BarnböckerInspirationSkrivarkurser

Konsten att skriva barnböcker

En barnberättelse fyller många funktioner; den kan roa barnen, utmana, upplysa eller svara på frågor. Berättelsens roll är att ge barnen sammanhang, skapa igenkänning, stimulera till kreativitet och självständighet. En berättelse ska förmedla känslor och händelser, den ska ge barnen en inblick i andras liv, i deras tankar och känslor. Genom att läsa en berättelse kan barnen lära sig någonting om sig själva och andra.

I bilderboksvärlden uppträder ofta djur och naturelement som förklädda människor. Här finns det gott om talande djur, leksaker och besjälad natur i huvudrollen. Att besjäla leksaker, natur och omgivning är helt naturligt för barn. Ju yngre barnen är desto färre karaktärer ska finnas med i en berättelse. Ett vanligt nybörjarfel är ett ha alldeles för många personer eller att stapla händelser på varandra.

Är det någon skillnad på att skriva för barn och att skriva för vuxna?
Det finns en del skillnader men även likheter. När det gäller språket behöver barnboksförfattaren anpassa sin stil och språknivå till barnläsaren. Ämnen ska också anpassas och ses ur barnets synvinkel. Man behöver även ta hänsyn till barnets livserfarenhet och kunskap samt dess känslomässiga mognad. En del författare menar att man inte kan skriva om våld och sorg och inte heller avsluta en barnbok på ett tragiskt sätt. Men alla barn är inte lika, en del är mer medvetna om livets mörka sidor än andra och därför anser jag att man ska våga skriva om svåra ämnen så länge det finns barn som upplever våld och sorg samt rädslor och trauman av olika slag. Ur författarens perspektiv är själva skrivprocessen ganska lik vare sig man skriver för barn eller vuxna. Man behöver ha något att berätta och förmågan att berätta det.

Intrig och dramaturgi
Intrigen är nyckeln till spänning. Berättelsens spänning gör att läsaren vill läsa vidare och skapar nyfikenhet för vad som ska hända. Barnen läser inte en tråkig bok. Det måste finnas en bra intrig för att fånga läsaren. För att skriva bra intriger krävs kunskap i dramaturgi och i hur man bygger upp en historia. För små barn måste man klara av med ett språk som barnen kan ta till sig och man måste jobba med miljöer och erfarenheter som barnen förstår.

Gestaltning, dialog och miljö
Gestaltning är nyckeln till författandet. Att gestalta är motsatsen till att beskriva. Man ska inte bara påstå saker som att någon är snäll, vacker eller trevlig utan man ska låta läsaren att dra själv slutsatsen. Det är ofta mer övertygande att visa genom handling än att påstå saker. Att gestalta personer handlar om att gestalta känslor och känslorna måste man ha erfarenhet av för att kunna sätta ord på dem. Det är en konst att använda dialog och miljöbeskrivningar på rätt sätt i en längre barnberättelse. Dialogen ska ge karaktärerna liv och föra berättelsen framåt. Miljöbeskrivningar kan användas för att plantera en stämning eller ett hot och för att gestalta känslor och handlingar.

Konsten att skriva en barnbok
Att få en bra idé är kanske inte så svårt men att berätta en historia från början till slut samt att skriva färdigt ett manus är långtifrån lätt. Goda idéer behöver tid att mogna. Att gestalta en historia med finess kräver tid, tålamod, en smula talang och bra hantverk. Den bästa skrivarskolan är att läsa och inspireras av andra författare. En del föredrar att läsa skrivarböcker och delta i skrivarkurser. Det viktigaste är att skriva mycket eftersom övning ger färdighet.

Kontakta mig om du behöver hjälp och vägledning med din berättelse oavsett på vilket stadium den befinner sig på. Jag erbjuder manusbedömning och redaktörshjälp för er som har ett färdigt manus samt författarcoachning för dig som har en bokidé men vet inte hur du kan förverkliga den.