Romaner

Sorgens förvirring

Sorgens förvirring är en självbiografisk roman skriven av författarinnan Laurence Tardieu. Boken är översatt från franska till svenska av Thérèse Eng och utgiven på förlaget Oppenheim (2013). Det är en mycket emotionell berättelse som väcker starka känslor, en sorgbekännelse skriven på ett poetiskt språk. Vi lever i en känslomässig handikappad värld, i familjer som förvirrar oss och kränker oss med dess likgiltighet. Det tar en livstid att på egen hand förstå det som har orsakat oss lidande, att sluta fred med det förflutna och välja en egen sanning. Denna berättelse är en historia om en kvinna som har lyckats frigöra sig från det förflutna och valt att leva efter sin egen sanning.

Laurence har två syskon och växer upp i en familj där båda föräldrar är akademiker och ivriga att göra karriär och leva ett rikt liv. Moderns föräldrar kommer från Italien. Föräldrarna träffas i Nice och bosätter sig en period i Marseille för att sedan flytta till Paris. I Paris bor familjen i ett av de rikaste och mest eftertraktade områden. Faderns chefsposition för vattendistributionen i Frankrike och Storbritannien gör att han med tiden ägnar mer och mer tid åt sitt arbete och försummar sin familj.

Modern är lycklig och full av glädje när hon är på semester i Italien för att i Frankrike ta på sig en mask och bli en hård och känslokall människa oförmögen att uttrycka kärlek gentemot sina barn. Även fadern bär på ett hårt skal som sällan är genomträngbart. För att leva upp till samhällets regler och förutsättningar måste båda föräldrar anpassa och förändra sig. Det leder till att de förlorar identiteten och beter sig på ett onaturligt och främmande sätt. Ett känslomässigt avstånd växer sig allt starkare mellan Laurence och sina föräldrar. Hon betraktar sina föräldrar, nickar, är tyst och stum, gör aldrig motstånd medan hon glider själv i en tystnad som hon inte förstår.

”Det har alltid funnits mellan min far och mig ett osynligt avstånd omöjligt att sätta namn på, omöjligt att gå över.”

En dag blir Laurences fader dömd för korruption till 2 års fängelse samtidigt som modern blir obotlig sjuk i cancer och dör. Dessa händelser skapar en enorm förvirring och sorg i henne. Genom att skriva ner sina tankar, börjar hon bearbeta sina känslor. Hon väljer att befria sig från sin smärta genom att bryta tystnaden och göra motstånd. Genom att skriva, försonar hon sig med det förflutna, med sin sorg och sluter fred med de gamla minnena. Att skriva blir en nödvändighet, en inre kraft som inte längre går att försumma. ”Att skriva, det är en kamp mot tystnaden”, skriver hon.

Ibland avbryts tankarna av minnesbilder om en lycklig händelse i barndomen men den förmörkas snabbt av andra minnen och händelser som är motsägelsefulla. Laurence minns stundom en kärleksfull mor och en fader som uppmuntrar hennes idéer. Han är en charmig och karismatisk människa, full av förståelse för sina medmänniskor. Bakom den hårda fasaden gömmer sig varma och empatiska människor som kan skratta och njuta av livet. Det är föräldrarollen, samhällets förväntningar och de nya samhällspositionerna som ställer krav på förändring och anpassning. Föräldrarna döljer sina bekymmer och oro genom att bli känslokalla och tysta. De sätter på en mask och det är masken som förbryllar Laurence.

Romanen är för det mesta skriven som en monolog, en känsloanalys som tar ibland form av långa meningar, ibland av korta beskrivningar, minnesanteckningar och korta fakta.

”…det är historien om kärleken till min far och om vår förvirring… vår bristfällighet att älska varandra. Det är historien om slaget mellan kärlek och tystnad.”

Vi lever i en känslomässig handikappad värld, i familjer som förvirrar oss och kränker oss med dess likgiltighet. Det tar en livstid att på egen hand förstå det som har orsakat oss lidande, att sluta fred med våra sårade känslor och välja vår egen sanning. Denna berättelse är en historia om en kvinna som har lyckats frigöra sig från sitt förflutna och valt att leva efter sin egen sanning.

Sorgens förvirring finns att köpa på bl a Oppenheim förlagAdlibris och Bokus