FörfattarbesökSkapande skolaSkrivarkurser

Skapande skola

Skapande skola bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur för att stimulera elevernas eget skapande.

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att vara ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan. Bidraget ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Anlita en författare inom ramen för Skapande skola
Genom böcker öppnar sig helt nya världar. Barnen lär sig språk bättre, använder sin fantasi, lär sig nya saker och besöker platser de kanske aldrig skulle ha besökt annars. Det är viktigt med ett rikt språk och utveckling av en god läskunnighet. Språket betyder väldigt mycket för vår identitet, självkänsla och verklighetsuppfattning.

Det finns många sätt att arbeta med skrivande och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. Författare kan med inspirerande seminarier och workshops hjälpa eleverna att hitta sin egen röst. Genom övningar kan de träna på och reflektera över sitt skrivande och enskilt eller i grupp producera texter, dikter, teater- eller filmmanus som efter författarbesöket kan resultera i scenframträdanden, tryckta alster och uppvisningar för klassen.

Kreativa övningar, inspiration och konkreta skrivtips
Mitt främsta uppdrag när jag besöker skolor är att, genom enkla tips och roliga, spännande övningar, visa för eleverna att vem som helst kan skriva. Att skapa både dikter och berättelser ska vara lustfylld. Eleverna ska hitta lusten och inspirationen att skriva och bli medvetna om sin egen förmåga. Jag kommer med konkreta skrivtips om hur man bygger upp en bra historia, hur karaktärer får liv genom gestaltning och hur man gör målande miljöbeskrivningar.

Vad jag gör under författarbesöken
Jag tycker att det är väldigt roligt att komma ut och träffa läsare i skolor och på bibliotek. Med mina besök vill jag förmedla både läs- som skrivinspiration. När jag besöker skolor berättar jag om mina böcker samt om min egen väg in i skrivandet och författarskapet. Jag berättar gärna om hur det är att jobba som författare och om hur det kan gå till när jag får en idé som till slut blir en färdig bok. Vid intresse läser jag högt ur mina böcker och välkomnar frågor och diskussioner kring innehållet och skrivprocessen. Då jag har även jobbat som förläggare i många år, kan jag därför berätta om bokens väg från manus till färdig bok. Det kan vara spännande att veta hur en bok blir en bok.

Sedan jag debuterade med barnboken ”Berättelser om den musikaliska naturen” (2013) har jag varit ute på över 200 författarbesök i skolor och pratat om fantasy, sagor och poesi. Jag håller lektioner, kurser och inspirationsworkshops för både barn, unga och vuxna. I skolan jobbar jag från F-klass och uppåt. Jag skräddarsyr alltid besöken efter önskemål: berättelseverkstad, inspirationsworkshop eller poesikurs.

Boka ett författarbesök eller inspirationsworkshop med mig genom Författarcentrum Syd eller kontakta mig

Arvodelista