Juridik

Klinisk forensisk psykologi

Forensisk psykologi är en del av psykologin som befinner sig i skärningspunkten mellan psykologi och juridik. Den kliniska forensiska psykologin försöker besvara frågor om brott och psykologi, om varför människor begår brott och vilka drivkrafter leder fram till brott samt när och hur ska psykologiska metoder bidra till att förebygga kriminella handlingar. Boken ”Klinisk forensisk psykologi” är utgiven av Studentlitteratur och vänder sig till studenter på juristutbildningar, psykolog- eller socionomprogram men även andra yrkesverksamma inom rättsväsendet och andra forensiska verksamheter.

Boken innehåller 281 sidor, är indelad i fem delar och har 14 kapitel som behandlar bl.a. brotten i Sverige, rättsprocessen, polisförhandling, förhör med misstänkt, häktespsykologi, behandling av kriminalitet, etik och juridik samt terapeutisk juridik. Första delen beskriver olika delarna i rättsprocessen och innehåller en kort beskrivning av brott i Sverige, de vanligaste brotten och vem utsätts för dem. Andra delen fokuserar på det som händer före rättegången och behandlar gärningsmannaprofilering, polisförhandling, förhör med misstänkt och häktespsykologi. Bokens tredje del beskriver rättspsykiatriska utredningar och riskbedömningar. Den fjärde delen handlar om forensisk vård och behandling, medan femte delen tar upp ämnen som etik och juridik samt terapeutisk juridik, det vill säga vård istället för straff.

Åsa Eriksson och Knut Sturidsson, bokens redaktörer, är legitimerade psykologer och arbetar som universitetsadjunkter vid Karolinska Institutets psykologprogram och har varit sysselsatta inom området forensisk psykologi under många år. Förutom Åsa Eriksson och Knut Sturidsson medverkar 11 författare i boken – psykologer, beteendevetare, jurister, poliser och forskare – alla med expertkunskaper inom sina områden.

Christian Diesen är professor emeritus i processrätt vid Stockholms universitet, Pär Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs universitet, Paul Hansson är polis, Bengt Holmgren är legitimerad psykolog och psykoterapeut, David Ivarsson är legitimerad psykolog, Peter Johansson är legitimerad psykolog och filosofie doktor, Moa Kindström Dahlin är juris doktor och universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, Lena Lundholm legitimerad psykolog och medicine doktor, Mikaela Magnusson doktorand vid Göteborgs universitet, Jessica Nihlén Fahlquist är forskare vid Uppsala universitet och Gabrielle Parker beteendevetare och filosofie doktor.

Klinisk forensisk psykologi är en oerhört välkomponerad och välskriven bok, med en blandning av spännande ämnen och intressanta perspektiv över många rättsområden. Varje kapitel inleds med en beskrivning av innehållet och avslutas med en sammanfattning, lästips och litteraturförteckning. Boken är väldisponerad, har en bra och tydlig struktur och innehåller många praktiska exempel som gör innehållet lättbegripligt även för de som saknar förkunskaper i ämnet.

Även för praktiskt verksamma jurister är boken oerhört intressant, inte minst för de som arbetar som försvarare och målsägandebiträden, eftersom många kapitel behandlar människans natur och ambivalens samt förklarar psykologiska processer som människor i kris undergår, vare sig det sker i polisförhör, på häkte, i huvudförhandlingar i domstol eller under vård och återanpassning till samhället.

Klinisk forensisk psykologi finns att köpa på förlaget Studentlitteratur men även på bl.a. Adlibris och Bokus. Provläs boken här.