Inspiration

Waldorfpedagogik, en inspirerande bok

Waldorfpedagogik är utgiven på Studentlitteratur och skriven av författarna Christine och Örjan Liebendörfer, båda waldorflärare med mångårig erfarenhet från alla årskurser, Christine som klasslärare på Sophiaskolan i Rörum, Örjan verksam som rektor vid Lunds Waldorfskola. Boken erbjuder en nyanserad och bildrik redovisning över waldorfpedagogiken med detaljer från den 12-åriga kursplanen. Även läraruppdraget och synen på betygen berörs i boken. Författarna bemöter kritiken mot waldorfpedagogiken och redogör för relevant forskning på område samt hänvisar till en detaljerad litteraturlista i slutet av boken. En inspirerande bok, översållad med intressanta detaljer och citat, bildrik och visuell, kärleksfull men saklig, som bjuder på en lärorik resa i waldorfpedagogikens poetiska mysterier. En vacker och välskriven bok, ett måste för waldorflärare och andra pedagoger som söker inspiration eller vill berika sin undervisning.

Första waldorfskolan
Första waldorfskolan grundades i Stuttgart på 1920-talet av Rudolf Steiner, pedagogen, filosofen, antroposofen, och Emil Molt, grundaren av amerikanska tobaksbolaget Waldorf-Astoria (därav namnet). Numera finns det ca 1000 waldorfskolor och waldorfinspirerande skolor runt om i världen. Varför är konceptet så framgångsrikt, hyllat av en del och kritiserat av andra?

Waldorfpedagogik och antroposofi
Waldorfpedagogiken baseras på den antroposofiska människosynen från 1920-talet. Allting började med Rudolf Steiners visioner om en friskola där barnen skulle formas till fritänkande individer med självständig omdömesförmåga, självkännedom och självförtroende, som tog personligt ansvar och intresserade sig för omvärlden. Rudolf Steiner (1861-1925), som grundade Antroposofiska sällskapet, var intresserad av vetenskap, filosofi och pedagogik men även av konst och litteratur. Han blev en känd Goethe-forskare och arbetade större delen av sitt liv som pedagog, föreläsare och inspiratör.

Vad är antroposofi? Den kan ses som en livs- eller världsåskådning men också som en skolnings eller kunskapsväg. På svenska förekommer definitionen ”andlig filosofi” fast man ska inte blanda ihop andlighet med religion; andlighet betyder snarare att leva i enhet med universum, att vara ett med allting.

Waldorfskolan
Waldorfskolan är en skolmodell för barn från förskoleåldern upp till och med gymnasieskolan. I regel följer en lärare elevgruppen under de första 6-8 skolåren som klasslärare. Sedan tar ämneslärarna över. Waldorfpedagogiken baseras på antroposofiska människosynen men antroposofi förekommer inte som ämne i waldorfskolor. Pedagogiken utgår från den enskilda elevens behov att utveckla sociala färdigheter och lägga grunden för ett aktivt deltagande i samhällets utveckling. Läraren uppgift är ett förberedda eleven för framtiden. I djupaste respekt för barnet ska läraren stödja barnets utveckling, strävan i livet och ge det verktyg att möta de individuella utmaningarna. Målet med waldorfpedagogiken är att skapa livskraft, dvs en känsla att kunna klara av livet, bemästra svårigheter, finna egna mål och ideal. Varje ämne ska bidra till utvecklingen av tanke, känsla och vilja hos barnet. Waldorfpedagogiken handlar alltså om att utveckla människan som treenighet av kropp, själ och ande.

Vanliga inslag i waldorfskolor
Lek och rytmik, kontakt med naturen, med jorden och de fyra elementen, dans, eurytmi, sång och musik, formteckning, årstidsfester, teater och scenisk framställning, flöjtspelande, handarbete och handgjorda böcker är några kännetecken för waldorfpedagogiken.

Waldorflärare och waldorfutbildning
Boken är översållad med fantastiska bilder och väldigt många bra och relevanta citat. Den andas kreativitet och kärlek. Man blir genast inspirerad att utbilda sig till waldorflärare. Men i många avseende tycker jag att boken erbjuder en ganska romantiserad och någorlunda idealiserad bild av hur det kan se ut eller kännas att arbeta i en waldorfskola.

En del waldorfskolor kämpar med ekonomin, lärarna har lägre löner än i kommunala skolor, bänkar, stolar och annat material är gamla och förfallna, personalen har inte alltid pedagogisk kompetens eller adekvat utbildning eftersom möjligheterna till waldorfutbildning är färre och färre för varje år. Lärarna behöver städa, tvätta golv, putsa fönstren, agera snickare,målare eller bärare istället för att förbereda undervisningen.