Hälsa

Mobiltelefonins hälsorisker

Mobiltelefonins hälsorisker – fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal”, skriven av Mona Nilsson, journalist och författare (2010) är en väldokumenterad och mycket välskriven faktabok om mobilstrålningens hälsorisker. En bok som avslöjar mobilindustrins maktspel och myndigheternas ignorans inför den annalkande folkhälsokatastrofen. Strålsäkerhetsmyndigheten, myndigheten som har ansvar att skydda allmänheten från skadliga effekter av strålning, verkar helt ointresserad av forskningsrapporter och folkets hälsa. Istället för att skydda människor använder de skattebetalarnas pengar till att aktivt sprida positivt budskap om mobilstrålning: det finns inga risker, ingen mår dåligt, mobilmaster är inte farliga, strålningen har inte ökat, barn är inte känsligare än vuxna. SSM hänvisar jämt till studier som delfinansieras av mobilindustrin eller studier som gäller enbart korttidsexponering. De ger felaktig och inkomplett information och banaliserar strålningen.

Människors exponering för elektromagnetisk strålning har ökat dramatiskt de senaste 20 åren. Strålningen beror på mobiltelefonins kraftiga expansion. Mobilmaster eller basstationer som strålar dygnet runt har i Sverige blivit en del av landskapet. Strålningen sprider sig över stora avstånd och tränger sig in i människors hem, in på arbetsplatser, skolor. Strålningen intensifieras i takt med att trådlösa nätverk installeras i hem, på arbetsplatser, allmänna platser, kaféer, restauranger, biografer, skolor, m.m. De lågstrålade områdena blir allt färre.

I takt med mobiltelefonins kraftiga expansion har även vittnesmålen om svåra hälsobesvär och skador ökat. Många människor tvingas att lämna sina hem sedan mobilmaster sätts upp i närheten eller sedan grannar installerat trådlöst datanätverk. En del människor är helt förtvivlade. De tvingas bo i sina bilar eller husvagnar i skogen mitt i kalla vintern. Det finns inte längre någon valfrihet. Vi är alla tvångsexponerade.

Trots enorm mängd forskning som pekar på hälsoriskerna och bevisar en tilltagande hälsokatastrof hävdar mobilindustrin, myndigheter, politiker och media att det inte finns några risker med strålning från mobilmaster. De påstår att cancerfallen enbart är en slump. Många har svårt att tro att det som inte syns (strålning) kan vara farligt.

ICNIRP:s gränsvärde

Gränsvärdena som gäller för mobilindustrins i Sverige och i flertal länder i Europa fastställdes av organisationen ICNIRP (Internation Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) år 1998. ICNIRP är en privat tysk stiftelse som lyder under tyska stiftelselagar och är därmed skyddad från offentlig insyn. ICNIRP påstås vara helt oberoende från industrin men så är inte fallet. Ett flertal medlemmar är helt eller delvis betalda av el- och telekomindustrin.

ICNIRP:s gränsvärde på 2000-10 000 mW/m² i Sverige garanterar skydd för en korttidsexponering av enbart 6 minuter. Andra länder har sänkt deras gränsvärde efter protest från experter och hälsomyndigheter:

 • Paris till 10 mW/m²
 • Luxembourg 24 mW/m²
 • Ryssland 100 mW/m²
 • Italien 95 mW/m²
 • Salzburg rekommenderar 0,001 mW/m²
 • I många länder förbjuds mobilanvändning i skolor fram till gymnasiet och det är förbjudet att rikta reklam för mobiler till barn under 14 år. Dock inte i Sverige!

En sänkt gränsvärde skulle innebära en ekonomisk katastrof för telekomindustrin eftersom de moderna trådlösa telekomprodukterna är anpassade efter det höga gränsvärdet. Erkännandet om att gränsvärdet varit skadligt skulle riskera att leda till krav på ersättningar och skadestånd.

