Personlig utveckling

Nyckeln till dina drömmar

Du kan skapa allt du vill. Ingen dröm är för stor. Du har nyckeln till alla dina drömmar. Om du medvetet börjar välja dina tankar och inser att du är skaparen av din verklighet, kommer du verkligen att häpna över hur fantastiskt livet kan vara.

Det finns inte en enda människa som inte har önskningar och drömmar. Men ofta blockerar man dessa önskningar när man skapar motstånd med sina tankar om tvivel, oro och rädsla. Det finns en mycket vanlig missuppfattning bland många att man måste bevisa sin värdighet, man måste bevisa att man kan övervinna alla hinder för att förtjäna allt det goda i livet.

Många människor är förtvivlade och frustrerade. De känner att de inte har kontroll över sina liv. Man känner att man inte har makt att skapa sina drömmar eftersom de har varit frånvarande så länge. Det är faktiskt enkelt att skifta ditt fokus och det är allt som behövs för att dina drömmar ska utvecklas på de mest underbara sätten. Om du skulle fokusera mer på vad du vill ha istället för bristen eller frånvaron av det, skulle du se hur allting skulle falla på plats. Du kan inte fokusera på brist på resurser samtidigt som du drar till dig överflöd. Du kan inte fokusera på hur svårt allting är och förväntar dig att det blir lättare.

Om du medvetet börjar välja dina tankar och inser att du är skaparen av din verklighet, kommer du verkligen att häpna över hur fantastiskt livet kan vara. Oavsett vilka val du har gjort upp till denna tidpunkt är det aldrig för sent att göra ett nytt val. Du har alltid förmågan att skifta ditt fokus till något som gläder dig, något som ger dig en känsla av fred, glädje och lycka. Dina tankar står alltid under din kontroll och ingen annan kan välja dem åt dig.

En del tror att universum håller bort allt som man längtar efter tills man bevisar sin värdighet, tills man bevisar att man verkligen förtjänar allt man längtar efter. Men det finns ingenting utanför dig som är ansvarigt för dina drömmar och önskningar. Den enda som kan hålla någonting från att förverkligas är du. De tankar du tänker, riktningen av ditt fokus, de känslor du väljer att känna är direkt relaterade till de upplevelser du drar till dig i ditt liv.

Universum håller aldrig dina önskningar från dig och testar aldrig dig. Universum ger dig alltid det du är i resonans med, det finns inga undantag. Så varför har du inte allt du vill ha? För att du inte tillåter dina önskningar att manifesteras. Många är helt omedvetna om att man blockerar allt man ber om med sina tankar, känslor och inställning. Universum svarar på varje önskan och alla behov men du kan inte se tecknen när du är så inriktad på avsaknaden eller frånvaron av vad du vill ha. Om du skulle tillåta dina tankar att fokusera på vad du önskar, snarare än gång på gång oavsiktligt fokuserar på vad du inte vill, skulle du börja se utvecklingen av allt du önskar dig. Du skulle vara överraskad över hur lätt allt började strömma in i ditt liv.

Du kan skapa allt du vill. Ingen dröm är för stor. Du har nyckeln till alla dina drömmar. Börja fokusera på allt du vill ha snarare än att vara så inriktad på vad du inte har. Lek med dessa tankar och du kommer att se hur nya möjligheterna börjar flöda i ditt liv.

Som holistic coach arbetar Laura med en mängd olika ämnen, från fysisk smärta, sjukdom och barndomstrauman, viktminskning till relationer, pengar och framgång. Hon använder sig av en uppsjö av beprövade metoder som hon har lärt sig och praktiserat de senaste tio åren: läkande kost, meditation, energimedicin, intuitiv healing, visualiseringar, andningstekniker, EFT (Emotional Freedom Technique), TRE (Trauma Release Excercises).