HealingPersonlig utveckling

Ett liv av välstånd och överflöd

Att utveckla en känsla av välstånd innebär att förstå eller medvetet acceptera att universum är överflödande, att livet faktiskt försöker ge oss vad våra hjärtan uppriktigt önskar: andligt, mentalt, känslomässigt och fysiskt. Allt som vi uppriktigt behöver eller önskar finns här att tillgå. Du behöver bara tro att det förhåller sig så, verkligen önska det och vara villig att acceptera det.

En av vanligaste anledningarna till att man misslyckas med att få det man önskar är fattigdomstänkande. Det är en attityd eller en samling livsuppfattningar som säger att livet är svårt och innebär lidande, att det inte finns tillräckligt för alla, att man måste arbeta hårt och uppoffra sig för att få någonting eller att det är noblare och andligare att vara fattig.

Dessa är alla falska föreställningar. De grundar sig på en bristande förståelse av hur universum fungerar. Dessa trossatser tjänar varken dig själv eller andra, de bara hindrar oss från att förverkliga vårt naturliga tillstånd av välstånd och överflöd på alla nivåer. Svält och fattigdom är för närvarande en verklighet för många människor i denna värld men vi behöver inte längre fortsätta med att skapa och upprätthålla denna verklighet.

Universum är rikt och ymnigt och vi är alla menade att vara av naturen välbärgade, på ett sätt som är i balans och harmoni med medmänniskorna och med jorden som när oss. Faktum är att det finns tillräckligt för alla varelser på jorden, om vi bara är villiga att öppna vårt sinne för den möjligheten och ändra vårt sätt att använda och fördela världens resurser. Vi behöver återvinna vår förmåga att uppskatta och njuta av de enkla nöjena i livet. Vi behöver inse att upplevelsen av överflöd har mer att göra med att uttrycka våra kreativa gåvor och att lära oss att ge och ta emot på ett balanserat sätt.

Kan du föreställa dig själv som en framgångsrik, tillfredsställd, välbärgad och fulländad person? Kan du verkligen öppna dina ögon mot godheten, skönheten och ymnigheten som finns runt omkring dig? Kan du föreställa dig denna värld förvandlad till en välmående och stödjande omgivning i vilken alla kan blomma ut? Granska ditt trossystem och se om du håller dig själv tillbaka genom att inte ha tillräcklig tilltro till möjligheten av välstånd. Om du inte kan skapa en bild av att världen är en god plats att vistas på för alla, kommer du att erfara svårigheter med att skapa det du önskar i ditt eget liv.

Vi kan skapa välstånd genom att visualisera oss själva leva det liv vi önskar, göra det vi önskar, känna tillfredsställelse med vad vi uppnår, i en värld full av människor som lever i harmoni med varandra och med jorden. Livet är avsett att vara roligt och världen ett ställe av överflöd för alla.

Behöver du hjälp och inspiration för att släppa det förflutna och förändra ditt trossystem som främjar ditt fattigdomstänkande? Vill du lära dig att tro på dig själv, acceptera det goda hos dig, sätta upp mål, uppnå hälsa och skönhet samt skapa ett liv av välstånd och överflöd? Kontakta Laura Popa för en konsultation.