Juridik

Sveriges Rikes Lag & Sveriges Lag

Studerar man juridik eller jobbar man som jurist, statsvetare, socionom och liknande måste man ha tillgång till en bra lagbok där de flesta relevanta lagar är sammanställda. Det finns en hel del lagboksamlingar på marknaden. En del innehåller lagar som gäller för ett visst rättsområde, t ex arbetsrätt, socialrätt eller familjerätt. Det finns även två lagsamlingar som innehåller de flesta svenska lagar, grundlagar, förordningar och konventioner som Sverige är bunden till: Sveriges Rikes Lag, utgiven av Norstedts Juridik och Sveriges Lag, utgiven av Studentlitteratur. Hur lättanvända är de och vad skiljer dem åt? Jag har bläddrat i dem, studerat ett antal författningar, orienterat mig i innehållet, jämfört sakregistren, kollat utförandet, typsnitt och papperskvalitet. Favoriten är Sveriges Lag på grund av det logiska och pedagogiska innehållet, ett flertal lagregister i både bokstavsordning och kronologisk ordning, ett utmärkt rättsfallsregister, luftigare texter med bra typsnitt och radavstånd samt hyfsat papperskvalitet. Så klart är Sveriges Rikes Lag också en väldigt bra lagsamling med betydligt flera lagar än Sveriges Lag men den kräver mer tid och tålamod att orientera sig i och förstå sig på.

Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1732, 136:e upplagan, utgiven av Johan Munck, f.d. justitieråd och ordförande i Högsta Domstolen. Huvudredaktör för 2015 års upplaga är Fredrik Rimmerfors. En lagbok som har funnits i nästan 300 år. Inbunden med vackert blåfärgat tygomslag. Den väger ca 3,1 kg, har ett mått på 16 x 23 cm och innehåller 4469 sidor. Väldigt fin till utseende och hyfsat lätt att bära omkring om man har en smidig väska. En digital version av lagboken i form av en digital applikation medföljer när man köper boken. En perfekt julklapp för inbitna jurister!

Nackdelen med denna tjocka lagbok är att pappret är extremt tunt, nästan genomskinligt och texten lyser igenom, särskilt raderna i fet stil. Pappret blir snabbt skrynkligt och går lätt sönder om man inte iakttar stor försiktighet. Å andra sidan är det kanske omöjligt att producera och sälja en bok på 1000 sidor som väger 10 kg. Men varför inte göra 2 lagböcker istället och ha en aning bättre papperskvalitet?

Grundlagarna finns i början av lagsamlingen på sidor numrerade med romerska bokstäver, kanske en tradition från 1732. Jag glömmer alltid vad C, M och L betyder och måste kolla upp det på Wikipedia. Efter grundlagarna följer de stora balkarna och några lagar: äktenskapsbalk, föräldrabalk, ärvdabalk, jordabalk, fastighetsbildningslag, plan- och bygglag, miljöbalk, byggningabalk, handelsbalk, skadeståndslag, konkurslag, brottsbalk, rättegångsbalk, förvaltningsprocess, utsökningsbalk och socialförsäkringsbalk

Balkarna upptar cirka hälften av lagboken. Den andra hälften, bihanget, innehåller alla andra lagar i kronologisk ordning, dvs enligt SFS-nummer. För att hitta i bihanget måste man antingen veta SFS-numret eller söka i det alfabetiska sakregistret i slutet av boken. Jag letade efter Sambolagen och Upphovsrättslagen och hade väldigt svårt att hitta dem eftersom jag inte kunde SFS-nr och lagarna inte fanns listade under någon av balkarna. Men med hjälp av sakregistret i slutet av boken hittade jag Sambolagen under rättegångsbestämmelserna i Äktenskapsbalken (konstigt nog) och Upphovsrättslagen i bihanget. Ett författningsregister i kronologisk ordning finns även i slutet av boken.

Fördelen med Sveriges Rikes Lag är att innehållsregistret och lagarna har tydliga rubriker, lagnumret uppträder tydligt och rättsfall från domstolarna (EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen) finns angivna i anslutning av lagparagrafer med en kort beskrivning av rättsfrågan.

