HealingPersonlig utveckling

Sanningen om depression

Depression är inte en svaghet och det är inte något som du ska skämmas för. Depression är inte ett personlighetsfel. Depression orsakas av situationer i vårt liv då oavsett hur många gånger vi försöker, kan vi inte uppfylla det vi vill ha och vi inte kan möta våra behov. Därför känner vi oss maktlösa och allting upplevs som meningslöst. Depression är ofta en sidoeffekt av dysfunktionella relationer som gör oss maktlösa inför att skapa det liv vi vill skapa.

För att vi ska må bra måste vi kunna förändra våra liv så att våra behov och önskningar uppfylls. När vi inte kan göra det, känner vi oss maktlösa. Depression orsakas av situationer i vårt liv då oavsett hur många gånger vi försöker, kan vi inte uppfylla det vi vill ha och vi inte kan möta våra behov. Därför känner vi oss maktlösa och allting upplevs som meningslöst. 

Det känns meningslöst när vi känner oss oförmögna att förändra en situation för att vi inte kan göra något åt det. Det är skrämmande att inse att familj och vänner inte kan ta oss eller våra bästa intressen på allvar. Detta orsakar ångest. Så många barn fastnar i detta avseende, maktlösa för att förändra omständigheterna i sina liv eftersom de har ingen kontroll över egna familjeförhållanden.

Depression är en sidoeffekt av dysfunktionella relationer. De flesta människor vill inte se att depression inte är kemiskt förorsakad psykisk sjukdom utan ett resultat av dysfunktionella förhållanden. Det är lättare att fokusera på kemiska problem i hjärnan än att fokusera på den verkliga situationen som orsakar maktlöshet och meningslöshet. Antidepressiv medicin gör inget annat än stänger av själva rösten som berättar att en aspekt av vårt liv måste ändras.

Vad ska du göra om du kämpar med depression?
Bemöt din maktlöshet. För att övervinna din depression måste du bli medveten om och bemöta den meningslöshet som uppstått i ditt liv. Om du är deprimerad handlar det om en situation du befinner dig i. Men det här mönstret av meningslöshet är ett mönster som vanligtvis börjar i barndomen och denna nuvarande situation är en upprepning eller återspegling av en situation av samma slag i det förflutna.

Hur kan du gå vidare och vilka alternativ har du? Du måste förändra dina tanke- och beteendemönster. Detta även om det kan vara svårt att tro att dina behov eller önskningar kan uppfyllas på något annat sätt eller att något annat alternativ finns. Depression handlar om att fokusera på vad du inte kan ändra. Om du slutar fokusera på dörren som är stängd, ser du kanske ett fönster som är öppet.

Du måste utveckla trygga relationer. Depression handlar om dysfunktionella relationer som gör dig maktlös inför att skapa det liv du vill ha. Det betyder att du måste gå till platser där människor ser, hör, känner och förstår dig. Depression leder ofta till en intensiv isolering och smärtsam ensamhet.

Gör små saker som får dig att känna att du har mer makt och kontroll över ditt liv. Några exempel kan vara att äta mat som gör att du känner dig speciellt bra (inte skräpmat), spendera tid med djur, få massage eller annan form av beröring, träna, dansa, få tillräckligt med sömn, sitt ute i solen, meditera, titta på en rolig film, promenera i naturen.

Ingen väljer att känna sig deprimerad. Ingen väljer att känna förtvivlan och ångest. Om någon i ditt liv kämpar med depression, behandla inte dem som om du vore rädd för dem. Det finns inget att vara rädd för. Det finns inte heller något skamligt med depression. Depression är inte smittsam och människor behöver din närvaro. Hjälp dem att verkligen fokusera på och möta den smärta de känner, försök inte att få dem ut ur det mörkret. Det är bättre att hålla handen och dyka medvetet in i det. Bli inte rädd för andras lidande.

Som holistic coach arbetar Laura med en mängd olika ämnen, från fysisk smärta, sjukdom och barndomstrauman, viktminskning till relationer, pengar och framgång. Hon använder sig av en uppsjö av beprövade metoder som hon har lärt sig och praktiserat de senaste tio åren: läkande kost, meditation, energimedicin, intuitiv healing, visualiseringar, andningstekniker, EFT (Emotional Freedom Technique), TRE (Trauma Release Excercises).