Personlig utveckling

Konsten att leva innerligt

”Konsten att leva innerligt – existentialism för den moderna människan” är en bok som handlar om meningen med livet. Det är en nytolkning av Søren Kierkegaards filosofi och livsåskådning skriven av prästen Ted Harris som doktorerat på Kierkegaard och journalisten Ann Lagerström. ”Konsten att leva innerligt” är en fantastisk bok: lätt- och välskriven, spännande och underhållande, full av visdom och kärleksfulla budskap. Det innehåller många värdefulla verktyg för nyfikna människor som står inför den svåra uppgiften att lära känna sig själva och finna meningen med sina liv. 

Søren Kierkegaard är en dansk filosof som levde på 1800-talet. Han ägnade hela sitt liv åt att försöka förstå vad det innebär att vara människa. I sin sträva att förstå meningen med sitt liv, fann Kierkegaard tre stadier: sinnlighet, innerlighet och andlighet.

Alltför många människor lever utan att veta vart de är på väg. Det tror att det räcker att bara vara utan att reflektera. Vi alla föds i ett samhälle där normer och konventioner styr vår uppfostran och vårt beteende. I strävan efter att anpassa oss till samhällets regler, blir vi avtrubbade och förlorar förmågan att lyssna på oss själva, att vara öppna och nyfikna. När vi inte lyssnar på oss själva, slutar vi utvecklas. Søren råder oss att släppa taget om det givna, om konventioner och gamla föreställningar, att upptäcka oss själva och ge oss på jakt efter sanningen om vår egen existens.

Søren är övertygad att det inte räcker med att ordna det för sig i det yttre. En dag kommer människan att fråga sig: ”Varför lever jag, finns det någon mening med mitt liv?” Att samla på saker, berusa sig med ting ger tillfällig tillfredsställelse men till slut känns det tomt och meningslöst hur mycket man än äger. Att vantrivas med sitt eget liv och inte förstå vad som fattas eller vad som är rätt inger en obehaglig känsla. För att förstå vad som fattas i ens liv måste man blicka inåt och söka efter sin egen sanning.

”Innerlighet är att vara närvarande i sig själv” skriver Kirkegaard. För att vara innerlig och autentisk krävs det tid, mod, ärlighet och vilja. Många människor vill inte bli autentiska för de är rädda för att bli kritiserade, ensamma, utstötta ur en gemenskap där alla människor tänker och tycker lika. En autentisk människa anpassar sig inte, döljer inte sina åsikter och kompromissar inte med sina behov. Oavsett hur svårt eller obekvämt det känns måste var och en följa sin längtan, sin passion för att lyckas uppnå innerlighet menar Kirkegaard. 

Det tredje steget i människoutveckling är andlighet. Andlighet är att öppna sig för existensens mysterium. Att göra sig tom, att bli mottaglig och medveten, att bli ett med allt. Några enkla recept för det finns det inte utan det gäller att söka sig fram till sin egen sanning, sin egen väg i livet, sin egen upplevelse av universum.

Kirkegaards filosofi slutar inte fascinera filosofer och vetenskapsmän världen över. Hans idéer och åsikter är lika aktuella idag som var på hans och Socrates tid. ”Konsten att leva innerligt” är en fantastisk bok: lätt- och välskriven, spännande och underhållande, full av visdom och kärleksfulla budskap. Det innehåller många värdefulla verktyg för nyfikna människor som står inför den svåra uppgiften att lära känna sig själva och finna meningen med sina liv.