Vetenskap & forskning

Tillgänglig forskning visar att hälsoeffekter från mobilstationer uppträder vid nivåer som är tusentals gånger under ICNIRP:s gränsvärde. Forskare, vetenskapsmän, lärare, läkare, hjärnkirurger varnar beslutsfattare för allvarliga konsekvenser inför den ökade strålningen. Studierna som pekar på hälsoriskerna är välkända sedan länge. De visar följande effekter:

 • cancertillväxt, bröstcancer, prostatacancer, leukemi
 • påverkan på produktionen av hjärnans signalsubstanser (serotonin, dopamin, lematonin) vilket kan leda till neurologiska sjukdomar, depressioner och självmord
 • hormonstörningar, hjärtsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar
 • fertilitetsproblem, i synnerhet missfall och missbildningar
 • stresspåverkan, beteenderubbningar i form av ökad aggressivitet
 • ökad känslighet, näsblod, håravfall, tinnitus, försämrat immunförsvar, inflammationer och ökat förekomst av infektioner
 • ALS, Alzheimers, epilepsi
 • försämrad inlärningsförmågan, kronisk utmattning, sömnlöshet, trötthet

Strålskyddsmyndigheten

I Sverige finns Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), myndigheten som har ansvar att skydda allmänheten från skadliga effekter av strålning, verkar helt ointresserad av forskningsrapporter och folkets hälsa. Istället för att skydda människor använder de sin budget, skattebetalarnas pengar, till att aktivt sprida positivt budskap om mobilstrålning: det finns inga risker, ingen mår dåligt, mobilmaster är inte farliga, strålningen har inte ökat, barn är inte känsligare än vuxna. SSM hänvisar jämt till studier som delfinansieras av mobilindustrin eller studier som gäller enbart korttidsexponering under en timme. De ger felaktig och inkomplett information och banaliserar strålningen.

I ”Mord med statligt tillstånd” (1998) skriver Björn Gillberg: ”Allmänheten förleds att tro att allt är under kontroll eftersom ett flertal statliga myndigheter har skapats för att skydda allmänhetens hälsa. I många fall har dessa myndigheter ingått en konspiration med de företag de är satta att övervaka och systematiskt gett allmänheten felaktig information eller förtigit fakta.”

Natur & djur

Elektromagnetisk strålning förstör även den naturliga miljön som arterna under miljoner år anpassat sig till. Djur som är beroende av den naturliga elektriska och magnetiska fälten för orientering och navigering förvirras av de starkare fälten från den ökade strålningen i miljön. Bina som är ovärderliga för pollinering har drabbats av en kraftig nedgång. Biodlare noterar att bin försvinner efter att mobilmaster installeras i närheten. Bina har svårt att hitta hem till bikupan när deras orienteringsförmåga rubbas.

Idag är träd och andra biologiska system exponerade för strålning som är biljoner gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen som levande varelser anpassat sig till. Upprepade studier visar att antalet fåglar minskar i takt med ökad strålning från mobilmaster. Sjöfåglarna har minskat med 80% enligt uppgift från Stockholms universitet. Träden tappar blad eller får bruna fläckar och gulnar trots att det inte är höst.

Vem bryr sig?

Vi lever i ett samhälle där solidaritet och omtanken om de svaga och utsatta har ersatts av omtanken om de starka och mäktiga, om tillväxt och inkomster. Politiska, ekonomiska och lagstiftande normer värderar rikedom och vinster högre än människors hälsa och miljön. Politiker och myndigheter väljer att hjälpa mobilindustrin med propaganda, ekonomiska bidrag och anpassning av lagar och regler istället för att hjälpa dess offer och förhindra att det blir fler. Media är ofta ovilliga att skriva om de drabbade och att kritiskt granska mobilindustrin. 

”Så länge myndigheter och media invaggar den breda allmänheten i den falska tryggheten att inga effekter visats, blir människor inte medvetna om att huvudvärken, sömnlösheten, minnesproblemen, depressionerna, hjärtarytmierna, hudutslagen eller cancern de fått kan bero på strålning från mobiltelefonin”, skriver avslutningsvis Mona Nilsson. Hon har grundat Strålskyddsstiftelsen, en oberoende organisation, som arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält. 

Mobiltelefonins hälsorisker finns att köpa på bl a BokusAdlibris.

Läs mer om mobilstrålning, studier & forskningsrapporter: