Personlig utveckling

Drömtolkning och drömalkemi

Drömtolkning och drömalkemi är en handbok om drömmar och drömtolkning skriven av författaren och drömterapeuten Louise Minerva-Li, utgiven av LivsStrömmen. Boken erbjuder värdefull hjälp  för de som är intresserade att jobba med sina drömmar och lära känna sig själva bättre. Drömtolkning och drömalkemi är en fantastisk bok att läsa och ta del av, en guldgruva för drömintresserade. Ju mer man har kommit underfund med vem man är, desto större värde boken har. Författaren skriver på ett lättbegripligt och ödmjukt sätt och boken är översållad med relevanta exempel. Det är en värdefull bok som kan läsas många gånger om. 

Boken är indelad i 4 avsnitt som tar upp följande ämnen: nattens drömmar, dagSdrömmar, hur man arbetar med drömmar och drömtolkning. I första delen redogör författaren för olika typer av drömmar, deras betydelse, symbolik och funktion. Drömmarna visar ofta ”på olösta konflikter i vårt inre och hur dessa påverkar våra känsloreaktioner och vårt handlande i det vakna livet”.

Det finns många sorters drömmar. En del drömmar visar på obalans, andra har en helande eller kompenserande funktion, vissa informerar eller inspirerar. Drömmarna kan även vara varnande eller profetiska. Författaren går in på varje typ av dröm och belyser med många exempel. Samtidigt förklarar hon hur vanliga livshändelser ger upphov till drömmar.

Det finns en del kända arketyper som uppträder i drömmarna såsom: Animus, Anima, Det inre barnet, Skuggan. Läsaren erbjuds en bra förklaring för dessa Jungianska termer. Texten blir lättbegriplig med hjälp av många och tydliga exempel. I slutet av första delen förklarar Louise Minerva-Li hur vi kan tolka symbolerna som uppträder i nattdrömmarna och hur vi kan lära känna oss själva genom att tolka våra drömmar. Är man intresserad av att jobba med sina drömmar, är boken ett fantastiskt redskap och erbjuder värdefull hjälp.

I andra delen beskriver författaren dagsdrömmar (som betyder händelser som berör och påverkar oss):

Livet talar till dig och visar dig vem du är. Ditt liv är till för dig. Du har kommit in i jordelivet för att ha vissa upplevelser och göra vissa insikter. För att växa ur dina rädslor och in i ett tillstånd av större klarhet, en mer allomfattande kärlek. På den vägen måste du släppa bindningar och rädslor. Till din hjälp har du drömmarna, både natt- och dagsdrömmar.”

Bokens andra del är väldigt spännande. Visste du att du attraherar alla människor och situationer i ditt liv för att bättre se och förstå dig själv, för att kunna läka dina traumatiska minnen eller för att släppa mönster som har präglat dig sedan barndom men som du inte ens är medveten om? Har du någonsin tänkt att allt som händer dig händer för ditt bästa, för att du ska uppnå självkännedom? Däremot inte sagt att allt du upplever och går igenom i livet är lyckligt och glädjefullt.

”Meningen med livet är att människan ska utvecklas till att leva i ovillkorlig kärlek, stödja sig själv i sitt sökande efter sanning och älska sin nästa och vår jord.”

Tredje och sista bokdelen ger tips och redogör för diverse tekniker för att komma ihåg nattdrömmarna, jobba med och tolka dem. Att arbeta med sina drömmar är utvecklande och lärorikt. Man kan arbeta enskilt eller i grupp men man kan även ta hjälp av utbildade drömterapeuter för privata sessioner. Information om drömgrupper och utbildade drömterapeuter finns på Drömcentrum.

Drömtolkning och drömalkemi är en fantastisk bok att läsa och ta del av, en guldgruva för drömintresserade. Ju mer man har kommit underfund med vem man är, desto större värde boken har. Författaren skriver på ett lättbegripligt och ödmjukt sätt och boken är översållad med relevanta exempel. Det är en värdefull bok som kan läsas många gånger om. 

Louise Minerva-Li har under många år studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer. Sedan 1980-talet håller hon kurser, seminarier och föredrag i självkännedom och personlig utveckling samt undervisar i livskunskap och drömkunskap. Hon har grundat Drömcentrum, ett forum för drömterapeuter och drömintresserade från hela landet.

MinervaLiNattdrom, dagsdrom

Läs ett författarporträtt och en recension av ”Nattdröm, dagsdröm, livsdröm”.

.Drömtolkning och drömalkemi finns att köpa på DrömcentrumAdlibris och Bokus.