Juridik

Samhällsguiden, en juristutbildning i miniatyr

”Samhällsguiden – en handbok i offentlig service” är utgiven av Fritzes. Vill man skaffa sig ett översiktsperspektiv över hur svenska samhället och rättssystemet är uppbyggt, är denna bok ett utmärkt hjälpmedel. ”Samhällsguiden” är en praktisk handbok som erbjuder svar på alla tänkbara rättsfrågor; en komprimerad miniguide om livets viktigaste frågor. Att läsa denna väldigt informativa bok känns som att gå på en långvandring i rättssystemet och lyssna på berättelser om olika rättsområden. 

De flesta myndigheter och organisationer lägger numera massvis med tid på att göra sina hemsidor lättlästa, lättnavigerade och informativa. Myndigheters hemsidor är laddade med hundratals dokument, blanketter, broschyrer, guider m.m. Men hur ska man veta vem ska man vända sig till om man behöver svar på en viss fråga eller vilken organisation som gör vad? Och hur ska man förstå vilka lagar och regler som gäller i ett visst fall? Samhällsguiden uppfyller en viktig funktion i sammanhanget. Det är en praktisk handbok som erbjuder svar på alla tänkbara rättsfrågor. Vill man skaffa sig ett översiktsperspektiv över hur svenska samhälle är uppbyggd och vilka uppgifter alla myndigheter handskas med, är denna handbok ett utmärkt hjälpmedel.

I ”Samhällsguiden” finns information och regler kring sambor och makar, barn, äktenskap, utbildning, anställning, beskattning, konsumentfrågor, kultur, personuppgifter och internet, politik, m.m. I slutet av boken finns instuderingsfrågor knutna till varje kapitel, utmärkt som studiematerial eller för de som vill testa sina nyvunna kunskaper.

Att läsa Samhällsguiden känns nästan som att gå på en långvandring i rättssystemet och lyssna på olika berättelser om olika rättsområden. Guiden bjuder på mängder av nyttig information, tips på vidare läsning och länkar till bra webbplatser där man kan fördjupa sig i en del frågor.

Boken har 682 sidor och är indelad i 32 lättlästa kapitel. I sidospalterna finns det ledord/stickord som gör det lätt att orientera sig och leta efter information. Med hjälp av sakregistret kan man få ytterligare vägledning. Adressregistret över de flesta myndigheter och organisationer i Sverige underlättar att hitta till rätt instans. Lagar och regler är inbakade i texten och förklaras på ett bra och lättförståeligt sätt. Jag hade nog önskat mig tydligare och större rubriker för de försvinner ganska lätt i textmassan.

Sammanfattningsvis är Samhällsguiden en komprimerad miniguide om livets viktigaste frågor; en juristutbildning i miniatyr.