Juridik

Handbok för försvarare

”Handbok för försvarare” är skriven av Johan Eriksson, advokat på Försvarsadvokaterna och utgiven av Limhamnsgruppen, ett företag i Malmö, specialiserat på vidareutbildning inom juridik. Boken innehåller 33 kapitel och sträcker sig på 291 sidor. Kapitlen i boken följer försvararens arbetsprocess från första mötet med klienten och beskriver proceduren vid polisförhör, häktning, förundersökning, huvudförhandling i tingsrätt och överklagande till hovrätten och Högsta domstolen. Några kapitel såsom förhörsteknik, försvararens egen utredning och advokatetik ägnas större uppmärksamhet. I boken medverkar även två gästförfattare som ur olika perspektiv ger sin syn på försvararens arbete genom tiden: åklagaren Agneta Isborn Lind och rådmannen Per-Erik Andersson.

Med tanke på författarens kunskaper och den rika arbetslivserfarenhet han besitter, hade jag förväntat mig en mer praktisk bok med en stram redovisning av rättsregler och många praktiska exempel ur försvararens arbete. Tyvärr håller inte boken vad den lovar. Den är mer teoretisk än praktisk, rättsreglerna förklaras sällan och relevanta praktiska exempel saknas. Ibland dyker upp rättsregler och termer som inte närmare förklaras. Det hade varit önskvärt med flera hänvisningar till rättskällor och en förkortningslista. Visst finns det många intressanta och viktiga saker som Johan Eriksson tar upp i boken men de drunknar i ett hav av ovidkommande redovisningar.

Språket i boken är ibland högfärdigt och hackigt. Det liknar snarare talspråket i en debattartikel eller tar formen av dagboksanteckning eller presentationsredovisning. Även kravet på läsarens kunskapsnivå varierar kraftigt från en väldigt grundläggande juridisk nivå och allmänt sunt förnuft till mångårig försvararserfarenhet. Jag anser att boken hade behövt ytterligare redigering och tydligare anpassning till en mer bestämd målgrupp.

En del kapitel är abstrakta, ostrukturerade och innehåller inga praktiska exempel ur författarens erfarenhet. I bästa fall citeras rättsfall från hovrätterna eller några äldre fall från Europadomstolen. Texten är tyvärr översållad med onödiga råd och abstrakta förklaringar som tynger ner läsningen. Andra avsnitt är så självklara att de upplevs onödigt tjatande. Att underskatta läsarens kunskaper och förminska dem genom att ständigt upprepa ”Gör inte så!” i varje kapitel är någonting som bör undvikas i nästkommande upplagor. Exempel:

”Det är viktigt att du som försvarare skapar tid att tänka på egen hand.”
”Du ska vara mycket rak med din klient.”
”Du ska tänka kreativt och göra ditt bästa.”
”Jag tycker att du ska yttra dig över förundersökningar. Om så bara att du inget har att säga.”
”Har du en superinvändning som handlar om juridik så finns sällan skäl att hålla på den om inte åklagaren kan justera sin talan så att din invändning blir utan verkan.”
”Det är inte fel att tala lite juridik redan i sakframställningen.”
”Problematiska frågor om sekretess kan dock uppkomma, särskilt när det gäller hemliga tvångsmedel som pågår i parallella utredningar.”
”Ett bra försvar ska inte spreta hit och dit utan vara koncentrerat på det som är viktigt.”
”Att göra allt i sista stund är bara en ful ovana.”
”Alla skickliga försvarare pläderar lite när det passar.”
”Det är lätt att bli aggressiv och raljant och inget av det är bra.”
”Som tidigare sagts ska du uppträda väl i domstol. Det finns goda skäl för det.”
”Var inte rädd att fundera i egna banor.”
”Behåll ditt lugn.”

Praktiska, välskrivna böcker för verksamma jurister och advokater saknas på bokmarknaden och det är spännande när böcker skrivna av erfarna advokater dyker upp. Tyvärr räcker inte med goda intentioner och mångårig arbetslivserfarenhet för att skriva en läsvärd, lärorik och pedagogisk bok utan det krävs en gedigen textbearbetning och språkanpassning till rätt kunskapsnivå. Sammanfattningsvis menar jag att ”Handbok för försvarare” är en intressant bok som hade blivit mycket bättre med hjälp av ytterligare redigering och anpassning till en tilltänkt målgrupp, nämligen verksamma jurister som ännu inte blivit advokater men som är intresserade av att lära sig mer om försvararrollen.

”Handbok för försvarare” av Johan Eriksson finns att köpa av Limhamnsgruppen men även på Adlibris och Bokus. Provläs boken på Smakprov.