Vi kan känna oss fantastiskt av att bara vara och bara låta världen vara utan att försöka förändra saker och ting. 

När vi börjar uppleva detta allt oftare, öppnar vi oss för vårt inre jag eller vår intuition. Förr eller senare kommer en stor mängd naturlig, kreativ energi att börja flöda genom oss. Att vara i kontakt med sitt inre jag kännetecknas av en djup känsla av insikt och visshet, av kraft, kärlek och visdom. Vi inser att livet i grunden kan vara gott, rikt och ofta roligt och att vi är värda att få det vi verkligen vill, utan möda och ansträngning. Det är vår rättighet.

Vill du få hjälp att utveckla din intuition, komma i kontakt med ditt inre jag och uppnå din högsta potential? Kontakta Laura Popa för en konsultation. 

Som holistic coach arbetar Laura med en mängd olika ämnen, från fysisk smärta, sjukdom och barndomstrauman, viktminskning till kärlek och relationer, pengar och framgång. Hon använder sig av en uppsjö av beprövade metoder som hon har lärt sig och praktiserat de senaste tio åren: läkande kost, meditation, energimedicin, intuitiv healing, visualiseringar, andningstekniker, EFT (Emotional Freedom Technique), TRE (Trauma Release Excercises).