Lagtexterna har olika typsnitt och storlek. De ”viktigare” lagarna i den första halva boken är angivna med ett större typsnitt än lagarna i bihanget. Förutom att raderna blir avsevärt längre i lagtexter med mindre typsnitt, försvåras läsligheten på grund av papprets tunnhet. Det är kanske lättare att läsa lagarna på läsplatta. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sveriges Rikes Lag är ett bra hjälpmedel för jurister och domare som behöver tillgång till de flesta balkar och många lagar, har lärt sig att orientera sig i innehållet och inte störs av papprets tunnhet och genomskinlighet samt det pyttesmå typsnittet.

Sveriges_lagSveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall (professor Göteborgs universitet), Kajsa Henning Mäki (adjunkt Umeå univ), Eva Lindell-Frantz (lektor Lunds univ.), Jori Munukka (professor Stockholms univ), Joakim Nergelius (professor Örebro univ.) och Laila Zackariasson (professor Uppsala  univ). Lagsamlingen är inbunden, har ett omslag i svart konstläder, är 19 x 26 cm till storlek, har 3199 sidor och väger 3,2 kg. En digital version av Sveriges Lag med möjlighet att arbeta med lagboken i dator eller surfplatta medföljer när man köper ett fysiskt exemplar. 

Lagboken har ett praktiskt omslag som inte är så känsligt mot fukt eller regn ifall man glömmer boken på balkongen en regnig dag. Ganska bra som kudde för överambitiösa juridikstudenter som föredrar att sova på bibliotek.

Sveriges Lag har en annorlunda struktur och innehåll om jag jämför med Sveriges Rikes Lag. Sammanställningen av svensk lagstiftning är indelat i 28 rättsområden: statsrätt, kommunalrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, straffrätt, processrätt, socialrätt, miljörätt, m.m. Det är en logisk struktur som påminner om juristprogrammet, klart en fördel om man använder lagboken som studiematerial under juristutbildningen. En sak som jag finner väldigt användbart är de 2 bokmärken sydda i bokryggen.

Pappret är en aning tjockare och lite vitare än i Sveriges Rikes Lag som har en lätt blå ton. Texten är inte lika svart, vilket gör att texten inte lyser genom pappret. Typsnittet är av samma stil och storlek i hela lagboken, radavståndet lite större än i Sveriges Rikes Lag vilket skänker boken ett luftigare intryck, texten upplevs som mer enhetlig. Texten är indelad i två spalter och raderna blir på det här sättet inte lika långa och jobbiga att läsa som kan vara fallet med en del lagtexter i Sveriges Rikes Lag. Rubrikerna syns tydligt och klart men paragrafnumren försvinner lätt i textmassan. Det hade varit önskvärt med någon punkt större typsnitt för paragrafnumren. Samma sak gäller rättsfallsbeteckningen i anslutning till lagparagrafer. I detta avseende tycker jag att den blå lagboken är bättre.

Sveriges Lag har en lättöverskådlig och pedagogisk struktur. Innehållsförteckningen är logisk. Jag behöver inte grubbla allt för länge var Sambolagen och Upphovsrättslagen kan finnas någonstans och inte heller behöver jag leta i sakregistret eller lära mig SFS-numret utantill för att finna snabbt lagarna. Förutom ämnesindelning, finns en innehållsförteckning i bokstavsordning och en till i SFS-ordning. Riktigt smidigt, tycker jag. En annan klar fördel med denna lagbok är rättsfallsregistret där relevanta rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen med en kort sammanfattning finns angivna i ett kronologiskt rättsfallsregister i slutet av boken. I Rättssöken kan man även leta efter rättsfall utifrån sökord. Ett detaljerat sakregister finns i slutet av boken, väldigt användbart. Dock finns inga rättsfall från EU-domstolen och Europa Domstolen angivna och många lagar saknar helt och hållet hänvisning till relevant rättspraxis.

Sammanfattningsvis kan jag säga att Sveriges Lag är lättare att använda, att bläddra i, att orientera sig i och förstå sig på än Sveriges Rikes Lag. Men lite jobbigare att bära omkring än Sveriges Rikes Lag. Jag föredrar dock att ha båda lagböcker hemma och tycker att de kompletterar varandra på ett bra sätt.