HealingPersonlig utveckling

Kärlekens kraft

Vi föds inte med fullt utvecklad förmåga att visa kärlek utan ägnar hela livet åt att lära oss mer om kärlek. Dess energi är ren kraft. Vi dras till kärleken och samtidigt är vi rädda för den. Vi drivs av kärlek, styrs av den, inspireras av den, helas av den och förgörs av den. Kärleken ger bränsle åt vår fysiska och andliga kropp.

De livskriser som utlöses av kärlek eller brist på kärlek – skilsmässa, en anhörigs död, känslomässiga övergrepp, svek och otrohet – ger ofta upphov till sjukdom och är inte bara händelser som av slump föregår en sjukdom. Att de känslomässiga såren läks är ofta en förutsättning för att kroppen ska läkas. Läkningen kommer igång när vi behandlar de känslomässiga skadorna.

Våra känslor kan bokstavligen förändra vår cellbiologi och därför också vårt välbefinnande. Giftiga känslor och tankar leder till en giftig kropp, medan positiva, sunda tankar och attityder kan få kroppen att slappna av och ger oss mer energi och livslust. Var och en av livets prövning lär oss något om kärleken. Hur vi klarar av dessa prövningar registreras i våra celler: vi lever med de biologiska konsekvenserna av våra val.

Det är bara du själv som kan göra dig frisk
Människor väljer sällan medvetet att bli sjuka. Sjukdom är en följd av beteendemönster och attityder som vi inte inser är skadliga förrän de redan manifesterats i kroppen. Det är först när en sjukdom tvingar oss att ompröva våra attityder som vi kan börja förstå att vår vardagliga rädsla eller bitterhet faktiskt inverkar negativt på kroppsfysiologin.

Vi har alla negativa känslor men inte all negativism ger upphov till sjukdom. För att detta ska ske måste de negativa känslorna dominera. En energimässig konsekvens av en negativ tvångstanke är kraftlöshet. Energi är kraft och om man lägger energi på det förgångna genom att uppehålla sig vid smärtsamma upplevelser och minnen tar det på kroppskrafterna vilket kan leda till sjukdom. För att bli frisk måste man ha tillgång till sin kraft. Att bli frisk är i första hand något som man gör själv. Ingen kan bli frisk åt någon annans vägnar. Man kan givetvis hjälpa andra men man kan inte förlåta en person för någon annans räkning.

Att lära känna sig själv
Att lära känna sig själv är andligen betydelsefullt. Andlig mognad mäts inte i hur sofistikerade en persons tankar är utan efter deras äkthet och det mod som krävs för att uttrycka och stå för dem. Andlig mognad är förmågan att stå på sig som ett uttryck för en djup inre säkerhet. Självkännedom kräver beslut och handling.

Att älska sig själv innebär att vi bryr oss tillräckligt mycket om oss själva för att förlåta de som har gjort oss illa så att såren inte längre plågar oss – för våra sår plågar inte de som gjort oss illa utan bara oss själva.

Att uppnå hälsa, lycka och energibalans
Med största sannolikhet har vi gjort livet betydligt mer komplicerat än det behöver vara. Att uppnå hälsa, lycka och energibalans är helt enkelt en fråga om att bestämma sig för att inrikta sig mer på det positiva än på det negativa och att leva på ett sätt som överensstämmer med det vi vet är sanningen.

Som holistic coach arbetar Laura med en mängd olika ämnen, från fysisk smärta, sjukdom och barndomstrauman, viktminskning till relationer, pengar och framgång. Hon använder sig av en uppsjö av beprövade metoder som hon har lärt sig och praktiserat de senaste tio åren: läkande kost, meditation, energimedicin, intuitiv healing, visualiseringar, andningstekniker, EFT (Emotional Freedom Technique), TRE (Trauma Release Excercises).