Personlig utveckling

Nattdröm, dagsdröm, livsdröm

Nattdröm, dagsdröm, livsdröm är en praktisk faktabok om drömmar skriven av Louise Minerva-Li, utgiven på LivsStrömmen. En mycket informativ och exempelrik bok om hur vi kan arbeta med våra nattdrömmar, livssituationer och livsmönster. Boken är mycket välskriven och pedagogisk. Nattdröm, dagsdröm, livsdröm är en fantastisk bok skriven med värme och ödmjukhet av en författarinna och drömterapeut som har ägnat många år åt att utforska drömmens och livets mysterier. Hon delar generöst med sig av sin kunskap och livserfarenhet. 

Boken har 4 delar och presenterar på ett mycket välstrukturerat och pedagogiskt sätt hur nattdrömmar, dagsdrömmar och livsdrömmar fungerar samt deras funktion. Del 1 beskriver nattdrömmarna, del 2 dagsdrömmen, del 3 tar upp livsdrömmen och den sista delen sammanfattar alla dessa tre drömsformer.

Handlar verkligen nattdrömmen om personen som drömmer? Även när okända uppträder i våra drömmar eller bisarra situationer ter sig oförklarliga? Louise Minerva-Li påstår att allt som finns i våra drömmar handlar om oss.

”Nattdrömmarna är en direkt och outsinlig brunn av information om drömmarens tillstånd; fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt. I drömmarna får vi möta oss själva och alla våra olika aspekter, belysta från otaliga synvinklar.”

Drömmarna använder sig av en mängd symboler som beskriver oss, våra tankar och känslor. Vad betyder om vi drömmer om krig? Eller när vi blir jagade av ett lejon? Ska vi se upp för krig och lejon när vi vaknar upp? Nej, långt ifrån. Drömmarna är finurliga och ger oss bara nycklar. Betydelsen och innehållet får vi leta upp inom oss själva. Det finns en del intressanta tekniker som man kan använda för att förstå sina nattdrömmar, t.ex. genom att associera kring symbolerna, måla sin dröm, meditera, gå tillbaka i drömmen och upprätta en dialog med drömgestalterna m.m. Lättare sagt än gjort men man får börja med det som känns lättast eller mest meningsfullt. Del 1 beskriver även vad mardrömmar är för någonting och hur man kan hantera och bearbeta dem. På Drömcentrum finns ett drömlexikon.

En dagSdröm är en situation eller en händelse som uppträder i vardagen som kan ses som en drömsymbol och kan tolkas på samma sätt som en nattdröm. Istället för att tycka synd om sig själv eller se sig som ett offer när något ohyggligt drabbar en, kan man se händelsen på ett konstruktivt sätt som Jung och ställa sig frågan: ”Varför upplever jag detta och vad kan jag lära mig av det?” Det är ganska spännande att jobba med dagsdrömmar, att se på allt som händer i livet som en möjlighet och inte som ett hot. Livet är inte en tidsinställd bomb. Det gäller att lära sig konfrontera sina rädslor, våga ifrågasätta och se på saker med nya ögon. Genom att arbeta med dagsdrömmar kan vi påverka vår verklighet och förändra den i den riktning vi vill.

Del 2 av boken beskriver även kollektiva dagsdrömmar och erbjuder en förklaring till varför så många katastrofer drabbar mänskligheten samt hur vi kan förändra livet på jorden genom att förändra oss, vårt beteende, våra tankar och känslor. Del 3 behandlar livsdrömmar som är livsmönster vi utvecklar för att skydda oss från barndomens traumatiska upplevelser. 

”Inom var och en av oss gömmer sig ett litet barn som är förnekat, skrämt, frustrerat, argt. Det som inte dög och därför inte fick vara med. Det kontrollerar nästan allt vi känner och gör, utan att vi är medvetna om det.”

Nattdröm, dagsdröm, livsdröm är en fantastisk bok skriven med värme och ödmjukhet av en författarinna och drömterapeut som har ägnat många år åt att utforska drömmens och livets mysterier. Hon delar generöst med sig av sin kunskap och livserfarenhet. 

Louise Minerva-Li har under många år studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och utomlands. Hon har skapat den första utbildningen i drömterapi och grundat Drömcentrum – ett samlande centrum för drömterapeuter och drömintresserade i hela landet. Hon har även skrivit boken Drömtolkning och drömalkemi.

MinervaLiDromtolkning_dromalkemiLäs ett författarporträtt och en recension av ”Drömtolkning och drömalkemi”.

Nattdröm, dagsdröm, livsdröm finns att köpa på blan annat DrömcentrumAdlibris och Bokus.