HealingPersonlig utveckling

Tro på dig själv

Tro på dig själv och på dina förmågor! Utan ett starkt förtroende på dina krafter kan du inte lyckas. En känsla av underlägsenhet och otillräcklighet påverkar uppnåendet av dina förhoppningar, medan ett bra självförtroende leder till självförverkligande och framgångsrika prestationer.

Vi bygger upp känslan av säkerhet eller osäkerhet genom hur vi tänker. Om vi i våra tankar ständigt uppmärksammar negativa förväntningar på det som ska hända, kommer resultatet hela tiden att vara osäkert. Om ditt sinne är besatt av tankar om osäkerhet och otillräcklighet, är det givetvis på grund av att sådana idéer dominerat ditt tänkande över en lång tid. Ett annat mer positivt mönster av idéer måste ges företräde.

Överallt möter vi människor som lider av en djup känsla av otillräcklighet och osäkerhet, som tvivlar på sina egna krafter. Innerst inne litar de inte på sin förmåga att möta ansvar eller att ta vara på möjligheter. Alltid är de besatta av en rädsla att de kommer att misslyckas. De tror inte att de kan vara vad de vill vara, de försöker nöja sig med något mindre än det de kan bli. De kryper igenom livet på sina händer och knän, besegrade och rädda. Livets slag, ansamling av svårigheter, multiplicering av problem tenderar att försvaga deras energi och avskräcka dem.

Känslor av förtroende beror på vilken typ av tankar som vanligtvis upptar ditt sinne. Tänk nederlag och du kommer att känna sig besegrad. Men öva på att tänka självsäkra tankar och du kommer att utveckla en stark förmåga att känna att oavsett vilka problem som uppstår i ditt liv kommer du att övervinna dem. Känslor av förtroende ger ökad styrka. 

Vad kan du göra för att bygga förtroende för dina krafter?

  1. Formulera i ditt sinne en mental bild av dig själv som framgångsrik. Håll den här bilden i tanken. Tillåt aldrig den att blekna, tänka aldrig att du kommer att misslyckas, tvivla aldrig på den mentala bilden.
  2. När en negativ tanke om din framgång kommer i åtanke, uttryck medvetet en positiv tanke att ersätta det med.
  3. Bygg inte upp hinder i din fantasi. Förminska varje hinder, minimera det. Svårigheter måste studeras och hanteras effektivt för att elimineras, men de måste ses för endast vad de är. De får inte blåsas upp av rädslor.
  4. Anlita en kompetent rådgivare för att hjälpa dig att förstå varför du gör vad du gör. Det är viktigt att du förstår källan till din underlägsenhet och ditt självförtroende som ofta börjar i barndomen. Självkunskap och självinsikt är nyckeln till framgång.

Vill du bygga ditt förtroende för dina krafter? Behöver du hjälp och inspiration för att släppa det förflutna och förändra ditt trossystem? Vill du lära dig att tro på dig själv, sätta upp mål, förbättra ditt självförtroende samt skapa ett liv av välstånd och överflöd? Kontakta Laura Popa för en konsultation. 

Som holistic coach arbetar Laura med en mängd olika ämnen, från fysisk smärta, sjukdom och barndomstrauman, viktminskning till kärlek och relationer, pengar och framgång. Hon använder sig av en uppsjö av beprövade metoder som hon har lärt sig och praktiserat de senaste tio åren: läkande kost, meditation, energimedicin, intuitiv healing, visualiseringar, andningstekniker, EFT (Emotional Freedom Technique), TRE (Trauma Release Excercises).