HealingPersonlig utveckling

Intuitionen, en vägledande kraft

Vi alla föds med intuition men de flesta lär sig att bortförklara och ignorera den. Alla har någon gång haft en känsla av att helt enkelt ”bara veta” om något är rätt eller fel, en känsla av visshet. Ibland lyssnar vi på den känslan av visshet med för det mesta bryr vi oss inte om den. Hur kan vi bli mer medvetna om den här inre rösten och låta den leda oss i rätt riktning för att fatta rätt beslut?

Det finns en universell, intelligent livskraft i alla och allting. Den bor inne i var och en av oss som en djup visdom eller ett inre vetande. Vi kan få tillgång till denna kunskaps- och visdomskälla genom vår intuition, en inre känsla som säger vad som känns rätt och sant i varje givet tillfälle.

Intuitionen är något naturligt som vi alla är födda med. Vi har alla intuitiva känslor hela tiden men många av oss ignorerar, reducerar betydelsen av eller säger automatiskt emot dessa känslor. Vanligtvis är vi inte ens medvetna att vi förkastar intuitiva känslor. En av anledningarna till att många inte lär sig att lita på och följa intuitionen är att vi som barn uppfostras att anpassa oss till andra runtomkring oss, att följa vissa regler för hur man uppför sig, att undertrycka våra spontana impulser och att göra vad som förväntas av oss. Vi lär oss att förlita oss på yttre auktoriteter (t.ex. föräldrar, religion, skola, lärare, samhället, arbetsgivare, läkare) för att få svar och anvisningar istället för att lyssna inom oss själva. Vi tror att någon annan vet bättre än vi själva vad som är rätt för oss. Vi lär oss att inte lita på oss själva och vår egen känsla för vad som är rätt, vi litar inte på vår egen inre auktoritet.

Balansera logiken och det intuitiva sinnet

Vår moderna västerländska kultur erkänner inte värdet eller ens existensen av intuition. Vi respekterar, hedrar och utvecklar den förnuftsmässiga sidan av vår natur. Vi ignorerar och reducerar den intuitiva sidan. Vårt skolsystem speglar och förstärker denna snedvridning. Skolan fokuserar nästan uteslutande på att utveckla vår vänsterhjärna, våra förnuftsmässiga förmågor och bryr sig inte om att utveckla högerhjärnan med dess intuitiva, holistiska och kreativa kapacitet.

Det är viktigt att lära sig balansera och integrera logiken med intuitionen. Vår förnuftsmässiga förmåga är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa oss att organisera, förstå och lära av våra erfarenheter. Det är därför viktigt att träna och utveckla vår intellektuella kapacitet. Men förnuftet är begränsat, det kan bara beräkna den data det har tagit emot från yttre världen. Det intuitiva sinnet har tillgång till ett obegränsat förråd av information, inklusive information som vi inte har fått direkt genom personlig upplevelse.

Intuitionen är en naturlig del av oss

Intuitionen är ett praktiskt verktyg som vi behöver för att framgångsrikt handskas med livet. De mest framgångsrika människorna är ofta mycket intuitiva. De följer medvetet eller omedvetet ”känslan i maggropen” när de fattar affärs- och investeringsbeslut. Intuition är nära förbunden med kreativitet. När vi följer en intuitiv känsla känner vi oss stimulerade och uppiggade och vi har en känsla av att vara i flödet i livet. När vi tappar kontakten med vårt intuitiva sinne upptäcker vi ofta att vår kreativitet är blockerad. När vi inte följer vår intuition känner vi oss ofta en smula uttömda, nedslagna och förlamade. Vi känner oss tvungna att driva på för att få saker att hända och känner vi oss utanför flödet. När vi inte följer vårt energiflöde, blir livet en kamp. Det är som om vi försöker simma motströms hela tiden.

Intuitionen är en naturlig del av oss och ändå har många tappat kontakten med den. De flesta människor kan med lite övning återta och utveckla dessa naturliga intuitiva förmågor. Vi kan lära oss att vara i kontakt med vår intuition, att följa den och tillåta den att bli en kraftfull vägledare i livet. Att lägga tid och energi på att utveckla din intuition är förmodligen något av det mest värdefulla du kan göra för dig själv. Att utveckla din intuitiva förmåga börjar med att du lägger tonvikten på vad som händer inom dig så att du kan bli medveten om en inre process, inre dialoger och fånga upp dem när de inträffar.

Vill du få hjälp att utveckla din intuition och uppnå din högsta potential? Kontakta Laura Popa för en konsultation. Som holistic coach arbetar Laura med en mängd olika ämnen, från fysisk smärta, sjukdom och barndomstrauman, viktminskning till kärlek och relationer, pengar och framgång. Hon använder sig av en uppsjö av beprövade metoder som hon har lärt sig och praktiserat de senaste tio åren: läkande kost, meditation, energimedicin, intuitiv healing, visualiseringar, andningstekniker, EFT (Emotional Freedom Technique), TRE (Trauma Release Excercises).